Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

Figur 8.1 E-business versioner og deres indbyrdes forholdUd fra figuren kan især to tendenser i overgangen fra 1.0 til 2.0 fremhæves: bedre samarbejdeog bredere fokus. Inden for det første område har vores casevirksomheder demonstreretsamarbejde på forskellige e-business områder, og det går derfor i den rigtigeretning.Der er få eksempler nationalt til at sikre den slags relationer, som P&G og UPS har medhenholdsvis HP og Toshiba. Interaktionsteknologien er vejen frem for de virksomheder,som ønsker et endnu bedre samarbejde med sine kunder og leverandører. For at få etbredere fokus skal virksomhederne fremme den kreative tankegang. Da e-business stadiger forholdsvis nyt, er det en udfordring at tænke anderledes tanker inden for det, dader er mange uudforskede områder. Det er dog nødvendigt at gøre plads til gode idéer,da det, som vist i de to globale cases, kan føre til bl.a. nye kunder og kompetenceudvikling.Spørgsmålstegnene i figuren antyder, at der fortsat er tale om en udvikling inden for version2.0, og der kan således kun gisnes om, hvilke nye spændende tiltag, der bliver opfundetfor yderligere at optimere anvendelsen af e-business i praksis. Én ting omkring e-business er dog sikker: Både for virksomheder med en inkarneret it-tankegang og fordem, som endnu ikke er begyndt at benytte sig af e-business, er der stadig rigtig megetnytte at hente.27

More magazines by this user
Similar magazines