Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

5. Sammensmeltning af brancher gennem e-businessDette afsnit handler om, at e-business i stadig større grad bliver omdrejningspunkt for etopbrud i de gamle brancheopdelinger mellem industri, service og handel. E-businessfremmer en forandring af de klassiske industrivirksomheder og handelsvirksomheder tilfordel for en ny, mere fleksibel virksomhedskonstruktion.Det gælder for de tre virksomheder, som er inkluderet i dette afsnit – Solar, Lemvigh-Müller og Axel Ketner – at de i stadigt større omfang sætter kunden i centrum for al strategiudvikling,hvilket styrker de kunderelaterede løsninger og den teknologi, der kan sikredette. Dette betyder, at virksomhederne på tværs af sektorer opbygger samme kompetencertil håndtering af e-business. Kompetencerne skal sikre, at virksomhederne kanhåndtere betydelige produktdata samt sikre rådgivning og services i tillæg til det digitalesalg og distribution.Både funktionalitet og services i e-businessaktiviteter bliver dermed forventeligt prægetaf samme innovative tankegang i virksomhederne. For virksomhederne gælder, at kunderneskal betjenes af en række forskellige afdelinger og medarbejdere: Både sælgere,tekniske eksperter og udviklere. Dette betyder, at den klassiske opdeling mellem marketing,salg og udvikling tillige udviskes i den enkelte virksomhed.Den intelligente virksomhed mestrer, at flere afdelinger ud over salg har kontakt til kundensafdelinger.5.1 Tre caseperspektiverAlle tre casevirksomheder i dette afsnit er grossistvirksomheder:Solar er en førende tekniske grossister inden for el-, VVS- og ventilation og tekniskeløsninger. Solar Danmark er et datterselskab i Solar koncernen med centrallageri Vejen og dag til dag-levering overalt i Danmark. Virksomhedens forretningsområderer el-installation, VVS, ventilation, industri, offshore & marine, energi &infrastruktur, sikring, belysning, kabler og kommunikation.Lemvigh-Müller er Danmarks største stål- og teknikgrossist med fire primæreforretningsområder: Stål og metal, el-teknik, VVT (værktøj og teknik) og VVS, ogdækker en væsentlig del af de produktbehov, som findes inden for dansk industri,byggeri, håndværk og teknisk installation.Alex Ketner (herefter Ketner) er en kombineret grossistvirksomhed og serviceværksted,der foruden den klassiske grossistvirksomhed råder over egne værksteder.Forretningsområderne dækker bl.a. auto-el, diesel, indsprøjtningssystemer,turboer, fartskrivere, og professionelt lys- og lydudstyr. Hertil kommerværksteder og værkstedsindretning.Hovedrapporten indeholder de tre fulde cases.Blik for kunder i e-businessAll tre virksomheder har vendt deres blik mod enten kunder eller leverandører – ellerbegge dele – i udviklingen af deres e-businessaktiviteter. Eksempelvis søger Solar med etøget fokus på kundernes behov at stille skarpt på, hvordan virksomheden kan tilbydemerservice til kunderne. Solar ønsker på denne måde at opnå en udvidet traditionel rollesom grossist, der tillige kombineres med en rolle som partner for kunderne. En sådanpartnerrolle muliggør, at kunderne procesoptimerer egne processer frem for alene at købevarer gennem grossistvirksomheden.13

More magazines by this user
Similar magazines