Kunde - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Kunde - Schneider Electric

Schneider Electric Energi AuditEfficientNon-EfficientABCDEFGD% of losses010%20%30%40%50%60%Jens EllevangCertified Energy Audit ManagerJanuar 2010


Hvad er Schneider Electric Energi Audit?●Et teknisk og kommercielt indhold●En struktureret proces●Værktøjer til at støtte hver fase af processen (kommercielle &tekniske.)●Et delt Scorecard til at overvåge de lokale og konsoliderederesultaterSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 20092


Schneider Electric Energi AuditYdelseIndholdKundefordeleSætter fokus på dine installationer med expert audit ved at:• Beskrive energibalancen / site performance• Etablere en struktureret metode til at identificere de vigtigsteområder for besparelser• Identificere hurtige energibesparelser med anslåedetilbagebetalingstider• Udarbejde en mellemlang handlingsplan for energieffektivitet1. Measure & Analyse > Energy ActionSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 2009 3 3


Schneider Electric Energi auditYdelseIndholdKundefordeleBenchmark af:● Lysinstallationerne● Pumper og spjæld● Trykluftsystemerne● HVAC kontrol (varme, ventilation,aircondition)● Tarifstruktur● StøbemaskinerMetode:Walk-through audit (1-2 dage) på kundens site:Opbygge en energibalance opgørelseBenchmark af de væsnetligste elektriskeinstallationerIdentificere de lavthængende frugterDetalieret audit med underbyggende rapport (1-2uger)EfficientNon-EfficientABCDEFGD% of losses010%20%30%40%50%60%Schneider Electric - Power – Eric Beau – May 2009 4 4


Schneider Electric Energi AuditSystemerTilbudet er opdelt i 2 Levels.TarifLysLevel 1 :HVAC “kontrol”Kunde-KundegruppegruppeudvælgelseudvælgelseKundeKundeseminarseminarWalk-throughWalk-through1 dagLøsningerLøsningerProjekterProjekterService-ServiceydelserydelserPumper/spjældTrykluftStøbemaskinerLevel 2+DetalieretDetalieretEnergiEnergiAuditAuditLøsningerLøsningerKolde Industrielle rumRene RumData Centre5/10 dageHVACSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 20095


Schneider Electric Energi AuditYdelseIndholdKundefordeleØget synlighed af dit energiforbrugHurtige energibesparelsesløsninger med anslået tilbagebetalingstiderPrioritering af dine indsatser i en Energi ManagementplanOptimering el-tarifstrukturen og reduktion af el-regningenBenchmark af dit elektriske udstyr og installationerSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 2009 6 6


Energi Audit : Metode og procesWalk-Through : Energibalancen●Forstå kundens proces og energiforbrug●Foretage en finansiel rapport baseret på energityper●Udføre en energiforbrugsopdeling pr. systemOpdeling af den årlige energiregningOpdeling af elforbrug / Estimerede værdierKølingVand6%Fyringsolie6%10%16%Trykluft20%Ventilation og AirconditionGas33%Elektricitet55%14%20%20%BelysningProcesAndet elektrisk udstyrSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 20097


Energi Audit: metode & procesWalk-Through : Benchmarking● Alt udstyr bliver benchmarked for at finde :● Dets aktuelle effektivitetsniveau● Forslag til at opnå besparelserEfficientNon-EfficientABCDEFGD% of losses010%20%30%40%50%60%Efficient% of lossesAA 0B15C30D45E60F75G 90Non-EfficientSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 20098


Energi Audit: Metode & procesTrykluft systemWalk-Through : Opfølgningsmøde● For hvert udstyr eller funktion giver vi voreskunde :● Benchmarking i form af energilabel● Besparelsesforslag til :●Evaluering af investeringer●Evaluering af besparelser●TilbagebetalingstiderSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 20099


Energi Audit: Metode og procesOpsummering & tilbudsudsendelse● Præsentation af kundens udvalgte løsninger :●Beskrivelse af løsningen●Energilabel af løsningen●Opfølgningsmetode for løbendeforbedringer●Opfølgningsmetode for at påviseden reelle tilbagebetalingstid● Præsentation af tilbudSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 200910


Energi Audit: Metode & procesEfficientNon-EfficientABCDEFG% of lossesAE0153045607590Løsningsimplementering:● Modernisering af installationer● Indstillinger og forudsætninger :● Utætheder, tryk i trykluftsystemer, ændre forældedebelysningsystemer● Schneider løsninger :● phasekorrektion, frekvensomformere,energiovervågning (IONE), lyskontrolSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 200911


Energi Audit: Metode & procesPerformance opfølgning :● Måle og vurdere effekten af implementeredeløsninger● Baseret på IPMVP standarden :Definer base-line energiforbruget (reference) underhensyntagen til forholdet mellem energiforbrug ogproduktion. For eksempel for pumper: kWh/m3● Installere måle- og kontrolsystemer underimplementeringen● Indsamlede data i referenceperioden● Beregn energibesparelser i kWh, CO2 og i pengeSchneider Electric - Power – Eric Beau – May 200912


Vi kan gøre en forskel….Schneider Electric - Power – Eric Beau – May 200913

More magazines by this user
Similar magazines