Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

64nærmere enkeltheder med hensyn til indberetningernes afgivelse vil blive anført på detil indberetningerne fastsatte skemaer.ad kapitel XIII.Kapitlet indeholder detaillerede bestemmelser om opbevaring af arkivsager hosførerne af personbøgerne, om kassation og aflevering af arkivalier til landsarkiverne.Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om offentlighedens adgang til de til landsarkiverneafleverede arkivalier, idet sådanne bestemmelser naturligst træffes i forbindelsemed bestemmelser om adgangen til arkiverne? materiale løvrigt.Som bilag 3 er aftrykt et udkast til personblad i formindsket størrelse, og i slutningenaf udkastet til instruksen findes der udkast til blanketter til fødsels-, vielses- ogdødsattester. Forinden ordningen træder i kraft, bør der desuden udarbejdes skemaer tilblade til fødselsanmeldelsesbøgerne og dødsanmeldelsesbøgerne samt blanketter til de anmeldelser,som skal afgives til førerne af personbøgerne, og til de meddelelser, som detpåhviler disse at udfærdige.

More magazines by this user
Similar magazines