KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009og gennemgående komponenter i det kendtereality show som en samlet analyseenhed. Idisse analyser veksles der ofte mellem indholdssidenog de æstetiske virkemidler, ogselvom mange vil påstå, at der ikke findesen særlig intelligent indholdsside, så må manaldrig undervurdere den intense tilrettelæggelse,der ligger bag disse programmer.Idéen virker ofte simpel, det er budskabet,der er sværere at klarlægge. I bund og grunddrejer det sig vel egentlig om en eksperimenteltilgang, hvor man observerer en forsøgsgruppeunder forskellige former for stimuli,hvilket i Big Brothers tilfælde - som før nævnt- tager karakter af ekstrem overvågning.For at forklare seernes begejstring kan mandrage paralleller til Svend Åge Madsens novelle”Udenfor” fra 1990, som derfor er skrevetinden den store ekspansion af reality tv.I denne er det dog ikke en flok seksuelt frustreredeunge, som er fanget i et hus, menderimod en ganske ordinær familie, sombliver studeret af byens indbyggere gennemen sprække i gardinet. Skønt denne overvågninghurtigt bliver opdaget, ender detikke som forventet, da familiens søn blotkommer forbi med en papæske, hvor tilskuernekan lægge småmønter i for dermed atretfærdiggøre deres overvågning. Novellenender selvfølgelig katastrofalt, da det liggeri luften, at der skal ske noget nyt hver gangfor at tilfredsstille disse mange, betalendetilskuere, og det ender med, at familiens datterbegår selvmord til stor begejstring forhalvdelen af byens borgere.Nok er denne handling fiktion, men den liggerikke langt fra den virkelighed, som vi lever i.På mange måder har tv-seeren den sammehævede følelse over for de medvirkende i etreality show, og både tv-seeren samt tilrettelæggerenforventer, at dersker noget ekstraordinærti løbet af den relativt kortesendetid, som er til rådighed.Derfor bliver derogså castet efter specifikke”reality” karakteristika,som er med til at skabekonflikt, for der er ingentvivl om, at kaos og konflikter fundamentet i Big Brother og andrereality shows. Man udfordrer skæbnen ved attvinge kontrapunktiske personligheder til atindgå i et tvunget fællesskab med hinanden.Med kendskab til det primitive design, derligger til grund for Big Brother og det faktum,at kun én af husets beboere i hver sæsonløber af sted med en præmie – hvilken slagsmennesker er det så, der i sidste ende møderop til casting i håb om at få en plads foranhusets utallige kameraer?Som oftest karakteriseres Big Brother husetsbeboere ved, at de alle sammen er mereeller mindre medieliderlige og håber på, atde ved at udlevere deres inderste kan opnåsucces og berømmelse efter deres deltagelsei showet. Typisk er de også lidt ekstravagante,for, som tidligere nævnt, lægges derved casting vægt på ekstreme personer, derer modsatrettede. Der skal jo noget til for atskabe en konflikt. Til dags dato er det dogikke lykkedes for nogen Big Brother deltagerat få varig succes. I Danmark huskes DildoJill, som vel egentlig ikke er glad for, at hendesberømmelse ligger til grund for en stor,blå dildo? I Tyskland har talrige beboere fåetlov til at indspille musik af den slags, der hurtigtender i bunken ”pinlige cd’er” eller kunspilles på feststrædet ”Ballermann” på Mallorca.I England har man fået et par pornomodellerud af ti års Big Brother, men når dagenslutter, og fjernsynet slukkes, er alle seernevel enige om, at beboerne egner sig bedst tilat skabe sig, børste tænder og dyrke sex foråben skærm til fryd for alle andre.Det er altså sandt nok: Big Brother lever stadig:I Tyskland er 9. sæson godt kørende, iEngland planlægger man allerede indlæggelsenummer ti. Kanal 4 lover et gensyn i2010!Herfra kan man kun sige:Big Brother is – apparently– still watching you!Hvem har egentlig lyst til at eje denne cd?17

More magazines by this user
Similar magazines