55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

Natura 2000-område:55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby HedeHabitatområde:51Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby HedeUdpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:Areal:1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende 1372 HaVurderetdække af havvandUgunstigSigtelinjeTrussel: Indsats: 1 2 3 4Genopretning af gunstig statusOlieforurening Ingen Indsats i 1.planperiodeMulige virkemidler:AdministrativeretningslinjerMinimer risiko forgrundstødning29. september 2009 Side 2 af 34

More magazines by this user
Similar magazines