Projekt for Ledige Akademikere - CA a-kasse

ca.dk

Projekt for Ledige Akademikere - CA a-kasse

Projekt for Ledige Akademikere Februar 2013 Sektion for Rekruttering og Beskæftigelsesfremme Region HovedstadenRegion HovedstadenSektion for Rekruttering og BeskæftigelsesfremmeProjekt for LedigeAkademikere


Projekt for Ledige AkademikereProjektets formål:Projektet har til formål at give ledige akademikere meden ikke-sundhedsfaglig baggrund en mulighed for atarbejde med opgaver inden for områder som kvalitetssikring,akkreditering, kommunikation, arbejdsmiljø,processtyring m.m.Igennem en seks måneders løntilskudsperiode får dukendskab til kulturen i hospitalssektoren. Du får mulighedfor at skabe dig et fagligt og kollegialt netværksamt adgang til regionens jobåbninger.Du kan deltage hvis:Du er ledig akademiker og har af dit jobcenter/Andenaktør fået tilsagn om en evt. ansættelse i offentligløntilskudsstilling.Du kan arbejde metodisk og analytisk med nye opgaveområderog du trives med komplekse problemstillinger.Hvad er målet med projektet:Målet med projektet er at give dig mulighed for joberfaringog eventuelt at finde fodfæste på arbejdsmarkedetinden for en sektor, der ikke traditionelthenvender sig til akademikere uden en sundhedsfagliguddannelse.Fakta om Region Hovedstaden:Regionen er delt op i fire hovedområder:Sundhed, Psykiatri, Handicap og Regional udvikling og Miljø.Hospitalerne er den største arbejdsplads i regionen.Læs mere om Region Hovedstaden på: www.regionh.dk2


Projekt for Ledige AkademikereProjektforløb:Du bliver ansat med løntilskud i seks måneder på et afregionens hospitaler eller centre.Forløbet indledes den 27. maj 2013 med syv dagesintroduktion fordelt over tre uger, vekslende mellem arbejdei egen afdeling, fælles introduktion til hospitalssektorenog undervisning i områder som akkrediteringog kvalitetssikring.Introduktionsforløbet afsluttes med uddannelse i regionenswebsystem.Der afholdes informationsmøde den 19. april 2013kl. 10.00-16.00Ansøgning om deltagelse i informationsmødet kan skegennem henvendelse til Akademikernes A-kasse ellerCA a-kasse, uanset hvilken A-kasse du måtte tilhøre.Ansøgningsfrist vedr. deltagelse i informationsmødeter den 2. april 2013.På informationsmødet:Vil du kunne se de aktuelle stillingsbeskrivelser og dervil blive afholdt indledende jobsamtaler. Du bedesmedbringe dit CV, gerne med foto.Du ikke er garanteret deltagelse i projektet, når du bliver tilmeldt informationsmødet.Den endelige deltagelse aftales mellem afdelingen og dig ved en ansættelsessamtale.3

More magazines by this user
Similar magazines