Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

hvilket produkt man sælger, men i højere grad hvordan det bliver solgt. Netop på detsidstnævnte område tilbyder e-business virksomhederne en helt ny konkurrencedimension.Der er tale om et ganske anderledes syn på, hvordan man kan servicere kunden, ogmed implementeringen af e-business får virksomheder endnu et parameter, hvorpå dekan profilere sig og differentiere sig fra konkurrenterne gennem e-handel, rådgivning ogøvrige services. 3Ligesom e-business udvisker opdelingen mellem sektorer og brancher, har e-businessogså en tilsvarende effekt på afdelinger inden for en given virksomhed. Ved implementeringenaf eksempelvis et ERP-system bliver flere afdelingsfunktioner smeltet sammen,idet de alle flyttes ind i og styres gennem selve it-systemet.3King (1999)16

More magazines by this user
Similar magazines