Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

supportprocessen er et godt eksempel på, at systemet gør en forskel for forretningen –og kunderne.I det hele taget søger SimCorp at have et kundefokus med systemet. Via den rapportering,som systemet lagrer, er det muligt at spore alle handlinger knyttet til udviklingsarbejdeti virksomheden. Det skaber et fuldstændigt overblik og giver dermed processen enstor grad af forudsigelighed. På baggrund af baseline er det muligt for virksomheden atmelde tilbage på særlig efterspurgte funktionaliteter blandt kunderne og komme med enpræcis udmelding på, hvornår det er færdigt og klar til levering.6.2 E-business som core business – en perspektiveringVore caseinterview understreger, at en succesfuld forandring kræver et multikompetentteam med direkte involvering af topledelsen. Især det sidstnævnte skal her understregessom værende en afgørende faktor for, at implementeringen kan gennemføres – uden tilstrækkeligstøtte og direkte deltagelse i processen fra topledelsens side, kan e-businessaldrig blive til virksomhedens core business.Selvom der skal tænkes i radikale baner ved implementeringen af e-business, betyderdet ikke nødvendigvis, at alle de gamle principper og værdier skal erstattes. Tværtimodkan de i mange tilfælde bidrage til, at virksomheden med erfaring vil have det nemmereved at overkomme forandringen, mens nystartede firmaer, som kaster sig ud i verdenenaf e-business, har lettere ved at fejle. 7Det kan således konkluderes, at virksomheder i Danmark såvel som internationalt hardokumenteret til fulde, at e-business er core business. Samtidigt skal virksomhedernesledelse være opmærksom på de faldgruber og udfordringer, som foreligger ved processen,og i høj grad bakke op omkring den ved at trække på hidtidige erfaringer og styrker.7Jackson & Harris (2002), p. 1420

More magazines by this user
Similar magazines