God scienceundervisning?

atv.dk

God scienceundervisning?

Hvad er godscience-undervisning?En udfordringMads Joakim SørensenLærerHeibergskolenOle GoldbechLektor/videncenterkonsulentProfessionshøjskolen UCC


Udfordringen i skolensnaturfagsundervisning:1.2.3.4.5.6.Natur/teknik 30 timerNatur/teknik 30 timerNatur/teknik 60 timerNatur/teknik 60 timerNatur/teknik 60 timerNatur/teknik 60 timer7.8.9.Biologi 60 timerBiologi 60 timerBiologi 30 timerFysik/kemi 60 timerFysik/kemi 60 timerFysik/kemi 90 timerGeografi 30 timerGeografi 60 timerGeografi 30 timer


Prøv at stille følgende spørgsmål på etHvem er• naturfagslærer?• Natur/tekniklærer?• Fysik/kemilærer?• Biologilærer?• Geografilærer?lærerværelse:Manglende identitet som naturfagslærerNaturfagene fylder langt mindre i læreres, forældres ogelevers bevidsthed end fx dansk og matematik


Hvad er godscience-undervisning?- Hvor skulle jeg vide det fra?


Undervisningsplan -8. klasse ”Naturfag”4/5 - I haven (9.00-12.30)Aktiviteter:• Opmåling og klargøring af jordstykker• Udtage jordprøver til senere analyse af næringsstoffer• Vurdere jordens næringsindhold gennem regnormeopgravning• Så kornsorter• Opsætning af traditionel og digital vejrstation


MålsætningenFagligheden• Biologi: Kategorisring af græsarter, frøspiring (frøhvile, kimmm.), næringsstoffer (ioner).• Geografi: lufttryk, temperatur, luftfugtighed, nedbør, vind• Fysik-kemi: Ioner (næringsstoffer), lufttryk• Andre fag: MålestoksforholdOpfølgning• I ”naturfagsundervisningen” på skolen d. 5/5 (11.55-13.25)


Udfordringen som”sciencelærer”• Tværfaglig faglighed• Faglig sparring• Det gode lærerliv


”Science” faglighed• Stort pensum• Anden didaktik


• Naturfaglig kulturFaglig sparring• Opfølgning af fagpersoner


Det gode lærerliv• Få klasser, mange lektioner• Skemaudfordringen


Måske kunne det se såledesud?1.Natur/teknik 30 timer2.Natur/teknik 30 timer3.Natur/teknik 60 timer4.Natur/teknik 60 timer5.6.Natur/teknik 60 timerNatur/teknik 60 timer7.Biologi 60 timerFysik/kemi 60 timerGeografi 30 timer8.Biologi 60 timerFysik/kemi 60 timerGeografi 60 timer9.Biologi 30 timerFysik/kemi 90 timerGeografi 30 timer


Eller gennemføreintegrationen?1. Naturfag 30 timer2.3. Naturfag 60 timer4.5.6.7. 150 timer8. 180 timer9. 150 timer


Udfordringen forlæreruddannelsenHvisvi ønsker større sammenhæng og fleksibilitet i skolensnaturfagsundervisningSåmå læreruddannelsen i de naturfaglige linjefag væreeksempler på dette


Mere udviklingsorientering ilæreruddannelsenLæreruddannelsen skal være mere i samspil medprofessionenDerfor skal underviserne på uddannelsen være langtmere udviklingsorienterede i samarbejde med skoler ogkommuner


EksempelPartnerskab om praktikGennemført som et pilotprojekt mellem Blaagaard/KDASog Gladsaxe og Ballerup kommune• Praktikkursus for deltagende lærere• Studerende i praktik i faget natur/teknik• Didaktiske mødesteder for studerende, praktiklærere ogundervisere i læreruddannelsen


Systematisering af fortsatkompetenceudviklingDe studerende bør følges tæt i deres første år som lærere- vende tilbage på uddannelsen- undervisere i læreruddannelsen som vejledere på skolenKrav om fortsat efteruddannelse

More magazines by this user
Similar magazines