Naturvidenskabeligt grundforløb - Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

Naturvidenskabeligt grundforløb - Rungsted Gymnasium

FØR DU BEGYNDER I GYMNASIETSimone Guri Isja Holst Larsen, 1.cIntroturen:Personligt var jeg utrolig glad for introturen, da den er et genialt kick-off, når man skal lære en storbunke nye mennesker at kende. Introturen er det perfekte sted at smide facaden og bare være sigselv, især fordi omgivelserne er nye for alle.Alle er lige startet på gymnasiet og fundamentet for de næste tre år skal bygges op, menneskerne omkringén er blevet skiftet ud, og en hel ny hverdag skal stables på benene. Introturen afprøverogså ens grænser, det er ikke alle, der er vante til teltlivet i de svenske skove, og udfordringer er dernok af. Det er fysisk hårdt, og man mærker virkelig, hvad det vil sige at være træt, men det er kunrart. Man får lov til at se folk på en helt anden måde, end man ville, hvis man sad i klasselokaletmed næsen i bøgerne. Det er også en fantastisk chance for at lære sine lærere at kende, før deskal dømme en på ens fagligheder.David Tejs Jørring 1.vDet sociale:Når man tænker på at gå i gymnasiet, så kan man nemt komme til kun at tænke påtimer, lektier og prøver og den slags, og det er det selvfølgelig også, men det ermeget mere end det. Noget af det, jeg ser som det vigtigste ved gymnasiet, er detliv, der er omkring undervisningen. Det er næsten umuligt at starte i gymnasietog ikke få en masse nye venner. Jeg kom selv fra en ret lille skole med kun tospor, og når man så kommer til at gå et sted, hvor der er syv 1.g klasser, såudvider ens vennekreds sig jo helt vildt. Selv om syv klasser til at startemed kan virke lidt uoverskueligt, hvis man ikke rigtig kender nogen, såer det ikke noget, der varer længe. Gymnasiet gør jo sit for at man skallære hinanden hurtigt at kende i starten, ved et dejligt introforløb medfest og introtur, og ja, så kan så mange unge mennesker samlet pået sted jo kun ende i fest, spas og sjov, også selv om vi måskeegentlig er der for noget så kedeligt som at lære noget.Anna Ketelsen 1dDet faglige:Her på Rungsted Gymnasium finder du med det sammeud af, at det faglige niveau er accelereret kraftigt sidenfolkeskolen. Du mærker hurtigt, at der stilles størreforventninger og krav til dig som individ og somen del af en gruppe. Med disse udfordringersørger RG for, at du om tre år ender som enalmendannet og studieforberedt student.Arbejdsformerne er også anderledes,og du oplever flere tværfaglige forløb,hvor du lærer at kombinere viden fraforskellige områder og opnå en godforståelse. Du lærer også at tilegnedig viden, vurdere den og formidleden videre. Udover dettevil du i mange fag lære atdrage nytte af IT til at forbedredine præstationer.På RungstedGymnasium vil duforhåbentlig kunneopleve alt dettesom en positivudfordring.3

More magazines by this user
Similar magazines