Arnt Louws oplæg (pdf - 0,7 MB)

hl.dk

Arnt Louws oplæg (pdf - 0,7 MB)

Eud-elevernes perspektivpå god undervisningKvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMUFællessalen på Christiansborg31. Maj 2012Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk)Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aarhus Universitet


Hvad er opgaven?We cannot make judgments about quality of educationif we are not clear about what we are actually expecting from it(Biesta 2010, p. 74).2


Valget af eud – nogle interessante tal65 % af eud-eleverne har valgt deres uddannelse fordi de ermotiverede for den59 % fordi de kan lave det, de er bedst til.2 ud af 3 elever på grundforløbet er ikke i tvivl om at, enerhvervsuddannelse er det rette for dem.For halvdelen af eleverne er det vigtigt, at de kan bruge deresuddannelse til at læse videre bagefter.(Louw et al. 2011; Katznelson & Brown 2011)


Fokus for undersøgelsen: læring ogundervisning på eudEud-elevErhvervsfaglighedLærer


Samfundsmæssige /uddannelsespolitiske niveauDet institutionelleniveau / skolelogikEud-elevErhvervsfaglighedLærer


Tese 1”Den største enkelfaktor af betydning for kvalitet iuddannelse fra elevernes perspektiv, er læreren”Klaus (lærer) står og underviser i ca. 45 minutter ved en af bænkene, blandt andet i atstemme rigtigt ud til hjørnerne til en vinduesramme. Klaus gør det hele og viserhvordan man gør de forskellige ting.Samtale med en elev efterfølgende:Int.: Får du noget ud af, at stå og se på at Klaus gør det hele?Elev: Ja, meget. Jeg ser hvordan man skal gøre de forskellige ting og lurer ham af.6


[Michael (lærer) går rundt og hjælper og der er en del elever, der hiver i ham. BådeKim og jeg venter på at få hjælp, men der er hele tiden elever, der råber højere og ermere ’på’ Michael, og trænger sig ind foran i køen. Det bliver frokostpause og Michaelnår ikke at komme over til os].Thais (tømrerelev): ”Der er meget spildtid, hvor man venter på lærerne. Der er mangeaf de unge, der bliver tabt på den konto”.7


Tese 2:”Udvikling af kvalitet i uddannelsen starter medlærernes faglige og didaktiske kompetencer i skolenspraktiske hverdag”Der står 4 tagkonstruktioner som Martin (lærer) tager udgangspunkt i (rammer). Undervejsinddrager han forskellige elever med forskellige konkrete faglige spørgsmål (vurdering). Noglegange baseret på oplysninger han lige har givet, andre gange baseret på den øvrigegrundforløbsundervisning (elevernes deltagerforudsætninger). Undervejs supplerer Martin medanekdoter fra hans eget tømrer-erhvervsliv, økonomiske konsekvensberegninger og akkordsatserfor tømrerarbejde som virker til at gøre det hele levende og relevant og giver en form forsammenhæng med det eleverne går og laver, både i værkstedet og i AutoCAD (mål).Da timen er slut er der flere af eleverne, der kommer hen til Martin for at stille supplerendespørgsmål.8


Karin (lærer): ”Er der nogen af jer, der har smagt skovsyre? De smagersyrefyldte og det er den syrefornemmelse, de gerne vil have frem i vinen”.Karin fortæller anekdoter om Alsace vinen og området. Hun er utroligvidende om vine, området, historien, hvor man køber vinen osv.Karin: ”Når I nu får den ud vil jeg gerne have I begynder at vurdererfarven. Prøv at kigge på om den bliver mørk i farven eller hvad der skermed farven. Lad os smage på den. Det vil sige: Ind i munden. Luft ind.Gurgle og spyt ud. Det er vinsmagning det her, ikke beskæftigelsesterapi”.9


Tese 3”Du lærer af dine succes’er – ikke dine fiaskoer”Michael (lærer) tager fat på de to stykker træ Magnus (elev) er kommet med og forklarer ogviser på træet. Magnus sidder og følger meget intenst med i forklaringen med den ene håndpå panden. Han er ikke helt med og Michael forklarer igen. Magnus virker megetinteresseret og fokuseret. Til sidst er han med og skal til at gå for at gå videre med opgaven:Michael: ”Kom lige inden du går i gang med det næste. Der er noget, jeg skal vise dig,inden du skal i gang med det”.Magnus: ”Ok”.Går med træet – tydeligt tilfreds og ivrig efter at komme videre10


Michael [lærer] giver os en lang forklaring. Jeg forsøger at huske det hele, men jegkan høre på Jens [elev], at det er for mange informationer på en gang. Han serikke ud som om han er helt med. Da vi skal i gang kommer han over til mig oghører, om jeg kunne huske, hvad det var vi skulle.11


Tese 4”Kvalitet i uddannelsen kræver refleksive kompetencer iforhold til egen praksis”Når eleverne skal lave fritidshus så forsøger Niels (lærer) at sammensætte et holdaf 4-5 elever, der ikke normalt arbejder sammen. Han blander dem med vilje og tilden dygtigste elev siger han fx: ”jeg ved godt at det nok bliver dig, der skal trækkelæsset her, men det er fordi jeg ved, du kan klare det”.Niels: ”Mange gange så vil jeg hellere have, at de tager bedre tid til det og får etordentligt produkt ud af det. Det er jo her, de kan gøre fejlene og lære af dem. Deter der ikke tid til når de er ude hos mester”.12


Karsten: ”På grundforløbet gik vi i 4 måneder og lavede tapsamlinger, og så ligepludselig skulle vi bygge en hytte. Der var jo mange ting der, vi ikke vidste hvordan mangjorde. Isolering, lægge tag osv. Jeg fatter heller ikke, at vi ikke samarbejder medelektrikerne, når vi laver de her hytter, så kunne de lægge el ind undervejs, så detligesom var der. Hytterne bliver jo solgt, og kunden skal jo så selv til at bore huller ogsådan noget for at trække ledninger. Man kunne jo bare lave sådan et campingstik påydersiden. Så ville vi jo også lære at arbejde sammen med andre fag, ligesom på enrigtig arbejdsplads”.(Interview, elev på tømrergrundforløbet)13


Tese 5”God undervisning er afhængig af goderammebetingelser i skolen”Niels (lærer): ”Jeg har lige fået at vide, at jeg har fået 6 nye elever. Jeg fik først at videat det var 3. Så er det sku også svært at planlægge noget”.NCE-rapport 2009:”Lærerne efterlyser ledelsesmæssigt opbakning til at prioritere det pædagogiskeindhold frem for fokus på administration og økonomi”14


- Og blive værdsat som lærer…15


Tese 6”God undervisning kan ikke fastlægges én gang for alle– eller for alle på en gang!”Niels (lærer): ”Selvom de har spurgt om det samme 20 gange så tager vi det bare engang til. Der foregår rigtig meget oppe i hovedet på dem, så det er ikke altid de får hørtefter. Der er nogle af de lidt ældre lærere, hvor eleverne er nervøse for at spørge dem,og det er jo ikke et særligt godt udgangspunkt for at lære noget!”.16


”Jeg kan godt lide, når de viser det for en. Men kommer der et fagudtryk, så står du ogtænker lidt: 'hvad var det? - og så hørte du ikke resten. Når de viser det og samtidigbruger fagudtryk og viser, hvad fagudtrykket er, føler jeg, det er lidt bedre”.”Det er total spild af min tid. Jeg har bil, og vil langt hellere bruge min tid påuddannelse og arbejde. Jeg har ikke behov for at dyrke idræt i skoletiden for atforbedre min koncentrationsevne Jeg vil bare tænke på alt det andet jeg ku’ lave i stedetfor”(Grønborg 2011, p. 57).17


Fokus på Regelmæssig relevant pædagogisk og faglig efter- og videreuddannelse Forpligtende teamsamarbejde – faglig og tværfagligt. Ledelsesmæssig opbakning til at lærerne kan fokusere på pædagogisk indhold fremfor administration og økonomi m.m. Relevans og mening for elevernes perspektiv


LitteraturBiesta, Gert (2010): ”Good education in an Age of Measurement. Ethics. Politics. Democracy”. ParadigmPublishers. Boulder. London.Dale, Erling Lars (1999): ”Kundskab, rationalitet og didaktik”. I: Dale, Erling Lars (red.): ”Pædagogiskfilosofi”. Klim.Grønborg, Louise (2011): ”Fastholdelse gennem idræt og sundhed”. I: Christian Helms Jørgensen (red.):”Frafald i erhvervsuddannelserne”. Roskilde Universitetsforlag, 2011.Meyer, Hilbert (2006): “Kendetegn på god undervisning. Empiriske belæg og didaktiske forslag”. I: Andersen,Peter (red.): ”God undervisning”. Unge Pædagoger.NCE (2009): ”Fastholdelse og rekruttering af erhvervsskolelærere - med særligt fokus på de tekniske skoler”.Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen MetropolSchön, Donald (1987): ”Udvikling af ekspertise gennem refleksion-i-handling”. I: Illeris, Knud: ”Tekster omlæring”. Roskilde Universitetsforlag, 2000.19

More magazines by this user
Similar magazines