33. årgang · Nr. 5 · Maj 2005 - lundens.net

lundens.net

33. årgang · Nr. 5 · Maj 2005 - lundens.net

33. årgang · Nr. 5 · Maj 2005BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND2660 Brøndby Strand”Lejerbo skaber rum for liv”


Redaktørens sideNu er sommeren vist på vej. Det er tid at plante altankassernetil, hvis det snart kan holde op med at regne. Vi vil også gernehave lidt mere varme, men det kommer jo nok.Ønsker I at komme med på vores tur til Bonbon-Land, sammenmed beboere fra Gildhøj og Dammene, så hold øje med,hvornår vi sælger billetter. Læs mere på side 23.Der kommer opslag op i opgangene, ca. 1 uge inden billetsalg.Tak for vittigheder fra Jeanette og for diverse indlæg.Rigtig god fornøjelse med dette blad og på gensyn i næstenummer.I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller (megetgerne) sende indlæg som vedhæftet fil til min mail-adresse:cs@lundens.netMed venlig hilsenConniNæste deadline:Onsdag den 8. juni kl. 16.00


Johns klummeDen 6. april var der en alvorligbrand i Resenlund 6 ikøkkenet. Der skete en heldel skader i lejligheden, isæri køkkenet. Lejligheden skalsættes gennemgribende istand, og det er anslået at,det tager 2 måneder.3Regeringen har indført enlandsdækkende pasningsgarantifra 1. juli 2005, somomfatter alle børn i aldersgruppenfra 9 måneder ogindtil skolestart. BrøndbyKommune skal skaffe 47ekstra pladser i BrøndbyStrand. Derfor foreslås 40pladser etableret under børnehusetResenlund, ved anvendelseaf lokalerne i dentidligere SFO Resenlund. Forat Resenlund SFO skal kunnemodtage børnehavebørn,er der udarbejdet et forslagtil at bringe bygningen til enalmen institutionsstandard,indeholdende myndighedskrav,jf. bygningsreglementet.Der er således krav ometablering af ventilationsanlæg,handicapvenlig indgangog toilet, brandalarmeringsanlæg,flugtvejsdøre, slangevindersamt renovering af el.Til renovering afsættes der tilmaling, enkelte gulvreparationer,indkøb og opsætning afpuslebord, lamper, tørreskabeog køleskabe. Endvidereetableres telefon, tyverialarmsamt IT. SFO’ens tidligere legepladser blevet gennemgåetaf legepladskontrollør, oglegeredskaberne har såmange fejl, at der afsættes tilnedrivning og opbygning afen ny. Der foreslås etablereten gang mellem børnehusetResenlund og det nye hus,idet der herved opnås endriftsbesparelse på åbne oglukkefunktionen. Den samledeanlægsudgift beløber sigtil ca. 2.342.000 kr. Manforventer at bygningerne kantages i brug den 1. september2005.I forbindelse med renovering,er det meningen af vi skalhave udluftningsventiler i altandørene.Varmemesterenog afdelingsbestyrelsen mener,at det er vigtigt at fåetableret det snarest muligt ialle lejligheder. Vi har derforindkøbt 612 stk. biobeventil(spalteventil) til opsætning ialtandørene i køkken ogstue. Vores ejendomsfunktionærervil foretage arbejdetløbende. Såfremt der er noglebeboere der selv vil lave


det (det er enkelt at lave), såkan man henvende sig tilvarmemesteren.Vi har fået rådgivning af enlandskabsekspert, omkringtræerne mellem blok 3 og 4.Han foreslog, at vi plantedetræsorten Amerikansk eg. Vihar gennemgået områdetsammen med en beboergruppeog blevet enige om, atder plantes 4 nye træer,amerikansk eg, på hver side.Vi har i den senere tid modtagetnogle henvendelser frabeboere, med klage overhunde. Der er flere beboere,der lufter hunden på altanen,hvor den også besørger.Vi må forlange, at der ikke ernogle der lufter sin hund påaltanen. Det er simpelthennoget griseri.Fra et sted har vi billeder afuhumskheder, der er løbetned på underboens altan.Den sag har vi sendt til Lejerbomed krav om at fratagelejeren husdyrtilladelsen.Da afdelingen ikke har mulighedfor at holde SanktHans aften selv, så har vi laveten aftale med ”Rheumpark”.Vi holder Sankt Hansfest, torsdag den 23. juni42005 kl. 18:00 på festpladsenbag Albjergparken /parkeringspladsenv/Langbjergskolen. Der sælgesbilletter fra afdelingskontoret– se på side 6.Lejerbos struktur:Henvendelse vedrørende ansøgningerom tilladelser til installationereller ændringer af lejlighedenskal ske til:Lejerbo ForvaltningsgruppeHvidovrevej 348, 2650 HvidovreTlf. 70121310 - Fax 38121091Mail: hvidovre@lejerbo.dkHenvendelse vedrørende leje elleropsigelse af lejlighed skal ske til:Lejerbos udlejningskontorH. C. Andersens Boulevard 13, 11553 København V.Tlf. 70121310 – Fax 38121093Mail: udejning@lejerbo.dkÅbningstid for personlig henvendelse:Mandag - torsdag kl.10:00 - 13:00 / fredag lukketÅbningstid for telefonisk henvendelse:Mandag - torsdag kl.10:00 - 15:00 / fredag kl. 10:00 -12:00MangehilsenerJohn


7Revideret den 6. maj 2005Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de faktiskeforhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbestyrelsenskontor snarest muligt.R 2 1tv 016 Sparlund 1 katR 2 3tv 020 Larsen 1 katR 2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 katR 4 2mf 011 Kleis 1 katR 4 2tv 010 Skjalm 1 hundR 4 3th 015 Møller 1 hundR 4 3tv 013 Henriksen 1 hundR 6 1th 002 Christensen 1 hundR 6 2th 004 Bonne 1 katD 1 1tv 022 Raagaard 1 katD 1 3th 027 Knezevic 1 hundD 3 st. 308 Sirikhun 1 hundD 3 1tv 028 Jensen/Landgraf 1 hundD 3 2th 033 Kristiansen 1 hundD 5 3tv 041 Larsen 1 hundD 7 1tv 043 Molin 1 katD 7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hundD 9 1tv 049 Steffensen 1 katD 9 2mf 053 Hansen 1 hundD 11 2th 061 Jensen 1 katD 11 3tv 062 Jørgensen 1 hundD 11 3th 063 Rasmussen 1 katD 13 1tv 064 Larsen 1 hundD 13 2th 067 Ibsen 1 hundD 15 2th 075 Nielsen 1 hund


D 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 katD 17 1th 080 Madsen 1 hundD 17 2th 082 Nielsen 1 katD 17 3tv 083 Maj 1 katD 19 1tv 085 Bøgel 1 hundD 19 2th 088 Cavling 1 hundD 19 3tv 089 Jørgensen 1 hundD 21 1tv 091 Jensen 1 hundD 21 2tv 094 Jensen 1 katD 21 3th 099 Petersen 1 katD 23 1tv 100 Fleron 1 hundD 23 2th 103 Øby 1 hundD 25 2tv 108 Nielsen 1 hundD 27 1th 114 Aasøe 1 hundD 27 3tv 118 Olsen 1 katD 29 1tv 121 Kristensen 1 katD 29 2th 124 Ramsing 1 hundD 29 3th 126 Stoltenberg 1 katD 33 2th 138 Karlsen/Larsen 1 katD 35 3tv 146 Bostrup 1 hundD 37 1th 149 Rasmussen 1 hundD 37 3tv 152 Cobelens 1 hundD 39 1th 156 Petersen 1 hundD 39 1mf 155 Svendsen 1 katD 39 2th 159 Sahlberg 1 katD 41 1th 164 Møller 1 hundD 41 1tv 163 Folkmann 1 hundD 41 2tv 166 Truesen 1 hundD 41 3tv 167 Mogensen 1 katD 43 1th 177 Andersen/Sandberg 1 hundD 43 2th 172 Heilstrup 1 hundD 43 3th 174 Schmidt 1 hundD 45 1tv 175 Dabrowski 1 hundD 45 3mf 182 Jensen 1 katD 45 3tv 181 Lund 1 hundD 47 2tv 186 Jensen 1 hundD 47 2th 187 Haastrup 1 hund8


9D 47 3tv 188 Olsen 1 katD 49 1tv 190 Kracht 1 hundD 49 1th 191 Jørgensen 1 hundD 49 2tv 192 Forslund 1 katD 51 1th 198 Olsen 1 katD 51 3th 204 Schwennesen 1 katD 53 3th 210 Mørup/Page 1 hundD 55 1tv 211 Henriksen 1 hundD 55 2tv 213 Jensen 1 hundD 55 2th 214 Gay 1 hundD 57 2mf 221 Andersen 1 hundD 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hundD 57 3th 225 Overvad 1 hundD 57 3tv 223 Britta Jørgensen 1 hundD 59 1th 227 Ole Folkmann 1 hundD 59 3tv 230 Petersen 1 hundD 61 2mf 236 Hyllested 1 hundD 63 3tv 245 Nielsen 1 hundD 67 1tv 256 Divkovic 1 hundD 67 3th 261 Ketterle 1 hundD 69 1tv 262 Jacobsen 1 hundD 69 1th 264 Carlsen 1 hundD 69 3th 270 Wiinblad 1 katD 71 1tv 271 Ljungberg 1 hundD 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 katR 8 2th 304 Gydov 1 katR 10 2tv 295 Jensen 1 hundR 10 2th 297 Jensen 1 hundR 10 3th 300 Johansen 1 hundR 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hundR 14 1tv 277 Mogensen 1 hundR 14 1th 279 Kristensen 1 katR 14 2th 282 Olsen 1 hundR 14 3th 285 Olsen 1 hund


Voksen opgaveKan du løse denne opgave rigtig, er du med i lodtrækningen om:Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin.11Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den8. juni 2005 klokken 16:00Navn:________________________________Held &lykkeAdresse:____________________


12G R Ø N TR E G N S K A B


14Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 4/2005onsdag den 22. marts 2005Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen,Preben Hansen, Gurli Ibsen, Mogens Nielsen, KimFrederiksen, Dan Wiinblad, Henning Maj og BirtheKetterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden ogunderskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskrevet.1-3 Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt.1-4 Konstituering: Det blev vedtaget ikke at udnævne ennæstformand, men ansvaret for kommunikation i tilfældeaf formandens fravær ligger hos sekretæren. Ellersingen ændringer. Listen vil blive offentliggjort iLundexpressen.Sekretær:Birthe – PrebenKasserer:HelgeIT:Helge – JohnHobbyrum:JohnHusdyr:GlendaCampingpladser:GlendaLegepladser:Birthe – Glenda – MogensSelskabslokaler:Helge – PrebenLejerbo m.m.:John – HelgeLove & Cirkulærer: BirtheRepræsentantskabsmedlemmer:Bestyrelsen + 1. suppl.


15Miljørepræsentantskab:De 9HjemmesideforeningenBørnenes RejsebureauRengøring på kontoretIndkøb til kontoretNøgler til kontoretAlarm på kontoretPrebenJohnPrebenPrebenJohn (ansvarlig)John – HelgeJohnJohnPkt. 2 Regnskab2-1 Budgetkontrol 1. oktober 2004 – 16. marts 2005 blevgennemgået og taget til efterretning.Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr3-1 Kontrakt med Telia udløber den 30. november 2005.Vi vil forny telefonaftalen men undersøger ny udbyderfor leverance af internet.Pkt. 4 Kontorvagter4-1 Kontorvagt den 8. marts 2005 blev gennemgået.Kontorvagt den 5. april 2005 – John.Kontorvagt den 19. april 2005 – Birthe.Kontorvagt den 3. maj 2005 – Glenda.Kontorvagt den 17. maj 2005 – Gurli.Kontorvagt den 31. maj 2005 – Preben.Kontorvagt den 14. juni 2005 – Glenda.Kontorvagt den 28. juni 2005 – John.Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser5-1 Afdelingsmødet den 15. marts 2005 blev evalueret.Næste gang skal der være mikrofon til publikum, så vibedre kan høre, hvad der bliver sagt på podiet.5-2 Habilitetsskema for bestyrelsen blev taget til efterretning.


165-3 Blomsterudvalg til den 7. maj 2005 er nedsat med følgendepersoner:Palle Bengtsson, Inger Simonsen, Grete Christensen,Jeanette Petersen, Erna Andersen, John Frimann ogBirthe Ketterle.Vi forsøger at sætte billeder af de forskellige blomsterpå Beboer TV.5-4 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Brøndby den 30.marts 2005.5-5 Ny struktur i Lejerbo blev taget til efterretning.5-6 Referat fra De 9 møde den 14. marts 2005.Samarbejde med Røde Kors om Genbrugsbutikken.Husleje drøftes.Den megen hærværk rundt omkring – primært i Højhuseneblev drøftet. Flere væresteder er nedlagt afkommunen, hvilket bevirker, at de unge drysserrundt. I BKB 606 har man i samarbejde med 5 drengesfamilier og den opsøgende unge-medarbejder tildeltet lokale, hvor de unge kan være. Det var på betingelseaf, at de gennem en periode ikke lavede hærværk.Det fungerer godt.I Lunden er der problemer med de store skolebørn hoskøbmanden. Skolen er kontaktet, og viceskoleinspektørentaler med eleverne. Hvis det ikke hjælper, er detunder overvejelse at forbyde udgang i frikvartererne.Da Byudvalget eksisterede var der anderledes fokuspå området med flere ansatte og et forum, hvor mangeparter mødtes.Der har været afholdt møde mellem boligafdelinger,Teknisk Forvaltning, politi, brandvæsen og forretningsførere,da redningskøretøjer har problemer medat komme frem i Parkerne på grund af ulovligt parkeredebiler. Kommunen kommer med forslag til lokalplan.Herudover var der orientering fra de forskellige afdelinger,kvarterløft og naturlegepladsproblematikken.


175-7 Referat fra Børnenes Rejsebureau 14. marts 2005.Der var opfølgning på vinterferiedagene i Rheumhus,planlagt tur til Bon-Bon land i maj og koloniophold iuge 27.5-8 Brøndby HjemmesideforeningPreben har meldt afbud til bestyrelsesmødet den29.3.05.5-9 Nye udlejningsregler mod ghettoisering kan benyttesaf boligorganisationer som bidrag i indsatsen modghettodannelse. 1. behandling i Folketinget den15.3.05.5-10 Referat fra Halvvejsseminar – kvarterløft den26.2.05. Referat forelå. Det kan ses i Afdelingsbestyrelsensåbningstider, da det er på 15 sider.Pkt. 6 Varmemestersager6-1 SFO Resenlund 20. Kommunen har meddelt at de vilarbejde for at lave lokalerne om til børnehave.6-2 Gulv i den store sal i selskabslokalerne ønskes udskiftetmed klinker. Birthe havde forespurgt i TekniskForvaltning, som ikke kunne udtale andet end,at klinker kan blive glatte, og der kan på grund afhårde vægge og lofter blive problemer med støj ogakustik, men for at være sikker kan man få foretagetnogle målinger. Kommunen har haft store problemermed trægulv på biblioteket.Varmemesteren og Preben udtalte visse betænkeligheder,Birthe og Helge kunne ikke anbefale klinker,men John og Glenda anbefalede, at der skulle læggesklinker. Det var flertal for at lægge klinker.Der var indhentet tilbud fra Bendix samt murer Palle.6-3 Strømforbruget er stadig stabilt, men enkelte stedersættes ventilatorerne ned i drift.6-4 Foto af ejendomsfunktionærer på beboer TV overvejes.


186-5 Lugt i opgangen blok 13 stammede fra røgelsespinde.Det er ikke tilladt at genere de andre beboeremed lugt, røg, støj og andre gener ifølge Byplanvedtægten.Der har ikke været problemer siden.6-6 Blødgøringsanlæg i vaskeriet er gået i stykker. Nyt eropsat.6-7 Indvejningsoversigt for dagsrenovation. Vi bringerstadig affaldsmængden en smule ned, men antalletaf beboere er ligeledes faldet.6-8 Træer ved blok 3 og blok 4. Der nedsættes en arbejdsgruppetil at finde ud af, hvor træerne skalplantes.Pkt. 7 KlagerIntetPkt. 8 AnsøgningerIntetNæste møde tirsdag den 12. april 2005Refereret ved Birthe KetterleAlbertslund politihar fået nyt telefonnummer:43 86 14 48


19Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 5/2005tirsdag den 12. april 2005Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen,Preben Hansen, Gurli Ibsen, Mogens Nielsen ogBirthe Ketterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden ogunderskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt med bemærkning,at vi starter med punkt 6. Varmemestersagerog tilføjer Pkt. 6-11 Træer mellem blok 3 og 4.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Blev underskrevet.Pkt. 2 RegnskabIntetPkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, HusdyrIntetPkt. 4 Kontorvagter4-1 Kontorvagt den 22. marts 20054-2 Kontorvagt den 5. april 2005Vagtskemaerne blev gennemgået og taget til efterretning.Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser5-1 Referat fra afdelingsmødet blev taget til efterretning.5-2 Materiale efter afdelingsmøde er sendt ind til Lejerboog Lejerbo Brøndby.


205-3 Indflyttermøde den 26. april kl. 18:00 i Selskabslokalerne.5-4 Det årlige møde med klubberne er blevet annulleretpå grund af manglende emner til en dagsorden.5-5 Ny adresse på Regionskontoret. ForvaltningsgruppeStorkøbenhavn, Hvidovrevej 348 bliver opsat i opgangene.5-6 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 24. februar2005.Det blev her drøftet, om der er krav til uddannelse afejendomsfunktionærerne, og om det er Forretningsførerorganisationeneller den enkelte afdeling, der skalbetale deres kurser.Det blev også drøftet, om der skal betales moms afejendomsfunktionærydelser, da der kører en tvistmellem BL og Told- og Skat.Funktionærernes ansættelsesforhold vil under alleomstændigheder blive ændret senest 30.6.05.Der indgås købsaftale med NCC om levering af nøglefærdigtprojekt på Gl. Køge Landevej.IT til varmemestre og bestyrelser blev ligeledes drøftet.5-7 Referat fra Brøndby Hjemmesideforening bestyrelsesmøde.Preben var forhindret i at deltage, men varkommet med skriftlig indsigelse mod budgettet. Hvisman vedtager budgettet vil vi melde os ud. Vi har voresbeboer TV.5-8 Generalforsamling i Brøndby Hjemmesideforening.Preben og John deltager.5-9 ”Plant et træ” på Naturlegepladsen. Boligafdelingerne(De 9) støtter projekt med 2 træer pr. afdeling. Deropsættes ”Huskesten” med indgravereret årstal tilminde om projektet. God omtale i lokalaviser.5-10 Møde i De 9 møde den 11. april 2005 blev taget til efterretning.5-11 Nyhedsbrev fra Kvarterløftsekretariatet. Der vil igenblive oprettet en nyhedsstand på Brøndby Strand bibliotek.


21Pkt. 6 Varmemestersager6-1 Brand i Resenlund 6, 2.tv. Lejligheden skal sættesgennemgribende i stand. Indflytning af nye lejere bliverforsinket. De må huses andet steds.6-2 Rapport fra gennemgang af klubrum m.m. forelå. Detstod generelt pænt til.6-3 Garage til tankanlæg – tilladelse er givet af BrøndbyKommune, og projektet er i fuld gang.6-4 SFO Resenlund 20 – ændres til børnehave p.g.a. regeringsvedtagelseom ændring af Serviceloven, så derskal indføres pasningsgaranti af børnehavebørn senest1. juli 2005.6-5 Biobeventil (spalteventil) til opsætning i lejlighedernesaltandøre i køkken og stue undersøges nærmere.6-6 Strømforbruget går den rigtige vej. Stadig nedad.6-7 Forbrug de sidste 4 år blev gennemgået.6-8 Forbrug de sidste 4 måneder blev gennemgået.6-9 Grønt regnskab for 2004 blev taget til efterretning.6-10 Opsætning af nøgleboks ved opgang, så hjemmehjælpm.m. kan komme ind, blev godkendt.6-11 Træer mellem blok 3 og 4. Træsorten, Amerikansk eg,er vedtaget sammen med en beboergruppe. Der plantes4 nye træer på hver side.Pkt. 7 Klager7-1 Klage over en hund, der besørger på altan i blok 2.Sagen sendes til Lejerbo med henstilling om at fratagelejeren husdyrtilladelsen.Pkt. 8 AnsøgningerIngen.Næste møde tirsdag den 24. maj 2005Refereret ved Birthe Ketterle


22ÅBNINGSTIDER: Onsdag kl. 15:00 – 18:00AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLEKom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine,strikke, læse eller fremstille dine egne ting.Vi har blade, bøger, tidsskrifter, samt mange sjove og spændendeting.KOM IND – se hvad vi har gang i og få en hyggesludder.På gensyn iAktivitetsklubbenDaruplund 5– SMID IKKE VÆK –Hvem gemmer på hvad?Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik,gryder, potter, pander m.m.- Strikkegarn og stof til syningRING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNEVenlig hilsenAKTIVITETSKLUBBENDaruplund 5


23BonBon-LandBørnefestkomitéen arrangerer bustur til BonBon-LandLørdag den 20. august 2005Vi kører fra P-pladsen ved postkassen/Blæksprutten klokken9:00 og vi kører fra BonBon-Land klokken 17:00.Børn kun ifølge med voksneBilletpriser: Voksne kr.: 100,00 Børn (1 – 15 år) kr.: 50,00Vi sælger billetter fra afdelingskontoret, D. 29, følgende dage:Tirsdag den 14. juni fra klokken 18:00 – 19:00Tirsdag den 9. august fra klokken 18:00 – 19:00Har I ikke mulighed for at komme på kontoret nogle af dagene,kan I forudbestille og betale billetter. Udfyld nedenståendeslip. Læg den i en kuvert sammen med penge for billetterog smid den ind ad brevsprækken på kontoret. Så sørger vifor, at I får leveret billetterne så hurtigt som muligt.Med venlig hilsenConniNavn: ____________________________________________________Adresse: _______________________ Tlf.nr.:___________________Vi vil gerne forudbestille:________ Voksenbilletter á 100,00 kr. = ______________________ Børnebilletter á 50,00 kr. = _______________Vedlagt i denne kuvert – I alt kr.:_______________


24Vittigheder- Doktor, min kone lider af tvangstanker. Hun tror hele tiden,nogen vil stjæle hendes tøj.I går havde hun fået en mand til at stå inde i klædeskabet forat passe på det.Dommeren: "Hvad laver De til dagligt?"Kvinden: "Jeg er skolelærer."Dommeren: "Jeg har ventet i mange lange år på, at en skolelærerskulle stå i min retssal.Kvinden: "Jeg er ikke helt med hr. Dommer..."Dommeren: - Thi kendes for ret. Sæt Dem ned og skriv 500gange "Jeg kører aldrig mere over for rødt...'"- Synes du ikke det er mærkeligt, at pinsen falder i maj i år,mens den var i juni sidste år?- Hmm, mon ikke det er det, de kalder pinsebevægelsen ?-Hvorfor tager du ikke med til Mallorca ?- Der er det med chefen, forstår du.- Åh, hvad, han må da kunne undvære dig en uges tid.- Netop, og det skulle jo nødigt gå op for ham..Hvad skal der til for en mand slår toiletbrættet ned?En kønsskifteoperation.Unge mand, den check, du betalte med nede i sportsforretningen,er kommet tilbage. Der var ikke dækning.Fint, så kan jeg bruge den til at købe noget andet med.En mand sad i en bar og pralede over for de andre gæster afalt det han kunne klare."Hvad andre ikke kan klare, det klarer jeg som en mis!" sagdehan, "bare sig til, hvis der er noget I ikke kan klare.""Fint," lød det fra nabobordet, "jeg kan ikke klare at betaleregningen".


25VittighederDa Gud havde skabt Adam og Eva, sagde han:- "Jeg har to gaver tilbage. Den ene er kunsten at kunne tissestående...."- "Den vil jeg have," afbrød Adam, "det vil gøre livet meget lettere".Eva nikkede og sagde, at den slags ikke var så vigtigtfor hende. Så Gud gav Adam gaven. Adam råbte og skreg afglæde, rendte rundt i Edens have og tissede op og ned af træerneog løb langs stranden, hvor han tissede mønstrei sandet.Gud og Eva betragtede den glade mand, og Eva spurgte Gud:- "Hvad er den anden gave?"Gud svarede: - "Hjerne, Eva. Hjerne.........."Undskyld, men har du tænkt dig at være bænkevarmer heleaftenen?Nej, jeg vil da gerne ud at danse.Fint, kan jeg så ikke låne din stol imens.- De skal på skånekost, Jensen.- Men doktor, jeg kan ikke fordrage svensk madEn århusianer var rejst med tog til København for at besøgesin bror.Da han ankommer ser han meget sur ud, og hans bror spørgerhvorfor?- Jeg har hele vejen siddet mod køreretningen i toget, og detved du, at jeg HADER!!!- Jamen, hvorfor byttede du dog ikke bare plads med nogen?- Det tænkte jeg også på, men så så jeg, at der ikke var nogenat bytte plads med!Dette stykke kød er ikke af lam. Det smager som hest.Måske, men hesten var i hvert fald lam, da den blev slagtet…


26ÆldrecaféenÆldreCaféen er for alle pensionister og efterlønsmodtagere,boende i Lunden.Der er åbent hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00 i:Selskabslokalerne, Daruplund 69.Der er bankospil, den første torsdag i måneden og man prøver,at få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse forpensionister. De øvrige torsdage, er der rafling, kortspil oghvad der ellers har medlemmernes interesse. Vi er pt. 38medlemmer, men der er plads til mange flere endnu.Så kig ind en torsdag.Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimeligepriser. Det månedlige kontingent er kr.: 20,00Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost.Der er særskilt lokale for ikke rygere.Yderligere oplysninger om foreningen, kan fåshos formanden: Inger Simonsenpå tlf.nr.: 43 54 23 78 ellermail: ims@lundens.net


27Opsøgende medarbejderYassin BachiriTræffes hver torsdagmellem kl. 10:00 – 11:00 ogigen mellem kl. 17:00 – 18:00Tranumparken 1, st.Hvis man gerne vil i kontakt med Yassin, kan det skegennem beboerrådgiver Anette Hestlund påTlf.: 43 54 22 75 mellem kl. 9:00 - 16:00Ellers vil han være at finde rundt i boligområdet.Strandens GenbrugSalg af smykker, tøj, sko m.m.Tranumparken 3 A2660 Brøndby StrandÅbent:Mandag, onsdag og fredag: kl. 10:00 – 14:00tirsdag og torsdag: kl.: 14:00 - 18:00Kom og fyld en pose for kr.: 100,00


28Vær god ved dine fødderHar du svært ved at få tid hos en fodterapeut?Så prøv Klinik for Fodterapi i VallensbækVallensbæk Stationstorv 37 – Tlf. 61 79 99 97• Vi har ingen ventelister• Handicapvenlig klinik• Bus 136, 166, 300s og S-tog lige til døren• Gode parkerings mulighederBettina og MetteStatsautoriserede fodterapeuterKØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00Lørdag: LUKKETSøndag: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,Aviser, Friske mælkeprodukter,Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling ogmeget mere.Vi har alt til rimelige priser


29Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00,den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, kosterdet yderligere 200,00 kr. i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes: Mandag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredagTræffes hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:30 og 19:00.


30Lyrik GulveGulvafslibning – Vinyl – LinoleumRicky JørgensenTybjergparken 75, 2.mf • 2660 Brøndby Strand℡ 40 46 59 55Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)


31BørnesidenPræmierneApril 2005❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Månedens heldige vindereblev:1. præmie / 50 kr.Kevin ChristiansenDaruplund 35, 2.tv.2. præmie / 30 kr.Michelle SchneiderDaruplund 35, 1.th.3. præmie / 20 kr.Katarina LundquistDaruplund 27, 2.tv.Løsning:VoksensidenPræmierneApril 2005❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin:Birgit SchmidtDaruplund 23, 1.th.og1 fl. Vin:Ib ThomassenDaruplund 29, 2.tv.Tillykke til de heldigePræmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:Tillykke til vindernePræmierne kan afhentespå afdelingskontoret i åbningstiden,tirsdag i ligeuger, mellem kl. 18 – 19.Præmierne skal være afhentetinden 1½ måned.


32TELIA KUNDECENTERDer skal ringes til TELIA på følgende telefon hvis der erfejl på telefonlinien, internet eller på mobilen, eller manønsker hjælp til noget vedrørende ovennævnte.88 30 40 60Derefter trykker man:1 – for fejl på fastnet-telefonen2 – for fejl/hjælp på internetHar man problemer med adgangskoder og lign. til logonog e-mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at derkun er betjening mellem kl. 8 og 16.Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


33OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndagog helligdage,kontaktes varmemesteren(tlf. 43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vandeller brud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60TDC Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50Falck(ved vandskade mm.)Tlf. 70 24 45 10Abon.nr. 20 13 51 90OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmænd:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Henning Maj, D. 17, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes på varmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremtdette ønskes, deltage iforbindelse med syn aflejligheden.Henvendelse tilafdelingsbestyrelsen


34Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00AKUT-TELEFON60 63 99 53Må kun brugesi nødstilfældeLejerbo UdlejningH. C. AndersensBoulevard 13, 1 sal1553 København VKontortid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 13:00Fredag lukketTelefontid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 15:00Fredag kl. 10:00 – 12:00Dir.telefon: 38 12 10 94Tanja ViufCykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!---------------------------------------------------------------------Det er ikke tilladt beboerne, atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


TømmermændeneWolfgang LandgrafD. 53AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenJørn RasmussenD. 11Kontoret 3. th.Bent MadsenD. 7Klub AdriaticSnezana BarbacaD. 53HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Palle BengtsonD. 35LundeklubbenKith SimonsenD. 33Club BacchusGunnar HansenD. 39MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Lundens KlubberBlok1Blok2Blok3Blok3Blok5Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Gør det selv klubbenGrete ChristensenD. 45Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49HyggestuenHenning MajD. 17Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerDragan StojanovicD. 45Klub 89Niels HusumD. 15CichlideklubbenMorten NielsenD.65Hobbyklubben 2Boy HenriksenD. 65Lundens VennerHanne IlsvardD. 67Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 47Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf.Blok9Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok13Blok14Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN**************************************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: cs@lundens.netBud: Jeanett Alstrup Irsdal, Resenlund 12Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 59 51 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thMobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.netKasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61, 1.thMail: hs@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.thBestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.thBestyrelsesmedlem: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.thMail: pch@lundens.net------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:00- 18:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51Mail: varmemesteren@lundens.net

More magazines by this user
Similar magazines