SKIHAJ maj. 06.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ maj. 06.pdf - Glostrup Skiclub

En ”SMUT” tur til ManhattenEt forsenet ref fra d. 6 Nov 20053 gamle fodboldrødder gav hinanden håndpå, at New York marathon skulle besejres.Vi mødtes kl 0700 i lufthavnen og kl.0745 var der serveret en 75 cl Øl ( manskulle jo nødigt dehydrere ). Der vardesværre fri bar på flyet ( men som Hugosiger, det skal prøves ) ellers gik turengodt.Vi blev indlogeret på et 4 stjernetHotel, 5 min fra Central Park, men det varikke vigtigt, da der lå en Irsk pub på denanden side af gaden ϑ. Vi havde 3 dage6inden løbet, som blev brugt til sejlture ogseværdigheder samt en tur til MadisonSquaregarden og se ishokey ( 18000tilskuere ) , det var en fed oplevelse.Dagen før løbet blev gaderne spærret af,og det var et løb, hvor alle var klædt ud.Allan og jeg var i Berlin uniform.( ja hun har ikke levet forgæves )Så kom dagen, vi var oppe kl. 0500 ogkørte i bus i mennesketomme gader fremtil startstedet en time derfra. Løbet skulleførst starte kl. 9, så vi var igod tid ( gudskelov varpubben lukket Λ ) så vi tog enred bull i stedet for.Endelig gik starten : 38000friske løbere fra hele verdenheraf 245 fra danmark,der varKim, Allan og Claus og ........ja og så alle de andre.Vi komigennem bla. Harlem, Bronx,Brooklyn, vejret var perfekt20 grader, og hvis man trorder er mange tilskuer i Berlin,har man noget tilgode, manregner med ca. 2 milionertilskuer ( der var John, Alfred,Stevie I Wonder, samt alle deandre ). Vi gennemførte alle iflot stil og endte midt inde iCentral Park, hvor der varbygget en kæmpe tribune opog her fik vi en flot medaljeom halsen, selvom vi hellereville have en til halsen, manbliver jo tørstig efter 4 timersløb ϑReferat fra generalforsamlingen i Glostrup skiclub d. 6/4 2006Afholdt på Søndervangsskolen med ca. 30fremmødte medlemmer og med dagsordenifølge vedtægternes § 12.1. Valg af dirigent:· Formanden bød velkommen og foreslogvalg af Steen Haslauer som dirigent. Steenblev enstemmigt valgt.· Dirigenten kunne derefter konstatere atgeneralforsamlingen var retmæssigt indkaldti forhold til vedtægterne.2. Bestyrelsens beretning omforeningens arbejde i det forløbneår:· Formand Morten Dyrner aflagde bestyrelsensberetning.Klubbens 23. sæson går på hæld – og hvad erder sket i det forgangne år? Ved sidste årsgeneralforsamling fortalte jeg om bestyrelsenudviklingssamarbejde med Dansk Skiforbund.I dette arbejde havde vi blandt megetandet, udvalgt 3 områder som vi ville arbejdevidere med i denne sæson. 1. Aktiv rekrutteringaf ny frivillige hjælpere/arrangører. 2. Opstart af en ungdomsafdeling.3. Aktivering af eksisterende medlemmer.1. Aktiv rekruttering af ny frivillige hjælpere/arrangører:Her har vi fået udarbejdetet specielt område på voreshjemmeside, hvor alle de ”ledige jobs”er beskrevet. Via ikonet med ”We wantyou…” på forsiden af hjemmesiden,kommer man ind på denne jobside. Ogsiden har allerede haft sin effekt. Det erlykkedes at finde kasserer-emner ogturlederemner via jobsiderne. Dog skaldet fortsat lyde, at vi altid kan brugeflere arrangørere/hjælpere, for på denmåde at bibeholde det høje aktivitetsniveau.2. Opstart af ungdomsafdeling: Vi skalhave et generationsskifte sat på skinnerne.Det første tiltag bestod i enMountain Camp i Hintertux i novemberi samarbejde med Dansk Skiforbund.Her havde vi nogle få unge med,og vi havde Steen Greisen med somskiinstruktør og Karen som en form forturleder. Specielt Gitte fra bestyrelsener meget aktiv i denne opstart af ungdomsafdelingen,og har været medsammen med Forbundet at få arrangeretdenne tur. Men vi må fortsat konstatereat det er svært at få tiltrukket deunge, specielt fordi vi er i”konkurrence” med terminsprøver, eksamenerog andet arbejde specielt igymnasiet. Men vi arbejder tålmodigtvidere ind til vi får et gennembrud.3. Aktivering af eksisterende medlemmer:Vi får et hav af nye medlemmer –19


InstruktørFritz Krambeck 27,36Steen Greisen 28,61Siemen Van Leuwen 29,57Fritz Krambeck 29,62Torben Greisen 31,09Hans Henrik Heidensleben 31,21Karen Jørgensen 31,52Morten Dyrner 35,98SnowbladesChristoffer Koch 32,94Martin Krambeck 34,69Anders Bonfils 35,53Kenneth Wigh 36,23Cecilie Frode-Jensen 36,47Kenni Elsborg 37,22Peter Krambeck 43,34Rikke Greisen 44,39SnowboardMathias Hansen 38,21Boye Winther 39,09Victor jensen 43,12Morten Hansen 46,4318Efter en del kaos med at finde vognenemed skiftetøj fandt vi endelig vores posermed tørt tøj og en velfortjent øllebølle. Vikunne gå/humpe til hotellet. Efter ethurtigt bad mødtes vi på vores værelse ogrøg en kæmpe cigar og nød en enkeltbudweiser ( på et ikkeryger rum Λ ). 0maftenen var der afterparty med 3 rettersmad og efterfølgendedisco, hvor vi kunnnegenopleve løbet på enstorskærm.Vi brugte desidste par dage på atshoppe til familien ogbare nyde, at det varoverstået. Turen hjem gikgodt, vi rejste med ( detskal jo prøves ) flyveren.Hilsen Kim ( smut ).7


Deadline1 august 2006indlæg indleveret senere end denne datokommer ikke med i næste blad.STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ERVELEGNET TIL STORE SOM SMÅMiddage,Fødselsdage,Barnedåb,Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester,Forretnings arrangementer,Kaffeborde,Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,PlatterGrill fester og Forretnings frokosterVi leverer også mad ud af huset !Ring og få et tilbudStrøby-Egede Selskabslokaler . Stevnsvej 82 . 4600 KøgeTlf. 56 26 70 50 . Fax 56 26 70 568HerreMorten Prom 29,77Torben Sørensen 32,29Jens Normand 33,37Preben Elsborg 33,68John Riis Nielsen 33,91Oliver Hansen 33,97Henrik Prom 34,41Per jensen 34,7Murden 34,72Nicki Jensen 35,09Lars Hansen 35,16Lars Jørgensen 35,25Steen Haslauer 35,59Johnni Damm 37,14Nick Pedersen 37,45Niels Frode-Jensen 37,57Michael Andersen 37,67Karsten Hede 38,06Ernst Niemann 38,16Flemming Jørgensen 38,36Gert 38,84Ole Frederiksen 38,91Michael Larsen 39,84Erik Hansen 40,25Per Friis 40,71Kenneth Jørgensen 40,78Kim Pedersen 40,83Jan Hæstrup 42,42Lars Hatholt 42,79Bjarne berntsen 43,85Marck Hoffmann 44,16Finn Henriksen 45,73Michael Nielsen 56,38Tony Andersen 1.06,2217


JuniorPeter Krambeck 12 år 28.91Nicklas Winther 15 år 32,99Cecilie Frode-Jensen 15 år 34,68Niklas Elsborg 11 år 35Otto Mørkvig-Hansen 15 år 35,72Rikke Greisen 14 år 35,78Sasha Pedersen 13 år 36,83Jesper Riis 11 år 37,38Selina Knudsgaard Birk 12 år 37,49Katrine Frode-Jensen 12 år 38,19Mie Lykke 12 år 39,33Malte Meier Carlsen 13 år 39,38Tobias Jørgensen 13 år 39,94Caroline Koch 13 år 43,13Anders Friis 14 år 43,54Maj Kristensen 11 år 48,1Patrick Adrian 13 år 52,05DamerMalene Nielsen 34,48Denise Dalsgaard 35,00Gitte Pedersen 35,05Lene Pedersen 35,3June Elsborg 35,85Neel Hansen 36,05Jeanette Krambeck 36,08Maja Rasmussen 37,22Maj-Britt Knudsgaard 37,68Sofie Krambeck 38,67Lene Beinthin 39,16Mette Damm 40,83Birgit Bonfils 40,96Anna Lydolph 41,53Vibeke Perret-Gentil 43,02Cecilie Bachmann 45,63Dorthe Nielsen 45,72Lisbet Kristensen 50,62Susanne Jensen 50,63Anne Mette Nielsen 53,3616Brænd mig i traditionerne, eller hvordanman kommer helskindet til HemsedalSom det nyeste medlem i’Smølfe’familien og førstegang-tiltager iklubbens hyggelige Hemsedal skitur, harjeg fået pålagt det tunge hverv det er atskrive en lille historie om turen, set fra en’Skønne Smølf’s øjne.Og hvordan er det så lige at man får’sneget’ sig ind på den tur, som jo i øvrigter klubbens mest populære tur og ikkemindst i år – Klubbens 10 års jubilæums iHemsedal. Anyway, jeg var svært heldig,at nogen allerede havde reservert en pladstil mig, OG at jeg var accepteret som ydmyg’hang-round’ til et ophold på Smølfe-Gården - en sjælden ære for en nystartet :o)(Tiske - viske, rygterne siger at det snarter nødigt at deltage i løbetræningen ogskigymnastikken for at kunne komme hurtigtnok ud af starthullerne for at nå at sikresig en plads på Hemseturen.Det næste blivervel at klubbens webservergår ned ala BilletLugennår U2 starter billetsalget.Apropos klubbenswebsite – det er jo en fornøjelseat ’vandre’ rundtpå sitet , og herligt nemtser det ud – når man skalbooke sig på en tur elleret arrangement – Godtgået :o)Nå men, turen startede asusual, nær Glostrup stationmed to dobbeltdækker9busser og 2 (to) anhængere, for vi var enordentlig flok på 151 medlemmer, somskulle til Norge, dog var vi ’kun’ omkring90 som skulle med bussen.Gode og erfarne kræfter var styrmænd påturen: Gitte P. as Chief 1, med Arne ogSteen på fløjene. Det er et festligt gedemarkedat se bussene blive loadet med puder– dyner - småbørn, alt godt fra Netto’s(vin)hylder, og mad i rå mængder – imponerede,men ind kommer det sgu.Sharp kl. 19.00 smider vi fortøjninger ogmod Hemse det går. :o)Min ’plejefamilie’ er samlet bagerst i bus2, som dog hurtigt forsøger at rykke ned i’kontoret’ som de kalder det ??. Øh det vilsige under-etagen hvor man i ’gamle’ dagemåtte både ryge og drikke, nu må vi drikkeog bussen ryge :o!!. Men, men, nogle’formastelige’ havde okkuperet kontoret,urgh hvilken redelighed. Så vi måtte pænt


vente indtil de små barnekinder skulle puttes,før de ’gamle’ skihajer kunne samles,og fortælle historier fra hine dage, hvormor var knægt og ski var lavet af træ.Som optakt til ’slumre’ natten gjorde bussenholdt ved en tankstation, som desværrehavde lukket, så intet ’luxuriøst’ pottebesøgmv. Så den sag blev klaret på bedsteB.S Christiansen maner. Det ER et syn atse små 100 mennesker vandre rundt i mørketpå en stor tankstation med tandbørster– toiletruller mv. for at finde et lilleydmydt skjulested, nå men vi blev færdige,og videre gik det mod Oslo’s mørketunneler.Her skulle de første faresignalernemlig vise sig, tilhvad der senere blev tilrøgsignaler fra motor rummet.Slumre sovet blev detda til, selvom det er sværtfinde leje i et næsten nedlagtbussæde – mit halebenblev pludselig en væsentligdel af min bevidsthed. Anywaymorgenen oprandt,Arne kaldte til morgen reveillie,at nu var vi indenforsnarlig rækkevidde af Hemsedal.Ja og snelaget blevtykkere og tykkere.Omkring 20 km. før Hemse,måtte vi stoppe, for voresfølgebus ’måtte brugetågelygter’, grundet røgenfra vores bus. Øh dvs. dehavde set at der kom gnisterud under fra vores anhænger,så det var nokbedst at vi stoppede og kiggedepå sagen.Det var gået lidt ild i køle/ventilationssystemet, menikke mere end en skumslukker kunne klare.Vi har jo med erfarne buschaffører/mekanikere at gøre :o))Relativt hurtigt blev det besluttet at kørebus 1 i mål og lade den hente os og voresbagage. Så snip snap snude, jeg tror at viblev en lille times tid forsinket på denkonto, det var flot skuldret , drenge – turlederemv.Som alternativ til omklædning på Café deKolde Fødder = (parkeringspladsen ogmorgenmad i cafeteriaet), fik vi som nogetnyt, en nydeligt morgenmadsbuffet påen af Caférne, det var en dejlig ting – skullejeg hilse og sige fra en af de gamle skihajer.BørnResultat listeHemse mesterskaberne 2006Casper Rasmussen 10 år 36,13Simon Heidensleben 7 år 38,30William Lydolph 7 år 39,66Christian Bagh 9 år 39,68Louise Greisen 10 år 39,73Rune Lydolph 9 år 39,73Emil Damm 8 år 42,57Sarah Normand 10 år 44,00Kalle Kristensen 7 år 46,14Malthe jensen 8 år 46,66Christine Krambeck Greisen 6 år 48,44Mads Damm 6 år 48,48David winther 7 år 49,09Julie Friis 10 år 52,26Alexander Hatholt 10 år 54,01Emilie Bachmann 9 år 56,3Theresa Normand 6 år 58,35Mikkel Prom 6 år 58,47Sebastian Greisen-Krambeck 2 år 59,18Mikkel Vestergaard 6 år 1.06,20Nikolaj Hansen 2 år 1.21,74Marie Krambeck 2 år 1.36,96Caroline Bagh 5 år 2.00,0010 15


Skikort bliver hurtigt og effektivt uddelt tilhele banden, af Chief 1, plus info omhvem og hvornår der var skiundervisning,mv. og så var det bare ud på løjperne, somvar smukke i formiddagssolen.Ja, nu må jeg vel hellere krybe til korsetog bekende at jeg har været i Hemsedalflere gange før, med en kendt og størreklub, længere ude på vestegnen, så jegkender området og hytterne udemærket.Men glæden over at se gamle Hemse varstadig stor. Dog er det en rum tid siden jegsidst har været på disse kanter sidst og minskiform er blevet svært rusten. Med andreord det var en rigtig god ting at jeg deltogi skiundervisningen hos skihaj-hajen Karen,som var utroligt givtigt.I år var der to fælles afterski arrangementer,et ’almindeligt afterski medREX på ’banderolen’ og så klubbenspræmieuddeling i forbindelse med Hemsemesterskabernei løjperæs. (Da mine evner i denne discipliner stærkt begrænsede, foretrak jeg attrække frinummer og nøjes med at væretilskuer).Anyway, Formand Dyrner holdt jublilæumstaler,hvor adskillige blev præmieretfor 10 års tro deltagelse. (det var ligefør nogle var født i Hemse :o))Jeg husker ikke tallene, men det var vistet 4 cifret antal der havde været medklubben i Hemse – flot præstation.par meter, ja glat var det, så der blev bestilten grusning af vejene inden busserneom søndagen skulle ned og hente os påden store parkeringsplads ( Kunne man foret mindre beløb bestille en bus med snekæder,optøet tømt toilet, som ved vi skalhave ski med, korrekt justerede bremser o.a. der ikke udløser evakuering helst fraefter 1969. Sg red. ). Ja der er både fordeleom ulemper når vi ønsker at bo direkte påpisten på et ”stejlt” bjerg.Aftensmaden blev som sædvanligt spist påp-pladsen ved søen, igen i år var det tørvejrså der blev hygget med resterne afmaden og så fortsatte turen hjemad modGlostrup.Efter en stille og rolig tur hjem uden busproblemer ankom vi tidlig mandag morgentil Glostrup Station. Tak til alle for jeresgode selskab på turen, håber vi ses tilnæste år.Knuzzzz ( snork ) fra Arne, Steen ogGitte.Smølfegården alias Hytte 41, befolkes afnogle utrolig søde og rare ’gamle’ smølfer,med gang i den. Det er en utrolig dejligoplevelse at få lov til at træde ind i detteungdommelige oldekolle, med en følelseaf at have været med i mange år, og ikkesom en nytilkommer, det skal I have takfor, alle sammen :o)))Denne hytte bliver jo hurtigt let genkendelig,udsmykket med Kirstens kreationer.Da det nu er en jubilæumstur, har Kirstenudvidet sin kreative side, så alle beboernefik en navnebadge og vupti var jeg døbtSkønne Smølf.Maden og vinen og optakten til middageneer jo et kapitel i sig selv, som jeg ikke harspalteplads nok til at komme ind på, mendet VAR rigtig god mad vi fik alle dage.Udover den obligatoriske afterski(d), bliverder serveret Before Dinner drinks, såstemningen under middagen er høj oghyggelig, ofte med Tommy som visesanger- råhygge af højeste karat.Hyttefesterne er tilsyneladende også etfast indslag i en hver skitur til hemse. Dader åbenbart ikke var nogen ungdomshyttei år, blev vi befolket af ungdommen,som syntes det var sjov at kommetil Smølfebal, det var hyggeligt og dekunne være med til både sang og dans.Lørdag var den store festdag, hvor hyttenblev invaderet af klubbens festhajer,der var gang i den !!!.Heldigvis gjorde Jette sig hård og sluttedefesten ved 2 tiden så vi kunne få lidtro tilbage i hytten.Søndag var endnu en flot skidag med etobligatorisk pitstop i Chokolade hytten.Og så hjemad kl. 17.Med de ord vil jeg slutte og sige tak foren dejlig tur til jer alle, specielt til Smølfefolket og turlederne.Mvh hilsenDorte Page.12 1411


Turleder referat Hemsedal 2006Onsdag aften den 29. marts indtog små100 skihajer de 2 lejede dobbeltdækkerbusser som pænt holdt og ventede på os,uden nogen som helt ide om hvilke strabadserder ville komme på turen. Vi fiktømt parkeringspladsen på Glostrup Stationfor ski, øl, vand, mad, løse børn og megetmere. Som en efterhånden fast traditionindfandt Steen Greisen igen noget forsinket,og naturligvis efter at bussen varfærdigpakket…. og hvad var så forklaringendenne gang? jo.. der var et meget vigtigthul i hans skibukser, som skulle repareresude i byen lige præcis den her dag imarts 1 time før bus afgang ( Nix vi sidderaltid ca.½ time og keder os rigtig meget,for at leve op til jeres forventninger ( seforventningsteorier ) ( sg red.)). Men vikom af sted til tiden, på vej til Hemsedalhvor de næste 4 dage skulle stå på sne, skiog hygge i store mængder. Det var 10.gang og dermed også tid for et lille jubilæumpå denne meget populære tur.Oppe i Hemsedal ventede en del flere skihajer,hvilket gjorde at vi endnu en gangsatte en officiel klubrekord med 151 deltageri alt. Det er aldrig sket før i clubbenshistorie.Turen derop i bus gik som så mange andreaf klubbens ture, lidt motorproblemer somkulminerede ca. 1 time inden vi var fremme.Marck som kørte den bagerste busringede og bad den førende bus om at køreind til siden, hvorefter han kom løbendemed en pulverslukker, som tog livet af deflammer vi ellers kunne have brugt til atriste pølser på. Bussen havde besluttet sigfor at den ikke gad køre nogen steder ligemed det samme, og at den faktisk helstville en tur til Oslo inden den skulle henteos igen…. det var vist noget med familiesom bussen ikke havde set længe, menpyt, vi havde jo en bus mere som blot togen ekstra tur frem og tilbage og bragte osop til den sædvanlige parkeringsplads. Detnye på dette års tur var så at vi alle skullespise morgenmad og klæde om på en storrestaurant så vi til dels slap for at slæbe altfor mange madkasser frem og tilbage. Allevar vidst på ski ved 10 tiden.Det havde sneet en del inden vi ankom ogdermed gjort de lidt stejle veje mere glatteend godt er, hvilket i sagens natur betød atde 2 anhængere og den ene bus vi havdetilbage, desværre ikke helt blev parkeretuden for hytternes hoveddør. Sorry ! Eftermeget slæberi, lidt naturlig brok, en norskminibus der kørte lidt taxa for et par rammerøl, lidt penge og et par håndtryk, lykkesdet alle at komme på plads i hytternemed et mega overskudslager af øl, mad,tøj og meget mere. Selvom vi skulle sneinde i 14 dage ville der være rigeligt medmad og drikke. suk !! vi lærer det aldrig…….Som sædvanlig blev der hygget i hytternetorsdag aften og fredag vågnede vi til højtsolskin og så var det på ski igen. Igen varder skiskole, brush-up.Fredag aften var der fælles udendørs afterskibar. Vi sender hermed en stor tak tilSiemen og Cafe Rex i Pilestræde somigen i år var sponsor for en stribe dejligedrinks der blev langet ud over ”bardisken”i en uendelig strøm.Lørdag var det igen supervejr så vi kunneholde Hemsemesterskaberne i solskin. Flotgået af alle deltagere som kæmpede sigigennem portene i fin stil. Det var til tidermeget spændende at stå i målfeltet, nogleaf deltagerne havde det tilsyneladendebedst med at bremse inde i flokken af tilskuere,eller bruge en højtaler som stopklods,men begge metoder virkede og ingenkom til skade og dermed var alle glade.Det må være et tema skiskolen tagerop til næste år ”stop uden hjælpemidler”Præmieoverrækkelsen lørdag aften var afpraktiske årsager slået sammen med vores10 års jubireception. Der var dog lidt forvirringved præmieoverrækkelsen fra denverdensberømte skikonkurrence, hvor elitenog nybegynderen fra Glostrup skiclub,tidligere på dagen havde dystet i disciplinen”vælt en port” eller ”skulle jeg haveværet højre om det flag” Det må vi kunnegøre lidt bedre til næste år, hvor vi påtænkerat inddrage instruktørerne i afviklingen.De er jo erfarne og kender alle skiløberne,både de store og små. Igen i år havdevi fået en masse dejlige gaver fra vorestrofaste sponsor Jørgen Pedal og Snowfuni Roskilde. Tusind tak for dem.Efter 4 dejlige skidage i perfekt føre vardet tid til at pakke busserne. Den bus derhavde været på familie besøg i Oslo havdeogså lidt nærkontakt lørdag aften, hvorden lige skulle kysse et hustag, med detresultat at bagruden blev skiftet ud med enspånplade. Den var kommet op til hytternei Hemsedal og stod parkeret med kæderpå, da den lige så stille og roligt gled et1213

More magazines by this user
Similar magazines