VEDTÆGTER - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk

VEDTÆGTER - Skovdyrkerforeningen

VEDTÆGTER FORDE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGERNAVN OG HJEMSTED§ 1Foreningens navn er De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS).Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, p.t. Frederiksberg kommune.Det originale eksemplar af disse vedtægter skal til enhver tid findes i DDS’sekretariat.FORMÅL§ 2Det er DDS’ formål at varetage medlemmernes fælles faglige, erhvervsøkonomiskeog skovpolitiske interesser som ejere af skov, af juletræs‐ og pyntegrøntarealereller af naturområder, herunder gennem disses deltagelsesom aftagere og leverandører i de lokale skovdyrkerforeninger.DDS har indgået en samarbejdsaftale med de lokale skovdyrkerforeninger,hvorefter DDS skal fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og[1]

More magazines by this user
Similar magazines