Slides - Roskilde Universitet

rucforsk.ruc.dk

Slides - Roskilde Universitet

Hvordan bør IT-systemer der forandrerorganisation og arbejdsprocesser udvikles ogimplementeres?Ideal: Agil, iterativ trinvis udvikling; eksperimenter med systematiskerfaringsopsamling; konsekvent brugerdeltagelse; gensidig læring mellemmange interessenter; styret af nytteværdi og ønskede effekter;vedvarende fokusering på forandring/optimeringPraksis: Ingen/få iterationer; ingen systematisk erfaringsopsamling; lavbrugerdeltagelse; ingen plads til læring; få fælles mål; ingen ellermangelfuld dokumentation af effekt; IT bruges ikke optimalt; ingenkobling mellem kravspecifikation og effektiv IT-anvendelse; kortvaringfokusering på forandring/optimering© Jesper SimonsenEffektdrevet digitalisering, KMD, Horsens, 3. maj 20122

More magazines by this user
Similar magazines