KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009UdfordringenKonceptet kan derfor kort og godt præsenteressom en slags statskundskabens blandingmellem ”Stjernetræf”, ”Platmand” og”Fear Factor”. Og nej: Vi mener ikke, vi pånogen måder tager munden for fuld veddenne beskrivelse! Helt konkret vil vi sompraktikanter udfordre hinanden på krydsog tværs af vores respektive destinationer.F.eks. kunne man forestille sig, at Elisabethi sin egenskab af praktikant under partietVenstres EU-kampagne-enhed skal tage ensving-om med det (løsgående) politiske missil,Jens Rohde, eller at Jonas under sit opholdpå den danske ambassade i Washingtonskal vove livet og køre en lille tur med ambassadøren…Det kan også tænkes, at Anne påsit ophold i Region Midtjylland udfordres tilat give Bent Hansen et kærligt kys på kinden,eller at Lasse i Bruxelles skal vandre gennemEU-Parlamentssalen iført Mickey Mouse-ører.Hold godt øjemed EU-parlamentssalendetnæste halveår. Hvem ved,hvad der ligepludselig kandukke op?“Konceptet kan derforkort og godt præsenteressom en slags statskundskabensblanding mellem”Stjernetræf”, ”Platmand”og ”Fear Factor”Se med i næste uge når…Vi håber, at vi gennem vores udfordringerkan være med til at give et anderledes ogsjovt, men dog brugbart indblik i livet sompraktikant i hhv. Washington, hos Venstre,i Region Midtjylland eller i Bruxelles. Så slåop i Kanden de kommende måneder og læsom de første halsbrækkende udfordringer ogde forhåbentlig vanvittige og tå-krummendescener, de giver anledning til.Her vil Jonas slå sine folder indtil sommer29

More magazines by this user
Similar magazines