Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

intranet.cs.aau.dk

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

Projektstyregruppen består af ca 10 medlemmer. Gruppen afholder månedlige møder ogder udarbejdes referat fra møderne.BestyrelsenBestyrelsen har i det forgangne år bestået af:Steen Frederiksen, FormandMichael Koefoed, NæstformandMerete Them Kjølholm, kassererCamilla Frost, ansvarlig for kommunikationLars Bru Jørgensen, senere afløst af Max Metzlaff, ansvarlig for beredskabetSteen Clausen, ansvarlig for projektidentifikationMorten Hernes, ansvarlig for lokalafdelingerneMax Metzlaff senere afløst af Carsten Ring Petersen, ansvarlig for Projektstyregruppensom suppleantSekretariatet ledes af Christina Hennings, der fortsat er IUGs eneste lønnede medarbejdermed 25 timer per uge og Christina bistås af Paul Ernst Christensen, der samtidig tager sigaf alle aftaler om foredrag og præsentation af IUG.DonationerÅrets samlede donationer beløb sig til 1.9 mio DKK. Beløb over 10,000 er modtaget franedenstående:• Aquatex• Armstedtske Familiefond• Atkins• Civilingeniør Bechgaards Fond• Civiling. Louis Dreyer Myhrwalds Fond• Erik Thunes Legat• Fonden af 24 december 2008• Frants Richters Fond• Frantz Hoffmann Mindelegat• Frimodt Heineke Fonden• Frimodts Fond• Henry Donsruds Fond• Jubilæumsfonden af 12.08.1973• Lund/Bugge Fonden• Mads Clausens Fond• Marie og M.B.Richters Fond• Novo Nordisk Fonden• Orbicon• Poul Due Jensens Fond5

More magazines by this user
Similar magazines