KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009nem AUWLAN, kan PC-vagten altså i princippetsidde og følge med i, hvilke hjemmesiderdu besøger og hvor mange 2. semesterstuderende,somspiller Pac-Maneller læser nyhedernei løbet af enm a k r o f o r e l æ s -ning. PC-vagtenoplyser dog, at deikke sidder og følgermed i, hvilkehjemmesider derbliver besøgt,med mindre enbruger belaster nettet så meget, at det er tilgene for andre.brydelser, men vigtigst af alt har de en megetcentral præventiv effekt.Sygesikrings-kortOgså hos lægen bliver vi registrerede. Dettebetyder, at alle vores lidelser, recepter og andrehenvendelser til sundhedssystemet blivergemt. Dette er naturligvis smart, når lægeneller sygeplejersken skal kigge på, hvad vitidligere har fejlet.Lånerkort til biblioteketGår du på biblioteket og låner bøger, bliverdette også registreret. Din bibliotekar kanaltså gå flere år tilbage i tiden og se, hvad duhar haft en særlig interesse eller lidenskabfor tidligere.KameraerHertil kommer en mængdekameraer. Der må ifølge lovgivningikke være overvågningpå offentlige steder, menmange private banker, tankstationer,butikker, museer og ogsåpå universitetet samt mange andre steder,hænger overvågningskameraerne tæt. Delskan de bruges til opklaring af eventuelle forAlt i altSå registreringen af din væren og gøren eraltså meget omfattende. Plottes alle ovennævnteoplysninger ind i et kort, er det muligtmeget præcist gennem alle disse registreringerat redegøre for, hvad du laver ogikke laver, hvor du er og ikke er, og hvem duer sammen med i løbet af en dag. Meget af aldenne registrering er praktisk og nødvendig,og der er skrappe regler, som skal forhindremisbrug af informationen.Ikke desto mindre kan denne omfattenderegistrering og overvågning til tider føles lettereklaustrofobisk. Som et net man er fangeti, hvor der ikke er plads til at springe ud afrutinerne og normerne for, hvad man gørog ikke gør – i hvert fald ikke uden detbliver opdaget og registreret diversesteder.11

More magazines by this user
Similar magazines