Silkeborg Kommune - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Silkeborg Kommune - Region Midtjylland

Befolkning og indkomst SilkeborgUdviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier320.000300.000280.000260.000240.000220.000200.0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Silkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: SAM-KUdviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation300.000290.000280.000270.000260.000250.000240.000230.0002006 2007 2008 2009 2010Silkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken6


Silkeborg Befolkning og indkomstPersonlig indkomst fordelt efter interval, 201014,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%Under25.000 kr.25.000 -49.999 kr.50.000 -74.999 kr.75.000 -99.999 kr.100.000 -124.999 kr.125.000 -149.999 kr.150.000 -174.999 kr.175.000 -199.999 kr.200.000 -224.999 kr.225.000 -249.999 kr.250.000-299.999 kr.300.000-349.999 kr.350.000-399.999 kr.400.000-449.999 kr.450.000-499.999 kr.500.000 kr.og deroverSilkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken7


Klimatilpasning SilkeborgEksempel fra den centrale del af Silkeborg by på udsatteområder i forbindelse med kraftige regnskylSkybrudskort®, COWI and SCALGO10SkybrudskortOversvømmelsesudbredelseved følgende nedbørshændelser:50 mm100 mm150 mm


Silkeborg KlimatilpasningUdsatte arealer i forbindelse med skybrudKommuneKommune-Areal ramtProcentvisBy-arealAreal ramtProcentvisareal km 2af 100 mmareal ramtkm 2af 100 mmareal ramtskybrud iaf 100 mmskybrudaf 100 mmkommunenskybrud iinden forskybrud ikm 2kommunenbygrænsekommu-km 2nens byerFavrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2Odder 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8Ringkøbing-Skjern1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO11


Miljø og energi SilkeborgSå meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi35,0%30,0%25,0%20,0%15,0%SilkeborgRegion MidtjyllandHele landet10,0%5,0%0,0%2009 2011Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011Så mange tons CO 2udleder hver indbygger10,09,08,07,06,05,04,0SilkeborgRegion MidtjyllandHele landet3,02,01,00,02009 2011Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 201112


Silkeborg Miljø og energiDet samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi32 %Skive35 %Lemvig41 %Struer29 %Viborg28 %Randers51 %Norddjurs30 %Holstebro38 %Herning49 %Ringkøbing-Skjern21 %Silkeborg38 %Ikast-Brande39 %Favrskov6 %26 % AarhusSkanderborg50 %19 % OdderHorsens44 %Syddjurs47 %SamsøKilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen32 %HedenstedAndel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft vedfuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner94 %Skive282 %Lemvig190 %Struer61 %Viborg91 %Randers113 %Norddjurs53 %Holstebro72 %Herning135 %Ringkøbing-Skjern7 %Silkeborg118 %Ikast-Brande39 %Favrskov4 %8 % AarhusSkanderborg26 %17 % OdderHorsens19 %Syddjurs450 %SamsøKilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen44 %HedenstedHvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i Region Midtjyllandog de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarendeenergi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk.13


Uddannelse SilkeborgArbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, 201145%40%35%30%25%20%15%10%5%0%Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregåendeuddannelseMellemlang videregåendeuddannelseLang videregåendeuddannelseSilkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011?70%60%50%40%30%20%10%0%Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedendeuddannelser mv.Gymnasiale uddannelserErhvervsfagligeuddannelserSilkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: UNI-C14


Silkeborg Uddannelse70%Hvad laver eleverne 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse, 2009?60%50%40%30%20%10%0%UdenforuddannelsessystemetGymnasiale uddannelserErhvervsfagligeuddannelserKorte videregåendeuddannelserMellemlangevideregåendeuddannelserKilde: UNI-CSilkeborg Region Midtjylland Hele landetFuldførelsesprocenter for ungdomsuddannelser i 2011100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Almengymnasial Erhvervsgymnasial ErhvervsfagligeSilkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: UNI-C15


Uddannelse SilkeborgDe følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen– december 2012.Beregningsforudsætninger:Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted iRegion MidtjyllandMorgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00)Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitligcykelhastighed på 16 km/tBor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes viavej og sti en rejsetid, som om man cyklerDa der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindreprocentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter.Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil værebedre.Rejsetid til HF-uddannelserneUngdomsuddannelse:Højere forberedelseseksamen(HF)Rejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.16


Silkeborg UddannelseRejsetid til de almene gymnasier (STX)Ungdomsuddannelse:StudentereksamenRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX)Ungdomsuddannelse:Højere handelseksamenRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.17


Uddannelse SilkeborgRejsetid til de tekniske gymnasier (HTX)Ungdomsuddannelse:Højere teknisk eksamenRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD)Ungdomsuddannelse:ErhvervsuddannelseRejsetider:0 - 15 min.15 - 30 min.30 - 45 min.45 - 60 min.60 - 75 min.over 75 min.18


Silkeborg UddannelseAndel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minuttertil de forskellige ungdomsuddannelserAntal15-19 årigeAndel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter til:HF STX HHX HTX EUDFavrskov 3.612 98,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3%Hedensted 3.402 93,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3%Herning 5.956 99,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8%Holstebro 3.785 98,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8%Horsens 5.192 98,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2%Ikast-Brande 2.896 97,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7%Lemvig 1.630 91,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8%Norddjurs 2.666 91,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7%Odder 1.520 92,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2%Randers 6.212 99,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7%Ringkøbing-Skjern4.252 81,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9%Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Silkeborg 6.298 99,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2%Skanderborg 4.350 99,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0%Skive 3.270 95,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1%Struer 1.591 98,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0%Syddjurs 2.996 94,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8%Viborg 6.479 95,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6%Aarhus 17.305 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen – december 2012.19


Uddannelse SilkeborgProfilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klassei 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemetog uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2010.Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010Hele landet89,6%Region Midtjylland90,8%Silkeborg92,5%88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%Kilde: UNI-C, ProfilmodellenDet er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have enungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i 2020.Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010Hele landet53,6%Region Midtjylland54,4%Silkeborg55,0%50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%Kilde: UNI-C, Profilmodellen20


Silkeborg UddannelseBeskæftigelsesgraden fordelt efter uddannelse for de 16-66 årige, 2011I altLang videregående uddannelseMellemlang videregåendeuddannelseKort videregående uddannelseFaglærteUfaglærte0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Silkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenAntal VEU-kursister pr. 1.000 indbyggere fordeltefter arbejdsplads 2010/2011Hele landetRegion M idtjyllandAarhusViborgSyddjursStruerSkiveSkanderborgSilkeborgSamsøRingkøbing-SkjernRandersOdderNorddjursLemvigIkast-BrandeHorsensHolstebroHerningHedenstedFavrskov0 50 100 150 200 250 300Kilde: UNI-C21


Uddannelse SilkeborgAntal VEU-årselever pr. 1.000 indbyggere fordeltefter arbejdsplads 2010/2011Hele landetRegion M idtjyllandAarhusViborgSyddjursStruerSkiveSkanderborgSilkeborgSamsøRingkøbing-SkjernRandersOdderNorddjursLemvigIkast-BrandeHorsensHolstebroHerningHedenstedFavrskov0 2 4 6 8 10 12Kilde: UNI-CI Region Midtjylland er 71% af VEU-kursisterne beskæftigede, 6% er ledige og22% er uden for arbejdsstyrken22


Silkeborg Byer og landskabDe 5 største byer i kommunen2006 2012 Udvikling 2006-2012Silkeborg 41.300 42.807 3,6%Kjellerup 4.414 4.797 8,7%Svejbæk 3.888 3.913 0,6%Virklund 3.289 3.316 0,8%Them 1.941 2.274 17,2%Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenUrbaniseringsgrad, 2012100%90%15,9% 15,8% 12,8%80%70%60%50%40%30%20%10%22,7% 20,2%61,4% 64,0%17,2%69,9%0%Silkeborg Region Midtjylland Hele landetByer over 3.000 indbyggere Byer mellem 200 og 3.000 indbyggere LanddistrikterKilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken23


Byer og landskab SilkeborgRåstofpotentiale – råstofinteresse- og graveområderKilde: Region Midtjylland, Råstofplan 201224


Silkeborg Byer og landskabOversigt over råstofgraveområderKommune Graveområder (Ha) InteresseområderAndel af regionens(Ha)graveområder i %Ringkøbing-Skjern 2.529 764 17%Ikast-Brande 1.841 53 12%Viborg 1.600 516 11%Holstebro 1.412 210 10%Randers 1.351 62 9%Silkeborg 975 1.098 7%Syddjurs 755 126 5%Norddjurs 884 0 6%Horsens 688 0 5%Herning 594 216 4%Favrskov 471 26 3%Hedensted 461 86 3%Skive 446 56 3%Struer 299 0 2%Lemvig 276 0 2%Skanderborg 173 19 1%Aarhus 19 0 0%Odder 18 0 0%Samsø 17 0 0%I alt 14.809 3.223 100%Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012Råstofreserver – inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømtOpgjort i 2011Kommune Sand og grus m 3 Sand og grus m 3Antal årIndvundet 2010 Reserve 2011Favrskov 347.000 850.000 2-3Hedensted 415.000 6.500.000 15Herning 172.000 3.500.000 22Holstebro 206.000 8.750.000 42Horsens 452.000 4.000.000 9Ikast-Brande 268.000 3.300.000 12Lemvig 209.000 3.000.000 14Norddjurs 568.000 5.750.000 10Odder 0 0 0Randers 546.000 3.325.000 6Ringkøbing-Skjern 429.000 4.300.000 10Samsø 18.000 350.000 20Silkeborg 857.000 5.550.000 6Skanderborg 502.000 1.000.000 2Skive 58.000 1.300.000 22Struer 95.000 2.100.000 22Syddjurs 380.000 4.650.000 12Viborg 610.000 6.650.000 12Aarhus 0 0 0Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 201225


Byer og landskab SilkeborgEn råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet enråstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu.En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikkeforeligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis bliveudnyttet.Råstofressourcer – inkl. anslået antal år, ressourcenvurderes at kunne række. Opgjort i 2011Kommune Sand og grus m 3Antal årReserve 2011Favrskov 4.000.000 11Hedensted 4.000.000 10Herning 13.200.000 84Holstebro 19.000.000 92Horsens 8.500.000 19Ikast-Brande 35.000.000 130Lemvig 4.000.000 19Norddjurs 11.500.000 20Odder 0 0Randers 12.000.000 22Ringkøbing-Skjern 28.500.000 66Samsø 10.000 ½Silkeborg 16.250.000 19Skanderborg 6.500.000 13Skive 2.215.000 38Struer 3.000.000 32Syddjurs 12.600.000 33Viborg 15.750.000 26Aarhus 0 0Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012Hvis du vil vide mere om råstoffer i Region Midtjylland, så se Råstofplan 2012 påraastofplan-midt.dk26


Silkeborg Byer og landskabOmråder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstateredeog mulige forureninger i Silkeborg KommuneKilde: Region Midtjylland, Jordforurening januar 2013.Se mere om jordforurening i Region Midtjylland på www.gis.rm.dk(klik på WebGIS)27


Mobilitet SilkeborgPendlingen til og fra kommunen, 20116.0005.4515.0004.0003.0002.4773.5243.2383.0752.0001.0007201.2391.6261.1411.5370-1.000-2.000-3.000-1.047-2.213Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående uddannelse Mellemlang videregåendeuddannelse-519-1.449-396Lang videregående uddannelseIndpendling Udpendling NettoindpendlingKilde: SAM-KHvilke kommuner kommer pendlernetypisk fra (Top fem, 2011)?2011Viborg 1.714Aarhus 1.673Skanderborg 1.112Nettoindpendlingen tilSilkeborg Kommune var-5.624 i 2011.Ikast-Brande 929Favrskov 788Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvilke kommuner pendler borgernetypisk til (Top fem, 2011)?2011Aarhus 3.383Viborg 2.593Skanderborg 1.560Ikast-Brande 1.263Herning 1.093Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken28


Silkeborg MobilitetDen gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, 20112011Syddjurs 26,3Skanderborg 23,1Favrskov 22,6Randers 22,6Silkeborg 22,3Norddjurs 21,6Hedensted 21,1Odder 21,0Viborg 21,0Region Midtjylland 20,4Skive 20,0Holstebro 19,9Lemvig 19,8Hele landet 19,7Horsens 19,6Ikast-Brande 19,4Ringkøbing-Skjern 19,3Struer 19,1Herning 19,0Aarhus 18,6Samsø 16,5Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken29


Erhverv SilkeborgHandelsbalancen i Silkeborg Kommune, 2011, mia. kr.20,0 14,012,017,0 12,216,811,315,010,08,010,06,05,04,02,00,00,0-5,0 -2,06,0 4,711,07,68,4 8,4 6,25,1-2,4 -0,42,71,40,3 1,0EksportImportHandelsbalanceKilde: SAM-KØvrigekommunerUdlandetI altErhvervsstruktur (arbejdspladser) , størrelse, specialisering, 2011og vækst 2006-2011 i forhold til hele landet300Specialiseringsgraden25020015010050Møbler/BeklædningTurismeMedico/SundhedBygge/BoligTransportFødevarerEnergi/MiljøØvrige erhvervIT/Kommunikation0-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%Årlig genemsnitlig vækstKilde: Sam-K30


Silkeborg ErhvervErhvervsstruktur 2011 – specialisering (antal arbejdspladser)SilkeborgFødevarer Primære erhverv 914Fremstillingserhverv 384Støtteerhverv 106Serviceerhverv 1.383Møbler Fremstillingserhverv 1.454Serviceerhverv 280Beklædning Fremstillingserhverv 372Serviceerhverv 534Turisme Serviceerhverv 1.217Bygge/bolig Primære erhverv 202Fremstillingserhverv 1.079Støtteerhverv 74Serviceerhverv 4.119It/kommunikation Fremstillingserhverv 99Støtteerhverv 83Serviceerhverv 2.172Transport Fremstillingserhverv 469Serviceerhverv 2.362Energi/miljø Primære erhverv 5Fremstillingserhverv 108Serviceerhverv 764Medico/sundhed Fremstillingserhverv 146Serviceerhverv 4.804Øvrige erhverv 14.657Uoplyste erhverv 280Total 38.067Specialisering over 100Specialisering over 200Kilde: SAM-K, RAS31


Erhverv SilkeborgÅrlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvæksti 2005-priser pr. arbejdstime) 2000-2011, pct.0,6%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0,0%Skanderborg Silkeborg Region Midtjylland Hele landetKilde: SAM-K32


Silkeborg ErhvervTurismens økonomiske betydning, 2010Estimeret antalovernatninger og endagsturister(1.000)Turismeforbrug(mio. kr.)Turismens andel afdet samlede udbud(%)*Favrskov 350 124 0,5Hedensted 910 375 1,1Herning 866 737 1,1Holstebro 1.313 591 1,3Horsens 1.038 732 1,2Ikast-Brande 413 217 0,5Lemvig 1.193 466 2,6Norddjurs 1.577 608 2,7Odder 693 274 2,5Randers 812 475 0,8Ringkøbing-Skjern 4.926 2.051 3,3Samsø 394 148 3,4Silkeborg 1.382 846 1,5Skanderborg 761 494 1,4Skive 1.046 414 1,2Struer 623 213 1,1Syddjurs 2.503 1.012 4,3Viborg 803 444 0,6Aarhus 3.347 2.814 1,3Region Midtjylland 24.951 13.035 1,4Hele landet 138.405 74.634 1,6* Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + importKilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning 2010.Silkeborg Kommune tegnede sig i 2010 for 5,5% af det samlede antalovernatninger og endagsturister i Region Midtjylland, og for 6,5% af detsamlede turismeforbrug i regionen.33


Erhverv SilkeborgAndel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedetsstørrelse (Private byerhverv, 2009. Ansatte i årsværk)45,0%40,0%35,0%30,0%25,0%20,0%15,0%10,0%5,0%0,0%0 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+Andel arbejdsstederAndel ansatteKilde: SAM-K/LINE, RegnskabsstatistikSilkeborg Kommune har 4.602 arbejdssteder– heraf er ca. 80% inden for de private byerhverv.Udvikling i antal arbejdssteder, 2006-2010 – indeks1021009896Hele landet9492Region MidtjyllandSilkeborg90882006 2007 2008 2009 201034Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken


Silkeborg ErhvervAntal arbejdspladser, 2011Antal arbejds-Antal privateAntal arbejds-Antal privatepladser i altarbejdsplad-pladser pr. 100arbejdsplad-ser16-64 årigeser pr. 10016-64 årigeFavrskov 17.803 12.262 62 42Hedensted 19.255 13.973 68 50Herning 43.456 29.924 80 55Holstebro 29.666 18.786 82 52Horsens 40.200 27.140 75 51Ikast-Brande 21.499 16.923 85 67Lemvig 9.923 6.944 76 53Norddjurs 15.868 10.144 67 43Odder 7.393 4.609 55 34Randers 40.057 25.006 66 41Ringkøbing-Skjern 29.766 22.237 84 62Samsø 1.645 1.051 73 47Silkeborg 38.067 26.161 68 47Skanderborg 23.275 15.809 65 44Skive 21.880 14.550 74 49Struer 9.538 6.623 70 49Syddjurs 14.375 9.823 57 39Viborg 48.633 29.895 83 51Aarhus 176.359 110.652 82 51Region Midtjylland 608.658 402.512 75 50Hele landet 2.667.424 1.724.387 75 48Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K35


Erhverv SilkeborgUdvikling i arbejdsstyrken – historisk (2000-2011)og fremskrivning frem mod 202048.000Fremskrivning47.00046.00045.00044.00043.00042.000Kilde: SAM-K/LINEUdviklingen i antal beskæftigede(ud fra arbejdssted), 2006-2011 – indeks106104102200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020100Hele landet98Region Midtjylland96Silkeborg94922006 2007 2008 2009 2010 2011Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken36


Silkeborg ErhvervAntal beskæftigede (ud fra arbejdssted), 2006-20112006 2007 2008 2009 2010 2011Hele landet 2.754.646 2.821.641 2.857.565 2.801.519 2.684.992 2.667.424Region Midtjylland 624.390 644.253 656.820 642.497 611.441 608.658Silkeborg 40.825 41.950 42.661 41.689 39.283 38.067Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenHvad laver de 15-64 årige? (2011)Silkeborg KommuneFaktisk antalProcentUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrkenUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrken15-19 år 5.456 312 7 434 87,9% 5,0% 0,1% 7,0%20-29 år 2464 4.106 194 1.471 29,9% 49,9% 2,4% 17,9%30-59 år 819 29.888 1055 5.009 2,2% 81,3% 2,9% 13,6%60-64 år 3 2.750 58 3.123 0,1% 46,3% 1,0% 52,6%Kilde: Danmarks Statistik, StatistikbankenRegion MidtjyllandProcentHele landetProcentUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrkenUnder uddannelseBeskæftigetArbejdsløsUdenforarbejdsstyrken15-19 år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7%20-29 år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7%30-59 år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6%60-64 år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0%Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken37


Erhverv SilkeborgUdvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige iprocent af arbejdsstyrken), januar 2007-november 2012765Hele landetSilkeborgRegion Midtjylland4%32102007 2008 2009 2010 2011 2012Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken38


Silkeborg ErhvervIværksætteri – etableringsrate og overlevelsesgrad, 2010.Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, derfortsat eksisterer i 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittetOverlevelsesgrad76%74%72%70%68%66%64%62%60%58%Etableringsrate under ogoverlevelsesgrad overlandsgennemsnitSkiveFavrskovLemvigViborgRingkøbing-SkjernIkast-BrandeHolstebroHorsens HedenstedRanders HerningSilkeborgStruerSyddjursNorddjursEtableringsrateEtableringsrate ogoverlevelsesgrad overlandsgennemsnitOdderSkanderborgAarhus56%54%Etableringsrate under ogEtableringsrate over ogSamsøoverlevelsesgrad underoverlevelsesgrad underlandsgennemsnitlandsgennemsnit52%4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0Kilde: Danmarks StatistikIværksætteri – andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsviseksport, 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittetAndel nye virksomheder med eksport13%12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%Andel med ansatte underog eksport overlandsgennemsnittetLemvigOdderFavrskovSkiveSilkeborgRandersNorddjursAarhusRingkøbing-SkjernHolstebroIkast-BrandeSyddjursAndel nye virksomheder med ansatteHerningHedenstedAndel med ansatteog eksport overlandsgennemsnittetStruer SkanderborgViborgHorsens2%Andel med ansatte ogAndel med ansatte over1% eksport underog eksport underlandsgennemsnittetlandsgennemsnittetSamsø0%10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%Kilde: Danmarks Statistik39


Sundhed SilkeborgNettodriftsudgifter til sundhedsfremme ogforebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger)180160140120100806040200Kilde: Danmarks StatistikSamsøStruerHele landetHolstebroHedenstedHorsensSkanderborgSkiveNorddjursRandersSyddjursFavrskovLemvigRegion MidtjyllandOdderAarhusIkast-BrandeSilkeborgHerningRingkøbing-SkjernViborgNettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger)1.4001.2001.0008006004002000SamsøLemvigHedenstedKilde: Danmarks Statistik40ViborgNorddjursSkiveFavrskovRandersIkast-BrandeHolstebroRingkøbing-SkjernHele landetRegion MidtjyllandSyddjursHorsensStruerSilkeborgHerningSkanderborgAarhusOdder


Silkeborg SundhedFolkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende,vældig godt eller godt selvvurderet helbred, 201090%89%88%SilkeborgRegion MidtjyllandHele landet87%86%85%84%83%82%81%KRAM-Faktorer:Kost, rygning,alkohol og motion80%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010Folkesundhed – Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, 201025%20%SilkeborgRegion MidtjyllandHele landet15%10%5%0%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010Der er anvendt enkostscore inden forkostkomponenterne:frugt, grønt, fisk ogfedt. Usundt kostmønster– lavt indtagaf frugt, grønt,fisk og et højt indtagaf mættet fedt.41


Silkeborg SundhedFolkesundhed – Andel af borgerne, der vurderer sinfysiske form som mindre god eller dårlig, 201030%25%SilkeborgRegion MidtjyllandHele landet20%15%10%5%0%Mænd Kvinder Begge kønKilde: Den Nationale Sundhedsprofil 201043


Grafisk Service 766_silkeborg

More magazines by this user
Similar magazines