Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

7. E-business med fokus på kundeinteraktionDette afsnit går på tværs af de tidligere afsnit, idet der fokuseres på den øgede kundecentreringgennem onlineaktiviteter – et perspektiv der er blik for blandt alle undersøgelsensvirksomheder.Der tages udgangspunkt i Figur 7.1 nedenfor, som beskriver e-businesstilgangen baseretpå informationsteknologi. Her henvender kunden sig til virksomheden for at få informationeromkring denne og de services, der tilbydes. Der skabes imidlertid ingen aktiv dialogbaseretinteraktion, idet e-businessløsningen i dette tilfælde er opbygget på en måde,hvor virksomheden forholder sig relativt passivt.Informationsteknologi defineres i denne rapport som en ideologi inden for e-business,hvor det er kundernes opgave at opsøge informationer og finde de relevante oplysningerpå baggrund af den informationsmængde, som er tilgængelige online.Figur 7.1 E-business baseret på informationsteknologiDen traditionelle informationsteknologiske løsning har således ofte den svaghed, at mulighedernekan virke uoverskuelige for kunden. Derfor skal virksomhederne forsøge atforbedre oplevelsen ved i højere grad at fokusere på en udvikling af informationsteknologien,kaldet interaktionsteknologien. Interaktionsteknologien handler om at designe rumfor interaktion mellem aktørerne; en interaktion, der understøttes af et rigt landskab afdigitale teknologier.21

More magazines by this user
Similar magazines