Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

intranet.cs.aau.dk

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

oplæg afholdt og breve blev udsendt til flere virksomheder for at udbrede kendskabet tilIUGs projekter og firmamedlemsfordele.IUG’s Produktudviklingsgruppe genetableret2011 var også året hvor produktudviklingsgruppen igen fik vind i sejlene. Gruppensopgave er at udøve teknisk assistance i udviklingsprocesser samt vejlede i hvorledes detendelige design kan benyttes i lignende områder. Den har foreløbig søsat treudviklingsprojekter – de tre V’er: Vandpumpe til vanding af marker med vand franærliggende floder i samarbejde med NGO’en Pioner Afrika. Samt et vindmølle- ogvandrensningsprojekt, som har været et ønske fra IUG i længere tid.EWB InternationalVores engagement i EWB International aktiviteter resulterede i at Formanden blev valgt tilny President for EWB International. Det giver en række nye udfordringer, men også nyemuligheder for IUG. Gennem EWB International får IUG kontakt til store donorer somVerdensbanken og Bill and Melinda Gates Fond, og en række globale virksomheder ønskerat bruge EWB International til at kanalisere midler til de nationale EWB’er. EWBInternational er en paraplyorganisation for ca 40 nationale foreninger, og engagerer sigikke i direkte projektarbejde. I forbindelse med IUGs internationale aktiviteter har visamarbejdet med såvel EWB Palestine som EWB Sierra Leone.Projektidentifikation og Projektstyring.Projektidentifikationsgruppen PIG forestår den initiale screening af projektforslag,koordinerer med samarbejdspartnere og foretager en første vurdering af omfang,omkostninger og de nødvendige faglige ressourcer. Derpå skal Bestyrelsen godkendeprojektet hvorefter overgår til Projektstyregruppen, PSG, der vil sikre, at gennemførelsenaf projekterne lever op til IUG´s krav.Opgaverne for PSG er at:1. Udarbejde retningslinjer og standardiserede procedurer/vejledninger for etableringog gennemførelse af projekterne. For større projekter vil PSG operere med et antalfaser for projekterne, efter hvilke der gøres status inden den efterfølgende faseigangsættes.2. Godkende endelig projektbeskrivelse, finansieringsaftaler og kontraktforhold.3. Vurdere og sikre bemanding af projekterne. Det vil ske i dialog med personer, somhar været med til at beskrive projekt idéen og som ønsker og magter at være med idet videre forløb4. Assistere projektgrupperne med udarbejdelse og anvendelse af relevante værktøjersåsom dokumenthåndtering, rapportering af fremdrift og økonomi, kvalitetsstyringmv.5. Monitorere gennemførelsen i henhold til vedtagne rutiner, der vil afhænge afprojekternes størrelse/kompleksitet og donorens krav til dokumentation mv.6. Orientere bestyrelsen om fremdriften i projektaktiviteterne4

More magazines by this user
Similar magazines