Csaudk - For Studerende - Aarhus Universitet

studerende.au.dk

Csaudk - For Studerende - Aarhus Universitet

INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering F2013Valgfrie kurser , speciale, udlandKandidatorientering ItSøren PoulsenCsaudk


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenVigtige valg› Krav til studieprogrammet› Praktiske oplysninger› valgfrie kurser?› Udland?› slides på: cs.au.dk/studieorientering2/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenMidlertidig indskrivning på kandidatstudiet› Hvis man mangler X


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenKursustilmelding og skema› Sker nu for hele næste semester› Kursustilmelding kræver en godkendt kontrakt› Tilmeldinger foretages online› Med mindre andet fremgår af cs.au.dk/it-valgfrihed› Skema for valgfrie kurser:› Der kan være kollisioner: se dig godt for!› Prioriter altid obligatoriske kurser over valgfri› Manglende obl. Program giver problemer ved kandidatindskrivning


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenKandidatkontrakt› Udfyldes ved webservice› http://www.brics.dk/jwig-gudmund/Master/Master*Contract› Udfyldes inden optagelse på kandidatstudiet› Udfyldes også ved midlertidig indskrivning› Revideres ved halvårlige kandidatsamtaler med Gudmund og Søren› Book en tid:http://www.brics.dk/jwig-mis/Slots/Slots*Book?task=it› Du må kun følge kurser der fremgår af din kandidatkontrakt› Specialekontrakt:› Udfyldes ved starten på specialet5Kandidatorientering


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenPå kandidatstudiet› Søjlekrav - faglig specialisering?› valgfrie kurser?› udlandsophold?› ph.d. eller ej?› Mange har taget obligatoriske kurser og søjlekurser på bachelorstudiet› Det giver stor valgfrihed på kandidatstudiet› Du sammensætter dit individuelle studieprogram under vejledning(kandidatsamtaler hvert halve år med Gudmund og Søren)6/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETIT-PRODUKTUDVIKLING 2013Kandidatorientering ItSøren Poulsenq4q3Specialeq2ValgfriValgfriValgfriq1Valgfri Valgfri Valgfriq4Innovationsprojektq3 Søjle Urban Intervention Søjleq2 Søjle Interaktive Rum Søjleq1 Søjle Shape Changing Interfaces SøjleAvanceret Pervasive ComputingQ3 Augmented RealityQ2 Context AwarenessQ1 Pervasive PositioningAvanceret webteknologiQ3 P2P NetværkQ2 Klient baseret webteknologiQ1 Server baseret webteknologiStrategisk service og designQ3 Strategisk DesignQ1 + Q2 Service designComputer grafikQ4 Realtidsbaserede grafikeffekterQ3 Renderings algoritmerQ1 Introduktion til computer grafikTeoretisk HCIQ3 Social and Collaborative ComputingQ2 User ExperienceQ1 Teorier og kvalitative metoder I HCI


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenVALGFRIE KURSERKursuskatalog.au.dk1. søjler fra kandidat i IT-Produktudvikling2. Relaterede kurser fra CS3. Kurser fra IHA/ASE4. MM kurser på IMV/IÆK› Andet.....men husk at checke forudsætninger› - og sørg for hurtigt at have en godkendt bachelorkontrakt› Liste over kurser på cs.au.dk/it-valgfrihed8/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren Poulsensøjler fra Kandidat i IT-Produktudvikling› AVANCERET PERVASIVE COMPUTING› 5ECTS Pervasive Positioning (Q1)› 5ECTS Context Awareness(Q2)› 5ECTS Augmented Reality (Q3)› AVANCERET WEB TEKNOLOGI› 5ECTS Server-baseret webteknologi(Q1)› 5ECTS Klient-baseret webteknologi (Q2)› 5ECTS Peer-to-peer Netværk (Q3)› HCI› 5ECTS Teorier og kvalitative metoder i HCI (Q1)› 5ECTS User Experience (Q2)› 5ECTS Social and Collaborative Computing (Q3)› COMPUTERGRAFIK› 5ECTS Introduktion til Computergrafik (Q1)› 5ECTS Realtidsbaserede grafikeffekter(Q4)› 5ECTS Renderingsalgoritmer(Q3)› FYSISK OG RUMLIGT DESIGN› 5ECTS Shape Changing Interfaces (Q1)› 5ECTS Interaktive Rum (Q2)› 5ECTS Urban Intervention (Q3)› STRATEGISK SERVICE OG DESIGN (AAA)› 10 ECTS Service Design and sustainability (Q1+Q2)› 5 ECTS Strategisk Design (Q3)9/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren Poulsenrelaterede kurser fra CS› 5 ECTS 3D Prototyping (Q1)› 10 ECTS Introduktion til Digital Audio (Q1+Q2)› 10 ECTS Digital Kontrol i en Fysisk Verden (Q3+Q4)› 5 ECTS Teknisk Projektledelse (Q3)› 5 ECTS Design af Interaktive teknologier (Q4)› 5 ECTS Vidensbaseret Innovation og Entrepreneurship (Q3)› 5 ECTS Managing and Organizing Scientific Innovation (Q4)› 5ECTS Regularitet og Automater (Q4)5ECTS Algoritmer og datastrukturer 2 (Q4)5ECTS Beregnelighed og logik (Q1)5ECTS Concurrency (Q1)5ECTS Softwarearkitektur (Q2)5ECTS Distribuerede Systemer (Q3)5ECTS Programmeringssprog (Q4)5ECTS Sikkerhed (Q4)› NB: vær opmærksom på indbyrdes forudsætninger› 5-10 ECTS Projektarbejde i It-produktudvikling (Q1,Q2,Q3,Q4)› 5-10 ECTS Praktiske forskningsprojekter i It-produktudvikling(Q1,Q2,Q3,Q4)› Andre kandidatkurser på CS ? – søg vejledning10/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenMM kurser på IMV/IÆK› 15 ECTS Digital æstetik (Q1+Q2)› 10 ECTS Digital kultur (Q1+Q2)› 10 ECTS Lyd & Interaktion (Q3+Q4)› 10 ECTS Audiovisualitet (Q3+Q4)› 10 ECTS Computerspilsteori (Q3+Q4)› 10 ECTS 3D interaktion› Andre relevante muligvis også mulige…søg vejledning hos Søren P11/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenKurser fra IHA/ASE› 5ECTS GUI-programmering (I4GUI)› 5ECTS Software Test (I4SWT)› 5ECTS Micro Controller Systems (I1MSYS)› 5ECTS Analog Signal Processing (E2ASB – kræver E1IKLT/APC)› 5ECTS Digital System Design (E2DSD)› 5ECTS Introduction to System Engineering (I2ISE)› 5ECTS Embedded Software Development (I3ISU)› 5ECTS Interfacing the Physical World (E3GFV)› 5ECTS Digital Signalprocessing (fra forår 2012) (E3DSB)› 5ECTS Micro Processor Systems (fra forår 2012) (I3MPS)› 5ECTS Digital Signal Analysis (fra efterår 2012) (E4DSA) (kræver E3DSB)› 5ECTS Windows Embedded (Q1) (ITWEM1) (kræver I4GUI/I4WIN1)› 5ECTS Embedded Signal Processing (Q1) (ETISB – kræver min E3DSB)› 5ECTS Design of System on Programmable Chips (Q1, Q3) (ETDSPC) (kræver E2DSD)› 5ECTS Component Based Program Development (Q3) (ITKPU)› 5ECTS Applied Micro-controller Systems (Q3) (ITAMS) (kræver I1MSYS)› 5ECTS Wireless Communication Fundamentals (Q3) (ITITK)› 5ECTS Wireless Communication Systems (Q4) (ITTKS) (kræver (ITITK)› 5ECTS Adaptive Signal Processing and Control (Q4) (ETASR)› 5ECTS Object Oriented Network Communication (Q4) (ITONK)› 5ECTS Smartphone Applications (Q2, Q4) (ITSMAP)› 5ECTS Computer Vision (Q4) (TICOV) (Kræver Intro. til computergrafik)› VI KAN HJÆLPE MED VEJL!12/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenKursustilmelding og skema› Sker nu for hele næste semester› Kursustilmelding kræver en godkendt kontrakt› Tilmeldinger foretages online› Med mindre andet fremgår af cs.au.dk/it-valgfrihed› Skema for valgfrie kurser:› Der kan være kollisioner: se dig godt for!› Prioriter altid obligatoriske kurser over valgfri› Manglende obl. Program kan give program ved kandidatindskrivning


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenUddannelsens generelle indhold og faglige progressionsbestemmelser:Studieprogrammet for uddannelsen skal udgøre et samlet hele og skal opfylde følgende:• Programmet skal indeholde videregående studieelementer inden for it- produktudvikling af et omfang på mindst90 ECTS, inklusiv speciale, herunder de obligatoriske kandidatkurser i it-produktudvikling:Shape Changing Interfaces (5 ECTS)Interaktive Rum (5 ECTS)Urban Interaktion (5 ECTS)Innovationsprojekt (15 ECTS)Programmet skal desuden indeholde mindst en af følgende to 15ECTS søjler:Pervasive positioning (5 ECTS)Context-awareness (5 ECTS)Augmented Reality (5 ECTS)Eller:Klient-baseret Web-teknologi (5 ECTS)Server-baseret Web-teknologi (5 ECTS)P2P-Netværk (5 ECTS)• Programmet skal indeholde mindst to 15ECTS søjler ud over det obligatoriske program, som godkendes af denuddannelsesansvarlige ved uddannelsens start.• Det samlede omfang af studieelementer inden for it-produktudvikling i programmet skal sammen medstudieelementerne inden for it- produktudvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse være mindst 180ECTS.• Programmet skal indeholde et speciale af et omfang på 30ECTS. Specialet afslutter uddannelsen.


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETValgfrihed på kandidaten - EKSEMPELKandidatorientering ItSøren Poulsenq4q3Specialeq2q1Service Design & Socialsutainability (AAA)Introduktion til Digital AudioUser ExperienceTeorier og kvalitative metoderq4Innovationsprojektq3 Augmented Reality Urban Intervention P2P-baseret Web-teknologiq2 Context awareness Interaktive Rum Klient-baseret Web-teknologiq1 Pervasive positioning Shape Changing Interfaces Server-baseret Web-teknologi


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETValgfrihed på kandidaten - EKSEMPELKandidatorientering ItSøren Poulsenq4q3q2q1SpecialeUdlandsopholdq4Innovationsprojektq3 Augmented Reality Urban Intervention P2P-baseret Web-teknologiq2 Context awareness Interaktive Rum Klient-baseret Web-teknologiq1 Pervasive positioning Shape Changing Interfaces Server-baseret Web-teknologi


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenIT-specialer› Augmenting Sports Experiences - Developing the CAP FrameworkFinding Patterns in Biological and Molecular Data› Supporting the Collaborative Process in an Online Non-Verbal Real-Time Painting Application› Towards natural: Content and context first in NUI› Undersøgelse af hvordan IT kan motivere medarbejdere i et immaterielt arbejdsmiljø.› ……17


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenUdland ?Kom i gang med at undersøge på au.dk/ic- TuE i Eindhoven har et godt modul fra deres ID Master modul dernemt kan importeres til et AU IT-Produktudviklingsprogram:- Umeå http://www.dh.umu.se/en/ har også et relevant program- Programmerne er meget forskellige og ændrer sig hurtigt såundersøg det selv- En god måde at finde relevante steder er at browse opslag fradenne liste , eller at søge vejledning hos Søren Poulsen18


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenKandidat nr. 1 og 2 - JUNI 201219


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETSpecialeKandidatorientering ItSøren Poulsen› Snak med en vejleder› Vælg en vejleder› Specialekontrakt› 6 måneder› Kan forlænges› Specialeinfomøde› Juni 201320/22


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenStudievejleder› Husk, at studievejlederen kan hjælpe dig:› Donni Fabila Nørgaard› for træffetid, telefontid, email m.m.› se http://studerende.au.dk/vejleder-datalogi/› Mulige emner:› studieskift, -forsinkelse, -orlov, eller –stop› sygdom› studieordningen,21Kandidatorientering


INSTITUT FOR DATALOGIAARHUS UNIVERSITETKandidatorientering ItSøren PoulsenA A R H U S U N I V E R S I TE TDatalogisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines