Nr. 2 - August 2008 - Johannes Jørgensen Selskabet

johannesjorgensenselskabet.dk

Nr. 2 - August 2008 - Johannes Jørgensen Selskabet

strendige danske oversrettelse(gendigtning) af P. Hansen (1840-1905). Faust kom efterhanden tilat indtage en mere fremtrredenderolle i hans litterere og eksistentiellesogen end Bibelen, for herfandt han i beretningen om Faustserfaringer med den lidenskabeligeeros genklang i sin ungdoms voksendeerotiske vanskeligheder.Disse folelser giver han tydeligtudtryk for i digtet Fqust til Foraareti sin fsrste bog, VERS fra1887. Det er et voldsomt opgormed den natur, som bemrgtigersig hans tanker og fantasi - en forbandelse,han nedkalder over dennaturkraft, som truer hans moralskeopdragelse. Det hedder herbl.a. under dette citat fra Faust: So.fluch' ich allem was die Seele /mit Lock-und GaukelwerkLrmmspant."De har prist dig i svulmendeSange og lojet qf Lykke dig fuld,/De har kvidret om Majdage lange,om Maanen og Stjernernes Guld,/De har gloriekronet din Pande ogsvobt dig i Dronningedragt -/Nu rejser jeg mig at.forbande ditAasyns sollyse Pragt."Ejendommeligt er det afsnit i MitLivs Legende, hvor Johannes Jsrgensenskildrer et 'metafirsisk'optrin, hvor Mephistopheles kommerog opsoger ham pi hans vrerelsefor at bekrrefte, af han nu er iFandens varetregt efter at haveafsvoret sin barnetro: "Allerede erjeg ikke mere ene i Stuen - UnderverdenensSkarer har indfundensig. Noget farer over Gulvet somen Slqtgge - lige for min Fod -som en stor, sort Hund ... Et Hovedkigger frem over min Skulder- af et msrkt Dyr - eller en DjevelMit Hjerte hamrer, saa jeg ernrer ved at kvreles. Og saa - slaardet paa Dsren - den springer op- og han staar der - i den rodeVems, med de vajende Hanefier -Markets Fyrste! Et Ajeblik staarhan stille paa Terskelen, saa gorhan to langsomme Skridt hen modmig. Jeg mcprker hans Svovlaande,jeg stirrer op i hans ubevegeligtlysende gronne Rovdyrojne.Og jeS ved i mit inderste.fortvivledeHjrnrte, at jeg hsrer ham til..." (Den Rode Stjrerne s. 89-90).Siden skulle Goethes vrerkdog komme til at spille en andenog mere apologetisk rolle i hansliv. Under sit ophold i La Rocca i1894, havde han taget FAUST oganden Goethelitteratur med somlresestof. Som bekendt var opholdeti La Rocca vendepunktet ihans omvendelse, selvom han

More magazines by this user
Similar magazines