Social og Beskæftigelse (pdf 70 KB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Social og Beskæftigelse (pdf 70 KB) - Aarhus.dk

MålAarhus Kommune ønsker at vide, om voksne med handicaper tilfredse med Socialforvaltningens indsatser, og om indsatsenbidrager til, at de får det bedre.Derfor skal brugertilfredshedsundersøgelser vedr. botilbud i2012 vise, atminimum 84 pct. generelt er tilfredse med indsatsen,at minimum 80 pct. har en oplevelse af positiv udvikling,ogat minimum 79 pct. ud fra en subjektiv samlet vurdering ertilfredse med indsatsen..Veje til måletStatus formålopfyldelseI 2012 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse ift.bostøtte, bofællesskaber og boformer til voksne med handicap.Status: Delmålet betragtes hidtil som opfyldt.Målinger fra 2010 og opfølgning i 2011kan indgå i vurderingerneaf resultaterne for 2012.Opfølgning påmålopfyldelseFokusområde:TemaMålVeje til måletOpfølgning på målopfyldelsen oplyses i forbindelse medAarhus Kommunes Regnskab for 2012- april 2013Brugertilfredshedhos voksne med sindslidelse og udsatte voksnePå socialområdet er Aarhus Kommunes vision at fremmesocial inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgereved at give plads til, at disse kan indgå som ansvarligeog respekterede deltagere i det sociale fællesskab.Aarhus Kommune ønsker at vide, om voksne med sindslidelseog udsatte voksne udtrykker tilfredshed medSocialforvaltningens tilbud,Derfor skal brugertilfredshedsundersøgelser vedr.botilbud i 2010 vise, at minimum 87 pct. generelt ertilfredse med indsatsen, at minimum 75 pct. har enoplevelse af positiv udvikling, og at minimum 82 pct.ud fra en subjektiv samlet vurdering er tilfredse medindsatsen.I 2011 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse ift.bostøtte, bofællesskaber og boformer samt dagtilbud tilvoksne med sindslidelse. I 2012 gennemføres opfølgningsinitiativer(dyberegående evalueringer og kvalitetsudviklingsinitiativer)i forhold til bemærkelsesværdige resultater,således at tilbuddene hele tidenudvikles i takt med brugernes behov..

More magazines by this user
Similar magazines