Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Den intelligente virksomhed (pdf) - DI Handel

Samlet set bliver kundeoplevelsen ved brugen af e-business forbedret, idet kunden opleveret højere serviceniveau end normalt. Dette kan resultere i både mere loyale og nyekunder, og det fører naturligvis til en øget omsætning og dermed en bedre resultat påvirksomhedens bundlinje.Interne funktionerEn række interne funktioner bliver forbedret, når en virksomhed vælger at benytte sig afe-business, herunder eksempelvis ERP-systemer. Informationens bevægelse på tværs afafdelinger bliver i høj grad automatiseret, og dermed undgås flere situationer med misforståelserog manglende oplysninger. Produktionsplanlægningen bliver optimeret, idetder skabes overblik over ledig kapacitet, som kan allokeres til projekter for at undgå stilstandsomkostninger.Det bliver ligeledes nemmere at styre lageret, da man kan holdeøje med de løbende bevægelser og forecaste behov.Ud over de direkte fordele for de interne funktioner ved implementeringen af e-business,skaber virksomheden også nogle mindre synlige kompetencer. Således har e-business enpositiv effekt på virksomhedens innovationsevne, udviklingen af produktportefølje ogserviceniveauet.OpsamlingPå baggrund af de ovenstående afsnit kan e-business’ mulighed for at skabe overskudsammenfattes som anført i Figur 3.2. Af figuren fremgår de områder, hvor e-business er istand til at fremme udviklingen og skabe positive resultater. Vores casestudier underbyggeri høj grad mange af de illustrerede områder.Figur 3.2 Konkrete områder for værditilførsel ved e-businessInnovationOverblikEffektivitetVærdiPlanlægningInformationSynergiLoyalitet8

More magazines by this user
Similar magazines