Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

45§ 59.Såfremt en person, der er bosat eller har fast ophold her i landet, afgår ved dødenunder et midlertidigt ophold i udlandet, skal dødsfaldet anmeldes til personbogføreren pådet sted, hvor afdøde havde bopæl eller fast ophold.§ 60.Pligten til at anmelde dødsfald påhviler, såfremt afdøde efterlader sig en ægtefælle,med hvem afdøde samlevede, denne og ellers afdødes børn eller andre livsarvinger. Findesder hverken en efterlevende ægtefælle eller livsarvinger, der er i stand til at foretage anmeldelsen,påhviler pligten den, der drager omsorg for begravelsen eller ligbrændingen.regler.§ 61.Anmeldelsen sker i overensstemmelse med de for fødselsanmeldelse i § 15 givne§ 62.Ved anmeldelsen må medfølge en af en læge udstedt dødsattest eller medicolegalligsynsattest eller en af en ligsynsmand udstedt dødsattest. Attesten forsynes med påtegningom anmeldelsen og tilbageleveres anmelderen.§ 63.Føreren af personbogen indfører umiddelbart efter anmeldelsen dødsfaldet i ensærlig bog, dødsanmeldelsesbogen.Indførslen om dødsfaldet skal indeholde oplysning om afdødes fulde navn, fødselsdagog -år, fødested, stilling og bopæl, sted, dag og time for dødsfaldet, om afdøde varugift, gift, frasepareret, fraskilt eller enke (enkemand), den eventuelle ægtefælles navn,stilling og bopæl, fødselsdag og -år, samt navn, stilling og bopæl for den, der foretageranmeldelsen.Såfremt anmelderen ikke straks kan give alle de foreskrevne oplysninger, bør detmanglende søges oplyst hurtigst muligt.Til dødsanmeldelsesbogen føres et alfabetisk ordnet navneregister.§ 64.Føreren af dødsanmeldelsesbogen skal uden ophold give skifteretten på det sted,hvor afdøde havde bopæl eller fast ophold, meddelelse om ethvert til ham anmeldt dødsfald.Vides det ikke, hvor afdøde havde bopæl eller fast ophold, sendes meddelelsen tilskifteretten på dødsstedet. Meddelelsen, som skal afgives på en dertil bestemt blanket,vil være at indsende i to eksemplarer, såfremt afdøde var fremmed statsborger. Når anmeldelsenlader formode, at afdøde var fremmed statsborger, bør det derfor altid søges oplyst,om dette var tilfældet, uden at egentlig dokumentation af de afgivne oplysninger dog kræves.§ 65.Den personbogfører, til hvem dødsfaldet er anmeldt, drager omsorg for, at der skertilførsel om dødsfaldet til afdødes personblad, såfremt et sådant er anlagt. Såfremt hanikke selv fører personbladet, tilstiller han vedkommende personbogfører den pågældendedødsanmeldelse.

More magazines by this user
Similar magazines