Folder: Gode bøger til Læseklubben - Silkeborg Bibliotekerne

aakb.dk

Folder: Gode bøger til Læseklubben - Silkeborg Bibliotekerne

Gode bøger tillæseklubben


Gode bøger til læseklubbenLæseklub bøger skal ikke nødvendigvis stryge læseren med hårene. Der må gerne være nogetat være uenige om og noget at undre sig over. Måske bliver I aldrig enige i læseklubben – deter jo sådan set heller ikke meningen. Din læseoplevelse er helt din egen. Det er kun dig derved, hvad bogen betyder for dig, men når I har snakket sammen, givet plads og lyttet til hinanden,er der en meget stor chance for, at dit syn på bogen er blevet mere nuanceret – måskehelt ændret, når I sammen slipper bogen for at gå i gang med en ny.I denne liste har jeg taget bøger med, som jeg selv har haft glæde af at snakke med andre om.Jeg har forsøgt at gå uden om de mest oplagte læseklub bøger som, f.eks. Erling Jepsens ellerHelle Helles bøger, for mon du ikke kender dem i forvejen? De fleste af bøgerne i listen er ikkehelt nye, så er det nemlig lettere at skaffe bøger nok til alle i din læseklub.Find en læseklubMåske kender du selv nogen, du gerne vil starte en læseklub med. Nogle biblioteker har ventelisterog samler jer, når der er nok til en ny læsekreds. Nok? – tja, I bestemmer jo selv hvormange I vil være, men flere end 10 kan være svært at skaffe bøger nok til, og hvis I er færreend 4, kan I godt løbe tør for meninger.Hvad kan biblioteket gøre for din læsekreds?Det er lidt forskelligt, hvad bibliotekerne tilbyder læseklubberne, men de fleste bibliotekersamler gerne bøgerne, så alle i læseklubben får en bog i god tid, før I mødes.Du kan også altid bede din bibliotekar hjælpe med at finde anmeldelser, oplysninger om forfattereneller andet relevant.På nogle biblioteker kan I låne lokaler og måske købe kaffe i cafeen.Spørg på dit bibliotek, hvordan det forgår hos jer.Titler medfindes som lydbøger.


Hjælp med at få hullet til atskrumpe, ved at snakke om disserablende og indimellem lidt sørgeligenoveller.Fra SmørhulletKirsten Hammann, 2004En læsekreds klagede en gangover at jeg havde givet demså dårlig en bog. Jeg synes nubestemt ikke ”Fra smørhullet” erdårlig. Den er bare ikke sådan heltligetil og det er netop derfor, deter så godt at snakke med andre,om de bøger vi læser.En bog kan være underlig og svær,og du kan endda blive sur på den.Men når samtalen kommer i gang,og du hører de andres synspunkterog tanker, får du måske et helt andetsyn på bogen og opfatter ting,du ikke selv havde lagt mærke til.Lad ikke snakken standse ved,om du synes, bogen er god ellerdårlig. Fortæl om din oplevelsemed bogen. Hvorfor blev du vred,hvorfor gider du ikke læse den,hvorfor er den dårlig – eller hvader det netop ved denne bog somgør, at du synes, det er den bedstebog, du nogensinde har læst. Lyttil hvad de andre i gruppen siger,spørg hvad de mener med ”detvar en forfærdelig bog” eller ”jegsynes, han opfører sig så dårligt”og opdag at de andres oplevelsergiver dig nyt at tænke på.Søren og Mette er gift – indtil debliver skilt, og Mette sidder alenei lejligheden med hustrubidrag,indkøbsflip og dårlig samvittighedover sin egen dovenskab.Mette magter ikke at tage stillingtil noget som helst – jo nok i tankerne,men ikke i virkeligheden.Der sker ikke meget i Mettes liv– sådan set heller ikke i bogenshandling. Altså ikke før din læseklubbegynder at snakke…FlygtningenOlav Hergel, 2006Journalist Rikke Lyngdal erudsendt i Irak af MorgenavisenDanmark for at skrive om livetblandt de danske soldater.Trods forbud går hun uden forlejren, og kidnappes af en irakiskgruppe, der truer med at henrettehende for åben tv skærm.Med hjælp fra en ung bortfører,lykkes det hende dog at flygte.Da den unge mand pludseligdukker op som illegal flygtning iDanmark, og myndighederne vilsætte ham i fængsel, får hun foralvor problemer.IsolaMadelaine Hesserus, 2004Det klør og klør. Tessa er ensuccesfuld ortopædkirurg medkæreste, kort til fitnesscenteretog en mobiltelefon, som brugesflittigt. Hendes eneste problemer eksemen, som breder sig udover arme og krop og som erumulig at behandle - nå ja og såsøvnløsheden.Da hun en dag overrasker sinkæreste sammen med en andenkvinde, er det egentlig ikke såmeget jalousi, der får hende tilat pakke en rygsæk og gå ud afbyen - det er bare noget hun gør,fordi hun ikke kan andet.KroppenHanif Kureishi, 2003Som os andre mærker 65 årigeAdam kroppens forfald og alderenstyngde. Han er berømtforfatter, glad for sin kone ogtilfreds med sit liv. Alligevelovervejer han ikke længe, da hanfår tilbuddet om at købe en nykrop og starte forfra igen. Hanforlader sin gamle krop og medbringerkun sin hjerne over i dennye, han har valgt - en ny facilitet,som de kalder det på hospitalet- og vågner op fra narkosen somen velskabt ung 25-årig.Kroppen er titelnovellen i ensamling med i alt 8 noveller, somalle er tankevækkende og ind imellem ret morsomme.Det syvende båndSvend Åge Madsen, 2006Du behøver aldrig mere låse dincykel eller din hoveddør, for alkriminalitet er afskaffet. Der vilheller aldrig ske dig noget, forder er altid nogen, som passer pådig. Hele samfundet er en kædeaf mennesker, som holder øjemed hinanden. Bogens hovedperson,den midaldrende Sverre


trives fint med systemet, somgiver ham tryghed, indhold i livetog såmænd også en vis underholdning.Men hvad sker der, hvisén i kæden beslutter sig for ikkeat ville være med mere?Nattog til LissabonPascal Mercier, 2007Raimond Gregorius er indbegrebetaf en regelmæssig latinlærer.Men pludselig en dag bliverhans liv rystet i en sådan grad, athan midt i latinundervisningenefterlader sine bøger på katederet,rejser sig og tager det førstenattog mod Lissabon. Herefterudvikler bogen sig nærmest tilen bog i bogen og viser Gregoriussom et menneske, der harlåst sig selv fast i mønstre, hanomsider er parat til at bryde udaf.Flere godetil din læseklubHavet i TheresienstadtMorten Brask, 2007Daniel er knapt færdiguddannetsom læge, da han sammen medandre danske jøder bliver sendt tilkoncentrationslejren Theresienstadt.Om dagen arbejder hanunder helt fortvivlende forholdpå lejrens hospital, og om nattenpå nazisternes bordel i Prag. Detville være en helt forfærdelig bog,hvis ikke det var for de smukkebeskrivelser af kærligheden, musikkenog livet i lejren.Mister PipLloyd Jones, 2008Under den forfærdelige borgerkrigpå en Stillehavsø genåbnerden lidt mærkelige Mister Pipskolen, hvor han underviserbørnene efter den eneste bog,han kender: Dickens ”Store forventninger”.Det kommer der enbarsk men meget smuk fortællingud af – og hvem ved, måskefår I også lyst til at læse Dickens.ArsenaletMartin Krogh Andersen, 2008En bedstefar fuld af drabeligehistorier, overtro og spildte liv ernogle af temaerne i denne bog.Jakob og fortælleren gør sombørn rent på Axels kontor, og påmystisk vis forsvinder hans netopfærdiggjorte roman manuskript.Som ung mand bliver fortællerennærmest besat af at findeud af mere om det forsvundnemanuskript, og vi opdager, at de2 drenges liv er uløseligt knyttetsammen.GileadMarilynne Robinson, 2004Pastor Ames ligger for døden,så for dog at efterlade noget tilsin 7 årige søn, giver han sig tilat skrive om sit liv. Gennem hansbetragtninger og kommentarertil hverdagen, og gennem oplevelsernefra et langt liv, lærer vilangsomt både Ames og hanssmerte at kende. Især gennemhans sideløbende tanker vi ser,hvor svært det er for ham atslippe ansvaret for sin unge koneog sin lille søn. Det er svært atslippe livet med dem, men så afgjortogså svært, at se sig afløstaf andre.BrevbærerenCharlotte Weitze, 2003Kaspers store drøm er at blivepostbud, så da postvæsnet tilbyderham en helt speciel rute,siger han straks ja. Det er dogikke blot postruten som er speciel,også ansættelsesvilkårene erhelt særlige. Vi bevæger os ligepå grænsen af eventyret og fåren helt særlig læseoplevelse –ligesom postruten for livstid.Vil du gerne have flere godebøger at vælge imellem, kan dui Læseklubben påwww.litteratursiden.dklade dig inspirere af de mangebøger, der allerede har værettil debat i andre læseklubber. Ilæseklubben kan du også selv deltagei debatten i en af de mangeinternet læseklubber.Mange biblioteker har lavetlister med gode bøger og tips tillæseklubber. Find dem ved atsøge på www.google.dk og skriv:læsekredse bibliotek.Udarbejder: Tina Karina Mortensen Omslag: Mette Dreyer Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2009 Tryk: Nofoprint, Helsingør Varenr.: 47110908

More magazines by this user
Similar magazines