september 2011 - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

september 2011 - Foreningen af Radiografer i Danmark

LEDERFORMANDEN HAR ORDETKONGRESSENSTÅR FOR DØRENAF CHARLOTTE GRAUNGAARD, FORMANDSå er det ved at være tid til at gøre statusover de seneste tre års virke i Foreningenaf Radiografer i Danmark.Beretningen for 2008-2011 ligger påhjemmesiden radiograf.dk og kan læsesaf alle. De delegerede har fået beretningentilsendt.Beretningen omhandler vores gøren og laden,vores visioner og vores økonomi forbåde den nys overståede kongresperiode,men også for den kommende periode påkort og på langt sigt.Særligt i år har der været rig mulighed forat se tilbage ad den lange bane. Foreningenaf Radiografer i Danmark har heleåret fejret, at vi i år har eksisteret i 40 år. Vihar bragt portrætter af samtlige formændi foreningens historie, der er udgivetet jubilæumsskrift, som har skitseretudviklingen og ikke mindst holdt vi herden 3. september et brag af en fest, hvor300 glade og feststemte radiografer oggæster havde en vidunderlig aften og natmed mad, underholdning og musik. Altdette krydret med taler og festlige indlæg.En stor aften for FRD.Den forestående kongres skal på baggrundaf de seneste 40 års arbejde læggesporene for fremtiden. Der er mangepunkter på dagsordenen, men særligt etpunkt skinner igennem. Skal Foreningenaf Radiografer i Danmark stadig heddeForeningen af Radiografer i Danmark?Det bliver et følelsesladet punkt – formange vil der være tale om hjerteblod.Men da der netop er tale om hjerteblod,så må man også rejse spørgsmålet omtiden ikke er inde til at give foreningensprofil et skud nyt blod.Foreningen af Radiografer i Danmark vari 1971 et naturligt valg, skønt navnet pånålen var et andet. Skønt det naturlige, erdet som om at navnet på trods af 40 årsforsøg aldrig rigtig har bundfældet sig.Samarbejdsparter udenfor foreningen kalderos ofte FDR – Foreningen af danskeradiografer. Internt ved vi, at en del medlemmerkalder os radiografforeningen ogendelig er der den nævnte tvetydighedmellem navnet på foreningen og navnetpå nålen. Og så er tiden i dag en anden.Vi har taget opfordringen op fra sidstekongres, hvor ordene var, ”prøv at få folkmed forstand på det til at se på et navneskifte.”Hovedbestyrelsen har inddrageten professionel kommunikationsvirksomhedtil at give to bud på en ny profil,såfremt 2/3 af kongressen bestemmersig for at vi skal have en sådan. Det er enenig hovedbestyrelse, der anbefaler dedelegerede, at tiden er inde nu.Der er tale om at forandre en del af foreningensidentitet. Vores værdier, voreskamp for radiografer og radiografi ogvores nærhed til medlemmerne vil altidvære intakte.Så der er god grund til for enhver at kasteet blik i kongresmaterialet – god læselyst.Charlotte GraungaardFormand, FRDSEPTEMBER 2011 | RADIOGRAFEN | 3

More magazines by this user
Similar magazines