55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

Natura 2000-område:55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby HedeHabitatområde:51Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby HedeUdpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:Areal:1365 Spættet sælHaVurderetGunstigSigtelinjeTrussel: Indsats: 1 2 3 4Bevaring af gunstig statusForstyrrelserMiljøfarlige stofferBeskyttelse modforstyrrelserReduktion afmiljøfarlige stofferMulige virkemidler:Forstyrrelsesfrie områderMulige virkemidler:Tiltag via vandplanen29. september 2009 Side 12 af 34

More magazines by this user
Similar magazines