GIPSPLADEMONTAGE - Dana Lim A/S

danalim.dk

GIPSPLADEMONTAGE - Dana Lim A/S

Hjørne sparteltape-Til udadgående hjørnerHvis du vil vide mere om professionel montage afgipsplader, henvises til monteringsvejledninger frade enkelte gipspladeproducenter.Hjørnesparteltape fra Dana Lim, er en sparteltapemed stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørneri variable vinkler.Sådan gør du:123Spartelmasse påføresbegge sider af hjørnet.Før montering tilskæres ogfoldes papirstrimlen medstålarmeringen indad.Papiret skal ikke fugtes førmontering. Papirstrimlenpresses nu fast i den vådespartelmasse.Herefter er fremgangsmådensom beskrevet indei denne folder.Du kan også rekvirere hæftet ‘Gipsmontage ogoverfladebehandling - Hvor går grænsen’, der erudarbejdet af Dansk Byggeri, MalermestrenesOplysningsråd og Gipspladeproducenterne iDanmark. Hæftet fås bl.a. hos Dansk Byggeri(tlf. 72 16 00 00).Test af samlingenSom en del af EU's Byggevare-direktiv bliverspartelmasser til gipsplader underlagt kravet omCE-mærkning fra 2007. Kravene til spartelmassener beskrevet i den europæiske standard EN13963, og udføres bl.a. som en test af samlingensbøjebrudstyrke. Letspartel Medium Extra 623er testet efter standarden og har opnået en bøjebrudstyrkepå 410 N.Dana Lim A/SKøbenhavnsvej 220, 4600 Køge.Tlf. 56 64 00 70 Fax 56 64 00 90Oplysningerne i denne brochure er alene vejledende. Følg altid monteringsvejledningernefra den enkelte gipspladeproducent. Vær opmærksompå, at der kan være særlige krav til udførelsen, blandt andet i forbindelsemed brandsikring. For mere information om Letspartel Medium Ekstra 623,kan der rekvireres Produkt Informationsblad og Sikkerhedsdatablad, direktefra vores hjemmeside.Klik ind på www.danalim.dk.Her finder du blandt andet alle vore ProduktInformationsblade og Sikkerhedsdatablade.4

More magazines by this user
Similar magazines