GENERATIONSSKIFTE - Bech-Bruun

bechbruun.com
  • No tags were found...

GENERATIONSSKIFTE - Bech-Bruun

KLAREAFTALERPå kort oglang sigt(Kontraktret)VIRKSOMHEDMarkedog kunder(Strategi)LEDELSEMedarbejdere(Organisation)ANSVARLIGHEDOgså ved død(Arveret)OMSORGFor børn ogægtefæller(Familieret)GENERATIONSSKIFTETEJERSTRUKTURSkal være stærkog fleksibel(Selskabsret)ÆRLIGHEDIndsigt og mod(Psykologi)BRANCHE-FORHOLD(Indsigt)ØKONOMI OGNØGLETAL(Regnskab)FINANSIERINGOG LIKVIDITET(Skatteret)GENERATIONSSKIFTE5

More magazines by this user
Similar magazines