Bestyrelsens og direktionens - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Bestyrelsens og direktionens - IBC Euroforum

T a l e r l i s t e :O r d s t y r e r : Director Hans Henrik Munch-Jensen, PROSPECTProfessor, dr. jur.Jan Schans ChristensenKøbenhavns UniversitetPartner, advokat, dr. jur.Thorbjørn SofsrudAdvokatfirmaet Poul Schmith/KammeradvokatenKonsulentClaus CollianderEgon Zehnder InternationalPartner, advokatN. E. NielsenBech-BruunCFOHans Henrik Chrois ChristensenExiqon A/SManaging PartnerOscar MosgaardFIH PARTNERS A/SRåvarestrategJacob Vinding JensenJyske Bank A/S Jyske MarketsPartner, LLMCaroline PontoppidanKromann ReumertSenior Vice PresidentErik Bruun HansenNasdaq OMXStatsautoriseret revisor, partnerFinn L. MeyerKPMGSeniorrådgiverUffe VindPROSPECTHead of External RelationsElisabeth GedayColoplast A/SM å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n :Bestyrelsesmedlemmer, adm. direktører / CEO, finansdirektører / CFO,økonomidirektører, advokater, revisorer samt andre med interesse i og ansvarfor bestyrelses- og direktionsarbejde.


F r e m t i d e n s u d f o r d r i n g e rf o r b e s t y r e l s e n o g d i r e k t i o n e nEfter en lang årrække med gyldne tider for dansk erhvervsliv er nedgangstidernu blevet en realitet med stigende olie- og råvarepriser, faldende dollarkurs,stigende inflation, faldende boligpriser og kreditkrise – og det er sandsynligt, atvi fremover vil se et skift i fokus fra vækst til drift.Konferencen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og topledelsen i danskevirksomheder og sætter fokus på de højaktuelle emner, der er på agendaen p.t.for at navigere virksomhederne igennem farefyldte farvande.Som deltager på konferencen vil du:• Blive klædt på til at tackle de nye europæiske Sarbanes-Oxley direktiver• Få indblik i Public Affairs arbejdet, og hvorfor det vinder frem i Danmark• Høre forklaringsparametre på, hvad det er, der sker på råvaremarkedet, oghvordan råvarernes prisudvikling indbyrdes påvirker hinanden• Høre om praktiske erfaringer med børsnotering af en virksomhed – hvad skalman være ekstra opmærksom på i processen?• Få indsigt i, hvordan din virksomhed kan gøre sig attraktiv over for kapitalfonde,og hvordan I får det maksimale ud af en henvendelse fra en kapitalfond• Høre om praktiske erfaringer med revisionskomitéer• Høre om nye tendenser inden for bestyrelsesarbejde og få ridset op, hvad derer bestyrelsens, og hvad der er direktionens opgaver og ansvar• Få indblik i, hvordan den optimale bestyrelse sammensættes• Få inspiration til et gnidningsfrit samarbejde mellem bestyrelse og direktion.Kort sagt kommer konferencen omkring langt de fleste af de emner, der optagerbestyrelsen og direktionen, og som er oppe i tiden netop nu.Jeg glæder til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par inspirerendekonferencedage.Med venlig hilsenMargit Frøjk LindProjektlederIBC Euroforum


Dag 1T i r s d a g d e n 1 8 . n o v e m b e r 2 0 0 8B e s t y r e l s e n s o g d i r e k t i o n e n so p g a v e r o g a n s v a r08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermaterialeKaffe/te og morgenbrød09.00 Åbning af konferencenProjektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum09.05 Introduktion ved ordstyrerenDirector Hans Henrik Munch-Jensen, PROSPECTBestyrelsens rolle, sammensætning og samarbejde med direktionen09.10 Bestyrelsens rolle – ledelse og kontrol• Hvorledes vil den nye selskabsreform påvirke bestyrelsens opgaver og ansvar?• Seneste nyt fra Nørby Komitéen• Den professionelle bestyrelse – Hvordan bør bestyrelser forholde sig til deskærpede krav og den øgede kompleksitet i bestyrelsesarbejdet?• Hvordan og i hvilke situationer bør bestyrelsen uafhængigt af direktionen haveadgang til information fra selskabet og dets rådgivere?• Bestyrelseskomitéer• Nye tiltag fra EUProfessor, dr. jur. Jan Schans Christensen, Københavns Universitet10.10 Pause med kaffe/te og frugt


Dag 1T i r s d a g d e n 1 8 . n o v e m b e r 2 0 0 8B e s t y r e l s e n s o g d i r e k t i o n e n so p g a v e r o g a n s v a r10.25 Bestyrelsens pligter og ansvar• Hvilke pligter har bestyrelsen henholdsvis direktionen?• Hvornår ifalder bestyrelsen erstatningsansvar?• Hvilke interesser skal bestyrelsen varetage?• Hvilke krav stilles til bestyrelsens informationsgrundlag?• Hvilke krav stilles til bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer?• Er bestyrelsen ansvarlig for forretningsmæssige fejlskøn?• Gælder der forskellige regler for forskellige bestyrelsesmedlemmer?Advokat, dr. jur. Thorbjørn Sofsrud, Partner i Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten11.10 Pause med kaffe/te11.25 Sammensætningen af bestyrelsen• Hvilke trends ser vi med henblik på bestyrelsesmedlemmers alder og erfaringer?• Hvilke krav er der til sammensætningen af bestyrelsen?• Hvordan sikrer man en optimal bestyrelsessammensætning?• Hvilke kompetencer skal en bestyrelse indeholde?• Bestyrelser og ”diversity” – hvornår er det vigtigt?• Hør om internationale trends• Aflønning af bestyrelse og direktion – hvad indeholder en konkurrencedygtiglønpakke p.t.?Konsulent Claus Colliander, Egon Zehnder International12.15 Frokost13.15 Bestyrelsens og direktionens samarbejde og udfordringer• Hvad er udfordringerne og forventningerne til samarbejdet i 2009?• Hvordan skabes forståelse mellem bestyrelse og direktion?• Under hvilke rammer opnås det bedste samarbejde?• Hvordan sikres det, at bestyrelsen får den fornødne information i de rette mængderog på det rette tidspunkt?• Hvordan effektiviseres samarbejdet?• Værdiskabende bestyrelsesarbejde• Komitéer – fordele og ulemper• Ejerstrukturens indflydelse på samarbejdet• Balancegangen for direktionen i at have bestyrelsen som sparringspartner og chef• Generationsskifte i bestyrelserne – hvordan påvirker det dynamikken?Advokat N. E. Nielsen, Partner i Bech-BruunBestyrelsesformand for: Amagerbanken Aktieselskab, Ambu A/S, Charles ChristensenHolding A/S, Cimber Air Holding A/S, Dampskibselskabet TORM A/S,Danica-Elektronik A/S m.fl.


E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n ?Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


Dag 2O n s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 8B e s t y r e l s e n s o g d i r e k t i o n e n so p g a v e r o g a n s v a r12.00 FrokostRevisionsudvalg13.00 Etablering af revisionsudvalg• Hvordan etablerer man et revisionsudvalg?• Hvad er de typiske opgaver?• Hvilke kompetencer skal revisionsudvalget have?• Hvilken betydning får revisionsudvalg for bestyrelsens arbejde?Statsautoriseret revisor, partner Finn L. Meyer, KPMG13.50 Pause med kaffe/tePublic Affairs og krisestyring14.05 Virksomhedens mareridt – i kløerne på pressen og politikerne på én gang• Public Affairs vinder frem i Danmark – hvad er det og hvorfor?• Public Affairs – en anden form for krisestyring• CASE: Da den globale koncern med danske rødder, G4S, stiftede bekendtskabmed cocktailen Ekstra Bladet og ChristiansborgSeniorrådgiver Uffe Vind, PROSPECT14.55 Pause med kaffe/te frugt og kage15.10 Public Affairs hos Coloplast• Hvorfor arbejder Coloplast med Public Affairs?C A S E• Hvordan arbejder man med Public Affairs i en global virksomhed som Coloplast,hvor rammerne for virksomhedens virke besluttes i et utal af forskellige politiskefora (fra det danske Folketing, de italienske regioner til amerikanske Federal DrugAgency og den Europæiske Union)?• Hør cases fra ColoplastHead of External Relations Elisabeth Geday, Coloplast A/S15.55 Opsummering af konferencen ved ordstyreren16.00 Konferencen slutter

More magazines by this user
Similar magazines