Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

intranet.cs.aau.dk

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

I Togo blev der arbejdet videre på et vandforsyningsprojekt, der oprindeligt strandede påbrøndboringsproblemer; men nu endeligt er kommet på plads og vandforsyning eretableret til landsbyen Kovie.I Bangladesh undersøgte vi behovet for at etablere forsvarlig vandforsyning, sanitæreinstallationer og almindelig bygningsforbedringer for eksisterende cyclone shelters, meddertil hørende undervisning. Forundersøgelsen viste at disse shelters kun blev brugt megetkortvarigt, og projektet er derfor ikke videreført.I Afghanistan har vi for DACAAR (The Danish Committee for Aid to Afghan Refugees)bistået med deres vand og sanitets program i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.Projekterne i Sierra Leone i landsbyerne med ”war amputees” er nu udbygget lærerboligertil skolen, brønd og latriner er etableret og sundhedsklinikker planlægges. Arbejdetudføres i samarbejde med EWB Sierra Leone.I Palæstina er arbejdet for at etablere el forsyning til nogle fattige beduinlandsbyerfortsat. IUG s lokal afdelinger samarbejder her med EWB Palestine.I Tanzania har vi fortsat med at installere vand og sanitet ved kostskoler i samarbejdemed ASF –Dansk Folkehjælp og den lokale NGO Karatu Development Organisation (KDO),hvor IUG står for den tekniske del af opgaverne og ASF står for hygiejne undervisningenmens KDO står for den lokale implementering.KurserIUG’s kursusaktiviteter var i 2011 kraftigt reduceret på grund af manglende frivilligeressourcer. IUG gennemførte i 2011 omfattende arbejde med udvikling af procedurer forforberedelse og dokumentation af projekter. Der har været afholdt et fyraftensmøde medgennemgang af disse procedurer inkl. studenterprojekter. Der er planlagt flerefyraftensmøder og heldagsseminarer i 2012.Projektrådgivningen har udvidet sit udbud af kurser i forberedelse og gennemførelse afudviklingsprojekter. I 2012 planlægges afholdt et PR minikursus i procedurer anvendt iDanida projekter.De offentlige kompetencegivende kurser i førstehjælp er steget voldsomt i pris, efter at etstatstilskud hertil er afskaffet. Der forhandles med IUG samarbejdsorganisationer omafholdelse af kurser på favorable vilkår. Kurset i personlig sikkerhed planlægges afholdt i2012. Kurset vil som i 2010 omfatte bl.a. sikkerhedsplanlægning, risikoanalyse,tværkulturel kommunikation, forebyggende og afværgende sikkerhedsprocedurer.Et kursus i international procedurer og standarder ved katastrofe og nødhjælpsarbejde(”Spherekursus”) er planlagt i 2012, og endeligt arbejdes der fortsat med etintroduktionskursus i vand og sanitet installationer i udviklingslande (”WatSan” kursus).2

More magazines by this user
Similar magazines