Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

’Mulighedsundersøgelse’ år 2000! Nyinvesteringer kun i nyere brugt tonnage, hvor salgsprisen for eksisterende tonnage er med til atfinansiere denne.Fremtidige udviklingsbehov:• IT-styringssystemer, avancerede løsninger.• Samarbejds- og underleverandørmodeller.• Kundeorientering og transportkæder - CRM.• Kapital, organisering og konsolidering.9.3 SCENARIUM III: DET SAMARBEJDENDE REDERIDriftsform:! Rederiet har en flåde på minimum 20 skibe med fokus på et eller flere specialer eller alternativt standardiseredeskibstyper, som kan indgå i flere transportoperationer.! Rederiet har indgået faste samarbejdsaftaler ud fra et tydeligt og beskrevet driftskoncept med A/S,K/S, ApS og partrederier, som ejer de enkelte skibe.! For at sikre den største mulighed for specialisering og fleksibilitet i markedet er der indgået samarbejdsaftalermed andre rederier, der matcher eget forretningsgrundlag.Kunder:! Skibene opererer i liniefart i dør-til-dør koncepter i faste geografiske områder indenfor en fast kundekreds.! Skibene opererer endvidere med projektlaster, hvor dette er muligt, i forhold til skibenes geografiskeplacering.! Gennem tætte samarbejdsaftaler med andre logistikoperatører – vognmænd, lager, etc. - opbygges etnetværk således, at det er muligt at markedsføre og tilbyde totalløsninger.! I det omfang, hvor der er ledig kapacitet, opereres på trampfartmarkedet, for at udvikle nye ydelser ogsikre føling med dette marked.Funktioner:! Rederiet har gennemført en nøje vurdering af egne styrker og kernekompetencer.! Konceptudvikling og operation af skibene er nøgleområder.! Alle øvrige funktioner out-sources på grundlag af en cost/benefit-vurdering pr. funktion, og der erindgået tætte samarbejdsaftaler med partnere.! Benytter IT i al planlægning og styring i direkte opkobling (Internet, e-handel, B2B) med alle samarbejdspartnere.! Benytter Internet handelsportaler til at skaffe nye laster.! Har egen Internetside, hvor laster kan bookes (Standard - certeparti).Kompetencer:! Forretningsudvikling, IT, styring og operation af skibene er kernekompetencer.! Øvrige kompetencer afhænger af egne ressourcer.! Hvor der findes et bedre alternativ eksternt, er der indgået samarbejdsaftaler.! Samarbejdsaftaler sikrer gode markedskontakter og et tæt netværk.Økonomi og investering:! Konsolidering er gennemført med kapitalstærke samarbejdspartnere.! Indtjening på et niveau, hvor indtægter og udgifter incl. finansiering giver mulighed for såvel konsolideringomkring det enkelte skib som omkring rederivirksomheden.! Sårbarhed overfor ændringer og skift i samarbejdskonstellationer.! Nyinvesteringer i nyere brugt tonnage og nybygninger.12-03-01 40

More magazines by this user
Similar magazines