Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

51Kassation skal foregå på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgangtil papirerne. Drejer det sig om mindre mængder, kan de tilintetgøres ved opbrænding;er der tale om større papirmasser, kan de sendes til en papirfabrik.Når særlige grunde taler derfor, kan justitsministeriet tillade, at arkivet indrettesanderledes end ovenfor foreskrevet.

More magazines by this user
Similar magazines