Yderområderne og energihavnene - udfordringer ... - Danske Havne

danskehavne.dk

Yderområderne og energihavnene - udfordringer ... - Danske Havne

Yderområderne ogenergihavnene - udfordringerog mulighederAnne-Mette HjalagerCenter for Landdistriktsforskninghjalager@sam.sdu.dkFebruar 20131


Mit oplæg til diskussion:Kan energihavnene bidrage til at afhjælpe yderområdernesproblemer?Forhindrer de anden og mere ønskelig udvikling iyderområderne?2


Udviklingen i nogle af havnekommunerne 2006-2011, %BefolkningAntallet afarbejdspladser*)Lolland -5,8 -8,0Samsø -5,7 -12,1Lemvig -4,1 -4,1Bornholm -3,3 -9,9Tønder -3,1 -8,3Hjørring -1,5 -6,0Norddjurs -0,9 -3,2Kalundborg +0,3 -7,0Ringkøbing-Skjern +0,5 -8,1Nyborg +0,9 -4,8Fredericia +1,7 -4,8Hele landet +2,5 -3,2*) Databrud i 2009 – tilbagegangen overvurderes herved3


Et nyt arbejdsmarked i yderkommunerne?KernemedarbejdereFastlancereFreelancere6


Udviklingen i pendlingenUdviklingen i % af natbefolkningen og indpendlere i % af dagbefolkningen,2003 og 2010Udpendlere2003Kilde: Særkørsel fra Danmarks StatistikUdpendlere2010Indpendlere2003Indpendlere2010Bykommuner 46,2 47,5 49,3 51,1MellemkommunerLandkommunerYderkommuner38,5 43,1 32,1 36,426,5 31,4 22,5 26,720,3 22,6 17,7 19,1


Udviklingen i pendlingenPersoner med lang videregående uddannelse. Udpendlere i % afnatbefolkningen og indpendlere i % af dagbefolkningen, fordelt påkommunegrupper, 2003 og 2010Udpendlere2003Udpendlere2010Indpendlere2003Bykommuner 58,8 57,2 58,9 57,1MellemkommunerLandkommunerYderkommuner55,8 61,2 52,4 56,939,1 45,3 40,1 47,430,2 31,0 33,0 38,9Indpendlere2010


Kernekompetencer for fastlancere ogfreelancere• Faglig specialviden og spidskompetencer• Perfect English• Evner til at arbejde i virtuelle team• Mulighed for at veksle mellem hård arbejdsbelastning og fritid• Projektorienteret, ingen fagskel, zappe ind og ud, administrereegen tid• Stresskompetencer – kapere stor kulturel og fagliguforudsigelighedEfter Annemarie Dahl10


Hvad kan yderkommunerne gøre?• Ny form for boligmarked?• Ny form for opkvalificering?• Nye måder at integrere den ”gamle” befolkning?• Nye samarbejder, partnerskaber, netværk,videndeling?• Nye former for lokal kvalitetsudvikling, branding &storytelling11


Kvaliteterne i yderområderne%Naturskønne kyster, strande og hav 87Andre naturskønne områder 82Ro og stilhed 79Et særlig dyre- og planteliv 71Stærkt lokalt fællesskab 66En stærk lokal identitet 65Unikke bymiljøer 56Lokale sammenslutninger 55Historiske bygninger 54Tryghed 53Realdania (2012). Agenda Y


Hvorfor flyttet til et landsogn? Betydning %At sognet har en god hjemmesideNye udstykningerUdbuddet af ældreboligerGode vejeErhvervslivetMødestederneUdbuddet af dagpleje/vuggestueUdbuddet af børnehaveForeningsliv og kulturtilbudIldsjæleUdbuddet af dagligvarebutikUdbuddet af skoleAt få kortere afstand til familie/forældreArbejdspladserFællesskabetLave huspriserNaturen0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Heike Johansen & Thuesen, Annette Aagaard (2011). Det der betyder noget for livet på landet. Esbjerg: CLF.


Realdania (2012). Agenda Y


Opfattelser af havneområderNaturorienteret Emotionel KulturorienteretBølgerne, vinden, vandet,planter og dyr.NaturvidenskabNaturoplevelserHavnen for naturen.Færdsel på naturenspræmisserFærdsel til på sten, sand,kantarealerFarvernes skiften, brusenaf vandet, følelsen afvind, skumsprøjt påhuden.Konstrueret sandhed,fortællingerneAfstresning, samvær,oplevelserHavnen for mangemenneskerFærdsel på menneskerspræmisserFærdsel på tolkendeinfrastrukturTæmningen afnaturkræfterne,ingeniørpræstationerTeknisk videnskab ogkulturhistorieGuiness-wowHavnen for økonomi ogfunktionFærdsel på erhvervslivetspræmisserUnderlagt færdselGrøn/blå æstetik Nostalgisk æstetik Grimhed tilladt


Havnen som natur (?) – Wild food foraging


Havnen som natur (?)


Havnen som natur (?)http://tredjenatur.dk/portfolio/byrumsblik/


Emotionel opfattelse – bygningsarv og historie


Den emotionelle opfattelse


23HasleLokale- og anlægsfonden


24Fåborg havnebadLokale og anlægsfonden


Hangarskib Kiev bliver til luksushotel i Kina


http://www.realdaniaby.dk/Projekter/FredericiaC/Pages/FredericiaC.aspx


27Emotionelt – og symbolladet


Ny nostalgi? Genanvendelse af industriel arv


Kulturorienteret opfattelseEsbjerg Havn29


Den kulturorienterede opfattelse: ”Gazing”


Energihavne i yderkommunerne – ikke kunvindmøller?


Opfattelserne støder sammen!


Opfattelserne støder sammen!


Tak for opmærksomheden


Projektet ”Energi på havet” er støttet af• Region Syddanmark – Vækstfonden• EU´s regionale udviklingsfond36

More magazines by this user
Similar magazines