Jernalder - Emu

emuseum.tekster.emu.dk

Jernalder - Emu

E-museum.dkJernalderTiden fra 500 f.v.t. til 800 e.v.t. kaldes for jernalderen, fordi man gik over til at brugejern i stedet for bronze. I modsætning til skiftet fra sten til bronze, gik det forholdsviststærkt med spredningen af jern. I løbet af blot et par hundrede år havde jernetnæsten erstattet bronzen.JernJern var lettere at få fat i end bronze. I moser, enge og langs vandløb findes der jord,der indeholder jern. Det kaldes myremalm, og det kan udvindes forholdsvis let via enspeciel ovn. Specielt i Norge er det fundet rigtigt mange af den slags ovne. Men ogsåi Danmark har man fundet spor efter ovne, der er blevet brugt til jernudvinding. Detnye og billigere metal havde desuden en stor holdbarhed, så jernet fortrængte hurtigtbronze til hverdagsbrug.LandsbyerI jernalderen begyndte der at opstå rigtige landsbyer. Husene var bygget af træ. Ibronzealderen havde man bygget kæmpehuse, der kunne rumme familie og husdyr. Ijernalderen blev husene mindre, til gengæld kom der flere af dem. Det tyder på, atman har ændret boform fra huse, hvor hele slægten kunne bo, til mindrefamilieenheder.KongerI jernalderen hører vi for første gang om en dansk konge. Det er kongen Angartyr,der af en kristen munk omtales som danernes konge. Han har sandsynligvis ikkehersket over hele Danmark, men blot været en af flere samtidige konger. Men blotdet, at der har været en konge, viser at man havde bevæget sig væk fra destammebaserede samfund mod større enheder.SkovrydningI takt med at jordbruget vandt frem blev der ryddet mere skov. Man ryddede skovenved at brænde et stykke af den af. Derved sikrede man sig ikke blot et stykke åbentlandskab for dyrkning af sine afgrøder. Asken fra afbrændingen gav også jordennæring, så kornet fik gode vækstbetingelser. Men skovafbrænding er ikke udenproblemer. Hvis jorden ikke får tilført yderligere næring, bliver den efterhånden udpintog høstudbyttet falder. Det problem blev løst ved at flytte marken. Efterhånden somder blev langt til marken, har man flyttet selve landsbyen.ReligionI jernalderen var religionen en offerreligion. Det vil sige, at man ofrede til guder for atfå et ønske opfyldt, eller for at sige tak for noget der var gået godt. Man har flereeksempler på mennesker, der er blevet henlagt i moser. Man kan ikke sige, om de erblevet smidt der efter at være blevet henrettet som simple forbrydere, eller om der ertale om en offergave til guderne.UNI•C Side 1 af 2


Handel med RomerrigetFra jernalderen findes de første eksempler på direkte kontakt mellem Danmark ogdet sydlige Europa. På dette tidspunkt hørte det meste af Sydeuropa til Romerriget.Romerriget virkede som en magnet på handlen. Der er i Danmark fundet rigtigtmange romerske mønter, der er kommet til landet som led i en handel. Fra Danmarkkom huder og rav. Fra Romerriget kom ædelmetaller men også luksusvarer som flotbearbejdede krukker og smykker.UNI•C Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines