Spørgeskema til gennemførte 2013 (PDF) - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Spørgeskema til gennemførte 2013 (PDF) - Patientuddannelse

Aktiv med kronisk sygdomKære kursistDu har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om atudfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af ogtilfredshed med workshoppen.Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre workshoppen bedre forkommende kursister. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet.Alle oplysninger på evalueringsskemaet er fuldt anonyme og bliver behandletfortroligt. Når du har udfyldt skemaet, bedes du returnere det til koordinatoren forworkshoppen i din kommune. Hvis svarmulighederne ikke passer helt til din holdningeller situation, beder vi dig krydse af ved det svar, der passer bedst.Svarene fra dit spørgeskema vil blive brugt af din kursusarrangør. Desuden sendesbesvarelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning, som samler besvarelser fra helelandet. Du kan se resultaterne for hele landet på www.patientuddannelse.info.Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til projektkoordinator MaleneNorborg, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 21 13 90 75, e-mail: mn@sundkom.dk1


De første spørgsmål handler om dine personlige forhold1. Hvilken kommune bor du i?______________________________2. Køn:KvindeMand3. Hvilket år er du født?_________________________________4. Hvad er din ægteskabelige status? (Sæt kun 1 kryds)Gift/samlevendeFraskilt/separeretEnlig/singleEnke/enkemand5. Hvad er din etniske baggrund? (Sæt kun 1 kryds)Dansk Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken: ___________________________________________2


6. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? (Sæt kun 1 kryds)Folkeskole/mellemskole/realeksamenEFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser)HH/Studentereksamen/HFErhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.)Kort videregående uddannelse (1-2 år)Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)Lang videregående uddannelse (5 år eller der over)7. Hvad er din nuværende beskæftigelse? (Sæt kun 1 kryds)Under uddannelseI arbejdeSygemeldtFleksjobFørtidspensionistJobsøgendeFolkepensionistJobtræningEfterlønRevalideringKontanthjælpsmodtagerAnden beskæftigelse, angiv hvilken: __________________________________________________________3


8. Har du et frivilligt arbejde? (Sæt kun 1 kryds)JaNej9. Er du kommet på workshoppen, fordi du: (Sæt kun 1 kryds)Har en kronisk sygdom og kroniske smerterHar en kronisk sygdomHar kroniske smerter Er pårørende til en med kronisk sygdom/kroniske smerter - gå til spørgsmål 1310. Hvad er årsagen til dine smerter? (Sæt gerne flere krydser)Har ingen smerterSygdomOperationUlykkeMedfødt lidelseBivirkning af behandlingSlid, arbejdsskadeKendes ikkeAnden årsag4


11. Hvilken/hvilke kroniske sygdomme har du? (Sæt gerne flere krydser)Har ingen kronisk sygdomApopleksi (blodprop i hjernen)Astma/allergiKræftDiabetesFibromyalgiGigtsygdomHjertesygdomKnogleskørhedKOL/LungesygdomPsykisk lidelseRyglidelseScleroseAnden sygdom, angiv hvilken:___________________________________________________________12. Hvor længe har du haft en kronisk sygdom/kroniske smerter (Sæt kun 1 kryds)Mindre end 1 år1 til 5 år6 til 10 årMere end 10 år5


13. Jeg har tidligere deltaget på mindst et af kurserne Lær at leve med kronisk sygdom eller Lær attackle kroniske smerter (Sæt kun 1 kryds)JaNejDe næste spørgsmål handler om din vurdering af, hvad du har fået udaf workshoppen og din tilfredshed med den14. Herunder vises en række udsagn om emner og metoder fra workshoppen Aktiv med kronisksygdom. Du bedes angive i hvor høj grad, du er enig i de enkelte udsagn (Sæt kun 1 kryds vedhvert udsagn).HverkenI høj gradenig ellerI høj gradenigEniguenigUeniguenigJeg fik inspiration på workshoppen til atskabe mig en aktiv hverdag Workshoppen har givet mig mod på atvære aktiv, inden for en realistisk ramme Jeg føler, jeg kan bruge den viden, jeg fikpå workshoppen, om hvordan jeg kanskabe mig en aktiv hverdag Jeg føler, jeg kan bruge de værktøjer, jegfik på workshoppen til at skabe mig enaktiv hverdag Fortsættes næste side …6


HverkenI høj gradenig ellerI høj gradenigEniguenigUeniguenigPå workshoppen fik jeg redskaber til atvurdere, hvordan der kan tages hensyn tilmin sygdom, når jeg er aktiv Jeg kan vurdere, hvilke kompetencer,evner og færdigheder jeg har, på trods afmin sygdom og/eller funktionsnedsættelse Jeg har på workshoppen forholdt mig til,hvordan jeg kan passe på mig selv ogvære aktiv samtidig Jeg føler, jeg kan bruge metoder fraworkshoppen til at kommunikere medmine kollegaer eller samarbejdsparter ieksempelvis frivilligt arbejde Workshoppen har hjulpet mig med atafstemme forventningerne til min rolle påarbejdet eller i eksempelvis frivilligtarbejde 15. Jeg føler samlet set, at workshoppen har givet mig bedre mulighed for at være aktiv. (Sæt kun1 kryds)JaNej7


16. Herunder vises en række forskellige udsagn om workshoppens forløb. Du bedes angive i hvorhøj grad, du er enig i de enkelte udsagn (Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn)I høj gradHverken enigI høj gradenigEnigeller uenigUeniguenigJeg har tillid til de informationer oganvisninger, som jeg fik på workshoppen Instruktørerne formåede at formidle stoffetpå en forståelig måde Det var en fordel, at instruktørerne påworkshoppen selv lever med en kronisksygdom/kroniske smerter Instruktørerne var dygtige og velforberedte Indholdet i workshoppen var relevant for minsituation Svære emner og diskussioner blev håndteretgodt af instruktørerne Jeg havde en god dialog med minemedkursister på workshoppen Jeg havde en god dialog med instruktørernepå workshoppen Tiden på workshoppen var passende Det var tiden og kræfterne værd at deltage iworkshoppen Jeg vil anbefale workshoppen til andre 8


17. Hvor tilfreds har du samlet set været med workshoppen Aktiv med kronisk sygdom? (Sæt kun1 kryds)Meget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfreds18. Var du tilfreds med det tidspunkt workshoppen blev afholdt på? (Sæt kun 1 kryds)Ja. Angiv starttidspunkt: _____________________Nej. Angiv starttidspunkt: ____________________19. I hvilket tidsrum vil du helst være på workshop? (Sæt kun 1 kryds)FormiddagEftermiddagAftenDe næste spørgsmål handler om arbejdet med handleplaner20. Jeg har lagt en handleplan på workshoppen (Sæt kun 1 kryds)JaNej21. Jeg vil arbejde videre med handleplaner for at nå mit langsigtede mål. (Sæt kun 1 kryds)JaNej9


De næste spørgsmål handler om dine mål for fremtiden.22. Hvilke aktiviteter eller jobfunktioner har du ønske om at udføre i fremtiden? (Sæt kun 1 kryds)Fuldtids beskæftigelseDeltids beskæftigelseUddannelseFrivilligt arbejdeFleksjob Andet ________________________________________23. Hvor mange timer om ugen ønsker du at udføre aktiviteten eller jobbet__________________________De sidste spørgsmål handler om dine forventninger og den information, du fikforud for workshoppen.24. Var workshoppen som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud forworkshoppens start? (Sæt kun 1 kryds) Nej - gå til spørgsmål 24 Ja - gå til spørgsmål 25 Ved ikke - gå til spørgsmål 2510


25. Hvad var anderledes ved workshoppen i forhold til, hvad du havde forventet?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________26. Hvor fik du kendskab til workshoppen? (Sæt gerne flere krydser)Via en annonce i den lokale avisHos lægenHos privatpraktiserende fysioterapeut eller ergoterapeutJeg blev kontaktet af den kommunale koordinatorJeg blev kontaktet af en instruktørAnden aktørPå kommunens jobcenter (fx sagsbehandler)På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling (fx sagsbehandler)På kommunens hjemmesidePå hjemmesiden www.patientuddannelse.infoPå hjemmesiden www.sundhed.dkPå biblioteketGennem en ven/bekendtAndet sted, angiv hvor ________________________________________11


27. Har du yderligere kommentarer til workshoppen, er du velkommen til at skrive dem her:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.12

More magazines by this user
Similar magazines