Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

INDHOLDSFORTEGNELSESideIndledning 5I. De gældende bestemmelser om registrering af fødsler og dødsfald m. v 7II. Civilstandsregistrering i udlandet 10III. Kritik af de gældende bestemmelser vedrørende civilstandsregistrering 16IV. Tidligere overvejelser af spørgsmålet om ændring af de gældende bestemmelservedrørende civilstandsregistrering 17V. Udvalgets overvejelser og forslag 18Bilag 1. Udkast til lov om registrering af fødsler og dødsfald m. v. med dertil hørendebemærkninger 21Bilag 2. Udkast til instruks om førelse af personbøger m. v. med dertil hørende bemærkninger33Bilag 3. Udkast til personblad 65

More magazines by this user
Similar magazines