E-museum.dk Billedsted, runesten og andre mindesmærker

emuseum.tekster.emu.dk

E-museum.dk Billedsted, runesten og andre mindesmærker

E-museum.dkBilledsted, runesten og andremindesmærkerDet er en urgammel tradition at skabe mindesmærker. Mindesmærker kan have flereformer. Det kan være et mindesmærke over en person eller en begivenhed.De første mindesmærkerNogle af de første mindesmærker er gravhøje og dysser. Når man ser på placeringenog formen af gravhøje, er der ingen tvivl om, at de er skabt for at eftertiden skalhuske den person, der er begravet i højen. Det danske landskab er spækket medgravhøje, der ofte er placeret på mindre bakker eller højdedrag, hvor de kan ses pålang afstand.HelleristningerBornholm er det eneste sted i landet, hvor grundfjeldet kommer op til overfladen. Denstore granitoverflade er som skabt til helleristninger. Helleristninger er en slagstegninger, der er ridset ind i sten. Tegningerne forestiller ofte skibe, mennesker ogsymboler, som måske er religiøse. Man kan se helleristninger flere steder påBornholm. Man har også fundet helleristninger på løse sten andre steder i Danmark.Stenene er siden blevet bragt på museum.RunestenI slutningen af jernalderen og begyndelsen af vikingetiden opstod runealfabetet. Detblev brugt til at lave indskrifter på sten. Runeindskrifterne er ofte korte ogintetsigende, men der er eksempler på det modsatte. I Glavendruplund på Fyn findesDanmarks længste indskrift. Den mest berømte runesten står i Jelling. Man mener, atrunerne har haft en magisk betydning, fordi man har fundet runesten, som ikke harnogen mening, men blot er runer sat tilfældigt sammen.De to Jellingsten.Den lille sten hylderdronning Thyra, og det erher ordet Danmarknævnes for første gang.Den store sten er rejst afkong Harald Blåtandomkring år 965. På stenenstår der, at han loddanerne kristne.UNI•C Side 1 af 3


BilledstenFra vikingetiden kendes flere billedsten. Specielt omkring Århus er der fundet mangebilledsten med indhuggede hoveder. Der er også benyttet andre motiver, fx fra dennordiske mytologi. I Hørdum Kirke kan man se en billedsten, hvor Thors fisketur ervist.Sjellebrostenen kan ses på sinoprindelige placering tæt påAssentoft.Billedstenen fra Hørdum kirke viser Thorsfisketur. Thor har sammen med jætten Trymfanget Midgårdsormen, og man ser tydeligtThors fod, der er gået gennem bådens bund ogTrym, der hæver sin økse for at huggefiskelinen over.MindestenMange af runestenene er mindesten over afdøde personer eller vigtige begivenhedersom fx Jellingstenen. Traditionen med at sætte mindesten fortsætter eftervikingetiden. Mest synligt i kirker og på kirkegårde, hvor gravstenene er minder overafdøde. Man rejser ofte mindesmærker efter krige eller berømte eller berygtedepersoner. Et eksempel på sidstnævnte er skamstøtten rejst over Corfitz Ulfeldt, der idag kan ses på Nationalmuseet.StatuerI renæssancen begyndte man at lave statuer.Ofte af konger og dronninger, men også afandre betydningsfulde personer som fx H.C.Andersen.Rytterstatuen på Amalienborg Slotspladsregnes for en af de fineste i verden. Det togfranskmanden Saly 14 år at skabe statuen.Kongen på hesten er Frederik den 5.UNI•C Side 2 af 3


Nyere mindesmærkerI nyere tid er der i Danmark specielt blevet rejst mindesten efter genforeningen i 1920og ved anden verdenskrigs afslutning. Over alt i landet finder man sten, der mindesbefrielsen fra tyskerne i maj 1945, og hvor der stadig lægges blomster og flages den5. maj hvert år.ProblemstillingerStatuer og mindestenEr der i dit nærområde en statue, mindesten eller en runesten. Fortæl fx om :a) Hvordan ser den ud ?b) Hvem har evt. lavet den?c) Hvem er den rejst for?d) Hvad synes du om den?Hvorfor rejser/rejste man statuer?Kender du andre steder i verden, hvor man kan møde statuer og billeder afnulevende personer?Hvem fortjener en statueKender du personer, som du synes ville fortjene en statue. Begrund dit valg.UNI•C Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines