Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

’Mulighedsundersøgelse’ år 2000Som den følgende figur viser, er der en betydelig udvikling på området.Udvikling i serviceydelser indenfor logistikkenTraditionelle serviceydelserFremtidige serviceydelser• Transport• Transport• Lagerfaciliteter• Lagerfaciliteter• Terminaler• Terminaler’PLUS YDELSER’• Informationssystemer• Logistikfunktioner− Plukning af ordrer− Pakning og emballering− Ordreoptagelse og –kontrol− Fakturering− Reklamations- og servicebehandling− Track and tracing− Toldbehandling− Forsikring− Service og vedligeholdelse− Samling og opstilling• Etc.Dette er alle fremtidige opgaver og ydelser, der knytter sig til styring i forsyningskæden og dermed til enprofessionel partner for virksomheder i en outsourcing af den eksterne logistik.Der er tale om repetitive opgaver, som kræver stor præcision og effektivitet i modsætning til engangsopgaveri form af transport af større konstruktioner, de såkaldte projektlaster. I dette marked handler detogså om præcision og effektivitet, men i form af at kunne skabe kundetilpassede løsninger og øget fleksibilitet,idet to opgaver sjældent ligner hinanden fra gang til gang.7.5 4. PARTS LOGISTIKSom en yderligere og sideløbende udvikling indenfor logistikverdenen er begrebet 4. parts logistik i desenere år opstået. Det dækker over forskellige former for specialer og underleverandører til logistikoperatørernei forsyningskæden.Grundlæggende har 4. parts logistikoperatøren sin styrke indenfor organisering af systemer og kædestrukturer,og vil derfor typisk være f.eks. en systemleverandør (IT-systemer og hjælpemidler), som harfået en god ide til løsning af et problem eller en forenkling af nogle arbejdsgange indenfor logistik-flowet.Der er eksempler på – specielt indenfor IT-området – at sådanne systemer og ideer har medført, at idemandengår ind og spiller en væsentlig mere aktiv rolle i hele logistikoperationen. Dette sker typisk gennemopbygningen af Internet-portaler, hvor logistikoperationer forenkles og effektiviseres.Et eksempel er idemanden og direktøren for ShipServ, Paul Østergaard, som har fået den gode ide omnetportalen for reservedele til skibe.En række tilsvarende eksempler ser dagens lys netop i disse år. De er alle med til at forenkle den internationalehandel, øge mulighederne for køber og sælger, samt skabe større gennemsigtighed i handelsforhold.7.6 FRA LANDEVEJEN TIL SØTRANSPORTFlere prognoser for transportudviklingen i Europa peger på en stigning i transporten på landevejen ogtiltagende kødannelser de kommende år.12-03-01 30

More magazines by this user
Similar magazines