DanGrid Rapport: Smart grid i Danmark 2.0 - Dansk Energi

energinet.dk

DanGrid Rapport: Smart grid i Danmark 2.0 - Dansk Energi

smart grid i danmark 2.0 | 29¼ Tiltag 12 – håndtering af flereelmålere hos den enkelte kundeDet skal være muligt at opstille flere elmålerehos den enkelte kunde, da der med nye forbrugsenhederkan opstå et behov for at opgøre særskilteelforbrug (fx for en elbil eller en varmepumpe).Det skal undersøges om aggregatoreri fremtiden kan anvende egne målinger og selvstå for at fremsende måleværdier (være måleoperatør).Det skal samtidig undersøges ommåleren kan kobles i serieforbindelse med husstandenshovedmåler. Dette tiltag indebærer,at der udarbejdes nye tilslutningsbetingelserhos netselskaber, og at datahub'en tilpassesså den kan håndtere timeværdier fra separateelmålere med særskilte elforbrug.Tidspunkt for implementering: 2014-2015Ansvar for implementering: Energinet.dk8.4 // Øvrige tiltagFor at omstille elnettet til et smart grid er det helt afgørende,at der etableres en ny økonomisk reguleringaf netselskaber, der understøtter indførsel af ny teknologii elnettet og etablerer rammer for at aktiverekunders fleksible elforbrug.Der skal samtidig fokus på datasikkerhed og kundernesengagement i et fleksibelt elforbrug skal styrkes.Den såkaldte engrosmodel indebærer, at kundekontaktenovergår til elhandlerne på detailmarkedet fraefteråret 2014. Dermed overgår muligheden for at tilbydefleksibilitetsydelser til kunderne i princippet tilelhandlerne. Det er imidlertid netselskaberne, der haren primær værdiskabelse ved at aktivere kundernesfleksible elforbrug, og netselskaberne bør påtage siget medansvar for styrke kundernes engagement.

More magazines by this user
Similar magazines