Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

It har muliggjort, at Lemvigh-Müller er blevet en logistik- og kompetencepartner for kunderne.Med Lemvigh-Müllers e-businessprodukter er værdikæden effektiviseret i samarbejdemed kunderne og slutbrugerne – idet de anvendte it-værktøjer tilstræber at gøreprocessen så enkel, brugervenlig og hurtig for kunderne som muligt.Lemvigh-Müllers e-businesssystemer kan umiddelbart integreres med stort set alle administrativesystemer, således at kundevirksomhederne uden besvær kan importere ogeksportere alle gængse dataformater. Dette medvirker til en mere effektiv og rationelforretning hos kunden, hvor arbejds- og forretningsgange i relation til indkøb, varehåndteringog administration rationaliseres.For Ketner har satsningen på e-handel bl.a. krævet efteruddannelse af sælgere. Eksempelvishar de fire produktansvarlige sælgere gennemgået et uddannelsesprogram om e-business. Øvrige sælgere er ligeledes løbende under efteruddannelse med henblik på atsikre, at sælgerne anvender e-handelsløsningen aktivt i deres salg og dialog med kunderne.E-business skaber forandringerE-business og forandringer hænger uløseligt sammen. Eksempelvis har Lemvigh-Mülleroplevet en positiv sammenhæng mellem satsning på e-businessaktiviteter og virksomhedensoverskud. Dette er blandt andet muliggjort gennem en stigning i e-handlen, somsåledes udgør en stadig stigende del af virksomhedens omsætning. I 2008 udgør e-businessandelen omkring 22 % af den samlede omsætning i Lemvigh-Müller, hvilket eren markant udvikling i forhold til 1995, hvor andelen var på ca. 4 %.For Solar har e-business skabt innovation. Solar er således en virksomhed, som udnyttermulighederne i e-business til at procesinnovere egen produktportefølje til gavn for såvelkunder som slutbrugere. Innovationen er kundedreven og har en høj grad af kompetenceudviklingfor kunderne indbygget i sig. Som basis for Solars e-businessstrategi liggeren udvikling af Solars selvforståelse fra at være en stor klassisk grossistvirksomhed til attræde i karakter som en teknisk grossist med stor fokus på World Wide Web. Dette erblandt andet sket gennem webshoppen, kombineret med at Solar har over 100 teknikereansat, herunder mange salgsingeniører med en teknisk baggrund, samt en række faguddannedeteknikere på domicilet i Vejen. Solars e-businessstrategi sikrer, at service oghandel smelter sammen, og fremtidssikrer såvel virksomheden selv som kunderne.Ketner har oplevet en tættere kontakt til kunderne. Aktuelt udgør e-handlen hos Ketnermellem 8-9 mio. kroner årligt. Målet er mindst at fordoble denne andel i løbet af få år.Erfaringen er, at når kunderne bruger e-handelsløsningen, så bringes kunderne tætteretil Ketner. Kunderne bruger de råd, som formidles gennem e-handelsløsningen.5.2 Sammensmeltning af strukturer og funktionerDen klassiske opdeling mellem industri-, handels- og servicevirksomheder har eksisteretlænge, og i løbet af den tid har betegnelserne været et retvisende billede for, hvordanvirksomhederne agerer væsensforskelligt i den enkelte sektor.Sådan forholder det sig ikke længere. Virksomhederne fokuserer på kunden, som er merekræsen og krævende end tidligere. Der er fra både virksomhedskundernes og forbrugerensside støt stigende forventninger til den enkelte virksomheds udbud af såvel produktersom services. Her er der ikke kun tale om slutbrugeren – også andre steder iværdikæden har ”magtforholdet” i relationen mellem kunden og leverandøren flyttet sig,således at det nu er kunden, der har magten.Den ovenstående tendens bevæger sig for hurtigt til, at virksomhederne fokuserer påudviklingen af egne kompetencer, da det ikke længere udelukkende er et spørgsmål om,15

More magazines by this user
Similar magazines