KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

Kandestøberenen del af kulturen. Netop spørgsmåletom, hvorvidt nogle kulturer er mere korrupteend andre, har tiltrukket sig storopmærksomhed. Traditionelle tilgange tilkorruptionsbekæmpelse tager udgangspunkti instrumentelle virkemidler. Manser korruption som individuelle rationellehandlinger, og så drejer det sig blot omat ændre på incitamenterne og mulighederne,hvis korruptionen skal bekæmpes.Hvis en embedsmand bliver korrupt fordilønnen i forhold til andre sektorer er lav,kan en lønforhøjelse afhjælpe problemet,idet omkostningen ved at blive opdaget,dvs. fyret og miste sin indtægt, bliver forstor. Flere lande har i lighed med Letlandoprettet anti-korruptions agenturer. Detskal øge sandsynligheden for at opdagekorrupte handlinger. Litteraturen pegerogså på, at mindskes skønnet i administrationenog åbnes økonomien, så reduceresmulighederne for korruption. Hvis importrestriktionereksempelvis afskaffes, erder jo ingen grund til at bestikke tolderen.Alligevel er der en del som forbliveruforklaret. Bulgarien har jo for eksempelmåttet åbne sin økonomi. Det er endel af EU-grundlaget. Bulgarien er ogsået demokrati med en fri presse, hvorforgennemsigtigheden er høj og den offentligekontrol stor. Desuagtet er korruptionet stort problem. I det omfang derationelle forklaringer ikke rækker, pegerdet på, at vi må medtænke den socialisering,der sker inden for en administration.Derfor kan der være stort behov for administrativereformer, der tager sigte på atændre den administrative kultur.Vi skal nok være varsomme med at udnævnespecielle kulturer som særligt korrupte.Selvom Danmark traditionelt regnesfor at være blandt de mindst korruptelande i verden, så har vi også i de senereår haft en række sager. Her behøver jegvel ikke nævne Olie-for-mad skandalen,hvor danske virksomheder også deltogaktivt. Problemerne i forhold til voresulandsbistand er også velkendte. Selv påden folkeskole, mine børn går på, findesder korruption. Den anekdote vil jeg gerneslutte med. Sidste efterår havde skolen etflygtningeprojekt. Hele skolen var inddelti forskellige flygtningelejre. Teltlejre påsportspladsen. En ’FN’-organisation skullesørge for tildeling af madrationer. De blevholdt knappe, for det øgede realismen.Min ældste dreng, der går i 5. klasse, varderfor konstant sulten. Nu ville tilfældet,at den dreng fra 7. klasse, som stod fortildelingen af mad, svømmer sammen medmin dreng, og han stillede derfor i udsigt,at hvis min knægt tog flødeboller med tilsvømning, ville klassen få tildelt en størreration den følgende dag. Det er et klarteksempel på korruption.Jeg har ved en senere lejlighed talt med 7.klassesdrengen om episoden, og det vidnerbåde om hans vid, hurtighed og måskefordomme, at han straks svarede: ”Jamen,jeg var jo den russiske repræsentant i FN,og det skulle jo være realistisk!”6Hvor skadelig er korruption egentligt?

More magazines by this user
Similar magazines