KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

– fremtidens overvågning2009eller ej, desto mere ligeglade bliver vi. Detteer dog noget, som overvågningsmodstanderevil kalde en glidebane, eftersom det ikkerykker ved de moralske aspekter af den knapså frivillige overvågning. Men netop etikkeninden for området er ligeledes i bevægelsemod en mere fornuftsbaseret tilgang til overvågning.Ifølge Anders Bjerre, Institutfor Fremtidsforskning, vil vii fremtiden se mere overvågning,eftersom folk vænner sigmere og mere til det.Fornuften vinder fremHerudover er det ikke uvæsentligt, at overvågningsmulighederpå en måde bliver mereog mere intelligente. Eksempelvis vil man ifremtiden se langt mere overvågning, derkoncentrerer sig om mønstergenkendelse.Dette kunne være kameraernei undergrundsbaneni London, der fokuserer påde generelle mønstre, derer kendetegnende for folk,der springer ud foran tog.Det bliver med andre ordnemmere at acceptere kameraerne,når man ved, atdet ikke handler om at registrerealle, men at de skalbruges konstruktivt. Det samme princip gørsig langt hen ad vejen gældende med demeget omtalte stærekasser, som udelukkenderegistrerer, når der sker noget ulovligt,altså typisk folk der kører for stærkt. IfølgeBjerre er det svært at argumentere for at lovbryderebliver registreret.Hvilket betyder, at man kan se fornufteni foretagendet. Netop rationaliteten er etyderst væsentligt aspekt i forbindelse medfremtidens overvågning. Anders Bjerre vurderer,at man fremover kommer til at se enmere pragmatisk tilgang til overvågning. Sålænge man kan gennemskue formålet, er det“[...] fremover kommer[man] til at se enmere pragmatisk tilgangtil overvågningnemmere at acceptere. Denne pragmatisketilgang vil overvågningsmodstandere kaldeen form for en glidebane, forstået på denmåde, at mere vil have mere, og det dermedbliver sværere at sætte grænser og vurderehvornår det bliver for meget, men der er flereder tænker, at så længejeg ikke gør noget forkert,er det lige meget, atsteder jeg bevæger migbliver overvåget. Det kanogså ses ved, at meget afden flovhed, der tidligerehar eksisteret på mangeområder, ikke gør sig gældendei samme omfang.På trods af at man ikke kanvide, hvad fremtiden bringer, vurderer AndersBjerre dog, at vi fremover vil se mereovervågning som følge af de teknologiskefremskridt og ikke mindst en holdningsændring,eftersom vi vænner os til en størregrad af opblødning mellem det private og offentligefelt. Der vil dog fortsat eksistere noget,der er privat, men ikke desto mindre ændrergrænserne sig for, hvad vi opfatter somprivat og offentligt. Dette vil i fremtiden føretil en højere grad af overvågning, hvad entendet omhandler den frivillige del eller denmere ukontrollerbare ufrivillige overvågning.19

More magazines by this user
Similar magazines