ANVISNINGER til Bygningsbevaring VEDLIGEHOLDELSE AF ...

bygningsbevaring.dk

ANVISNINGER til Bygningsbevaring VEDLIGEHOLDELSE AF ...

&'(&'&)* ! (+,-./0*12+113-,$4$,,456 161 11#$$-5-57$,5-, -#$1--,-5-5#/$5,511,$-54$#'+4$41,,-,8$441$+991$46515--4,$$,# % !"""##$


&'(&'&)* '$4,$16-5614:6-7#$#;-:6$8-#+4 ,16161511+56267$3:.4,


&'(&'&)* )*(& C,$%7#,.! 111+?1,6$766761+,-,71,A$6$8#@81-?4,,--@1$118#61$$1+:81-+:#% *, -6$$%11-,-$-,-1?@,$$1+114 % % +#$-,$8 -,,11#1-$-,1$?8#%@76,--1$,14+#=8$$$5,6 115-#2348+263-+$#=+-+1--5+1$#$-1-,$,#-5,$,$$4,,56$$6$ +114#$1,$$74-,-5+ ?+$6$+6-5164$$7@-51,,#C5$$8$,+$$1$$458$$17>4$$$$E1$$#+6,4,#, : ,41:1+:# A$6$848$# ,:-58$$ ,+ ,1-611:1+:##%"!#!o '6,-6 $$1$-,,o 6--5,17, 6o F16,o =61,:6$$61,o 6$,6$$81-4,,BG=*,--$&'(&'&)*-57-5.B6> /+-,,$$4,$$$,B6 ,1,-,8B6 =8$8B60 ,8$$$1+811+-$$+%$-$## > !"""##$


ANVISNINGER til BygningsbevaringBrug af Center for Bygningsbevarings anvisningsbladeBrug af Center for Bygningsbevarings anvisningsbladeCenter for Bygningsbevarings anvisninger er fortrinsvist rettet mod private husejere, men må gerne benyttes,citeres fra og ”klippes i” af tegnestuer, håndværksfirmaer eller andre til professionelle fag- ellerarbejdsbeskrivelser til restaurerings- eller andre byggearbejder. Det er ikke tilladt at bringe uddrag fra,klippe i eller viderebearbejde/rette i Center for Bygningsbevarings anvisninger i trykte publikationer, påinternettet eller anden offentlig formidling uden skriftlig tilladelse fra Center for Bygningsbevaring.Center for Bygningsbevarings arbejdsbeskrivelser.Center for Bygningsbevarings anvisninger kan suppleres med detaljerede arbejdsbeskrivelser, der er enpunktopstillet udførelsesvejledning, inklusiv materialespecifikationer og udfaldskriterier.Arbejdsbeskrivelser udarbejdes af Center for Bygningsbevaring efter aftale.TelefonrådgivningCenter for Bygningsbevaring kan kontaktes fredage fra kl. 10-14 for rådgivning om bygningsbevaring.ForbeholdDer gøres opmærksom på, at brug af Center for Bygningsbevarings anvisningsblade altid vil bero på enkonkret vurdering på stedet i hvert enkelt tilfælde. Centeret kan derfor ikke påtage sig noget ansvar foranvendelsen af beskrivelser, anvisninger m.m. i de tilfælde, hvor Centeret ikke selv har et aftalt ansvar fordenne bedømmelse.Bygningssyn og rådgivningCenter for Bygningsbevaring i Raadvad har etableret en landsdækkende rådgivning, der kan påtage sig atudføre en uvildig bygningsundersøgelse. Specialuddannede fagfolk gennemgår huset eller dele af det ogudfærdiger en rapport over bygningens tilstand, dets særlige problemer og de anbefalede indgreb, listet op ien prioriteret plan og, vedlagt anvisninger på selve udførelsen. Et bygningssyn kan suppleres med engennemgang af bygningens energiforhold og anvisninger på hvordan bygningen kan energiforbedres underhensyntagen til bygningens bevaringsværdier.Egentlige renoveringsarbejder udføres af håndværkere efter husejerens eget valg.KoordineringCenter for Bygningsbevarings anvisninger opdateres og nyredigeres løbende og de har erstattet alle tidligereinformationsmaterialer fra Raadvad-Centeret om praktisk bygningsbevaring.Center for Bygningsbevarings anvisninger og hæfter på www.bygningsbevaring.dk er koordineret medKulturarvsstyrelsens ’Information om Bygningsbevaring´ www.kulturarv.dk og Velfærdsministeriets’Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier´ www.social.dkCenter for Bygningsbevaring, RAADVAD 40, 2800 Lyngby, Tlf. +45 45 96 99 90www.bygningsbevaring.dk

More magazines by this user
Similar magazines