Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

4. E-business som vækstdriverDette afsnit præsenterer virksomhedserfaringer med at skabe vækst i e-business, somde er skitseret i hovedrapportens cases. Det diskuteres, hvordan e-businessaktiviteterskaber fundament for forretningsudvikling, som resulterer i markant vækst og udbygningaf markedsandele.4.1 Tre caseperspektiverI hovedrapporten er tre virksomhedscases beskrevet, henholdsvis Sanistål, Politiken ogFalck. Disse tre cases kredser alle om at skabe vækst med udgangspunkt i e-business.De tre virksomheder er vidt forskellige:Sanistål er en grossistvirksomheder, der leverer VVS-artikler, stålplader, håndværktøjog andre tekniske produkter.Politiken er et mediehus ejet af JP/Politikens Hus, der som et supplement til denfysiske avis udgiver onlineartikler og tilbyder e-handel via politiken.dk.Falck er en førende leverandør inden for beredskabsydelser, ambulancekørsel,rednings- og sikkerhedskurser. Ligesom virksomheden tilbyder sygekørsel, genoptræningaf patienter, samt et bredt spektrum af sundhedsordninger til offentligeog private virksomheder.E-business som strategiFælles for de tre virksomheder er vidtgående satsninger på e-business som strategi i forretningsudviklingen.Eksempelvis er Saniståls forretningsstrategi at udvikle sig til branchenstotalleverandør. Med udgangspunkt i denne forretningsstrategi tilbyder Sanistål enlang række digitale servicekoncepter, der er rettet til både industrien og byggesektoren,og som.Politikens strategi er at kommercialisere avisens stærke brand via e-handel. Derfor harPolitiken skabt en e-shop, Politiken Plus, der tilbyder avisabonnenter produkter med ensærlig fordel.For Falck er strategien at erobre markedsandele ved at sætte strøm til eksisterende rådgivningsydelser,samt supplerer disse med nye elektroniske produkter. Falck Online tilbyderrådgivning inden for sundhed, sikkerhed/beredskab og miljø i forhold til at sikre enkundevirksomhed mod brand, tyveri og andre ulykker.Forskellige e-businessløsninger til at imødekomme strategierneSaniståls e-businessaktiviteter omfatter bl.a. indkøb via webbutik, tilbud til kunder om atovertage lagerstyring online og dataintegrering til Saniståls økonomisystem ved køb hosSanistål. Saniståls e-businessaktiviteter gør det således muligt, at virksomheden gennemwebshop lettere fremstår som en totalleverandør, hvilket effektiviserer kundernes køb ogoverblik. Sanistål har siden 2004 årligt i gennemsnit fordoblet e-handlens størrelse.Hos Politiken blev der stillet store fleksibilitetskrav i forbindelse med udviklingen af dennye e-handelsløsning, Politiken Plus. Eksempelvis skarpe designmæssige krav, herunderkrav til præsentationslaget vedrørende kampagner, marketing mv. Det var vigtigt atfastholde brandet, der skal trækker kunderne ind i e-butikken.Systemet har endvidere en særlig kompleksitet, i og med at det er i stand til at håndtere,at den samme vare har to forskellige priser, alt efter om det er en abonnementskundeeller en ”almindelig” kunde, der køber produktet. Således sælges produkterne i e-9

More magazines by this user
Similar magazines