Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

1. ForordDI ITEK og DI Handel ønsker med dette sammendrag at opsummere hovedpointerne afrapporten ”Den intelligente virksomhed” og dermed skabe yderligere debat om virksomhedernesforretningsudvikling gennem udvikling og anvendelse af it. Midt i en finanskriseog truslen om global recession understreger rapporten, at der er masser af uudnyttedepotentialer i anvendelsen af it i danske virksomheders e-business.E-business kan fortsat spille rollen som en markant drivkraft for forretningsudvikling ogdermed bidrage til at skabe en positiv bundlinje. Den virksomhed, som mestrer dette, erden it-baserede intelligente virksomhed, som vil overleve i konkurrencen. Vi har derfor iårets rapport valgt at fokusere på, hvordan it bidrager til at skabe grundlaget for fremtidensintelligente, kundeorienterede virksomhed.Rapporten understreger samtidig, at e-business fører til rationalisering, samt at den konkurrencedygtigee-businessløsning skaber en gunstig situation for de virksomheder, derdifferentierer sig fra konkurrenterne.Fokus i rapporten er en bred anvendelse af it i alle dele af forretningen, som tilsammenunderstøtter e-business. E-business har omfattende gennemslagskraft i virksomheder,idet e-business indbefatter anvendelse af netværksteknologi i stort set alle arbejdsprocesser:Både internt i virksomheden og eksternt mellem virksomheden og kunden.Det fremgår af rapportens analyser, at anvendelse af it i de kunderettede aktiviteter bådestyrker overskud, og frem for alt har sikret vækst i virksomheder gennem øget e-handel – og har sikret øgede markedsandele. Dette illustreres gennem konkrete cases ogunderstreger dermed den store betydning af it for virksomheders økonomiske udvikling.God læselyst!DI ITEKDI Handel5

More magazines by this user
Similar magazines