downloade pjecen - CO-industri

co.industri.dk
  • No tags were found...

downloade pjecen - CO-industri

Hvad er Lean?Lean eller Lean-produktion er en forretningsfilosofi, der er opstået på de japanske Toyota-bilfabrikker i1960’erne.Selve begrebet er navngivet af de amerikanske forskere James Womack og Daniel Jones i 90’erne i forbindelsemed en analyse af den amerikanske bilindustri, der på mange måder haltede langt efter den japanske bilindustri.De fandt ud af, at Toyotas produktion var langt billigere og langt mere effektiv end hos de amerikanskeog europæiske bilproducenter, fordi Toyota i hele deres virksomhed havde indført et system, der minimeredespild.Filosofien har oprindeligt taget udgangspunkt i produktionsopgaver, der løses i faste og mekaniske processer.Det vil især sige samlebåndsarbejde, automatiseringer og intern struktur. Toyota Production System (TPS), somLean er baseret på, er at opretholde et mere effektivt produktionsflow, tilpasset ønsket om at skabe værdi forkunderne.Det er normalt også det der refereres til, når både private og offentlige danske virksomheder indfører Lean ihåbet om at kunne forenkle og effektivisere produktionsprocessen.Lean er engelsk og betyder mager/slank. Der findes ikke et dækkende dansk ord, der helt beskriver betydningenaf Lean. Derfor anvendes også det engelske begreb i Danmark. Og da store dele af filosofien bag Lean eropstået dels i Japan og dels i USA og Storbritannien, er mange af begreberne omkring produktionsmetodernejapanske og engelske.

More magazines by this user
Similar magazines